Léčebné lázně Jáchymov nabízejí léčbu i relax

Léčebné lázně Jáchymov každoročně přivítají lázeňské hosty z nejrůznějších koutů světa. Největší část však stále tvoří Češi, jimž pobyt hradí některá ze zdravotních pojišťoven, prozrazuje Eduard Bláha, předseda představenstva Léčebných lázní Jáchymov.

Jaká je historie Léčebných lázní Jáchymov?

Léčebné lázně Jáchymov a. s. jsou akreditované zařízení v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, které v tomto oboru působí od roku 1992. Ve své činnosti navazují na více než stoletou historii jáchymovských lázní a svým způsobem i na tisíciletou tradici lázeňství vůbec.

S čím vším se k Vám klienti přijíždí léčit? O jaké pobyty je mezi nimi největší zájem?

V jáchymovských lázních se úspěšně léčí nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové, nemoci oběhového ústrojí, diabetes mellitus a nemoci kožní. Významnou skupinou klientů lázní jsou pacienti s Bechtěrevovou chorobou – systémovým zánětlivým onemocněním postihujícím klouby i mimokloubní struktury. Největší zájem je o tradiční léčení, kdy pacientům kombinace koupelí v radonové vodě, rehabilitace a fyzikální terapie přináší významnou úlevu od bolesti i sníženou spotřebu léků na 8 až 10 měsíců.

Odkud Vaši klienti přichází? Jsou to z velké části ti, jimž pobyt hradí zdravotní pojišťovny nebo si spíše pobyt platí sami? Jaký lze v této oblasti pozorovat trend?

Lázeňští hosté k nám přijíždění z různých konců světa. Největší část tvoří tzv. tuzemci, z nichž většina přijíždí na náklady některé ze zdravotních pojišťoven. Druhou nejpočetnější skupinou jsou hosté z Německa, nezanedbatelný podíl dále mají hosté z Ruska a ostatních zemí bývalého Sovětského svazu. Nejmenší, ale stále významnou skupinou jsou hosté z arabských zemí. Trend je v současnosti vyrovnaný, po mírném poklesu se opět vracejí hosté z Ruska.

Plánujete pro vaše klienty nějaké novinky?

Základní pilířem jáchymovského lázeňství vždy zůstane unikátní léčba radonovou vodou. Snažíme se ale jít s dobou a vedle léčebných programů pro pacienty s vážnými zdravotními problémy nabízíme programy také pro ty, na které doléhá stres a hektický způsob života. Vedle oblíbených „vitalových“ programů (KLASIK, PLUS nebo AKTIV), které si oblíbili zájemci o intenzivní relaxaci, prevenci nebo posílení imunity, jsme připravili zcela nový tzv. ozdravný program, kterým cílíme na hosty, kteří mají či mohou mít v dohledné době problém s pohybovým aparátem, především zády. Což je dnes prakticky skoro každý. V programu využíváme kvalit našich fyzioterapeutů, radonové vody a komfortních hotelových služeb. Smyslem je poskytnout hostovi nejen informaci o jeho aktuálním zdravotním stavu, ale také mu předat instrukce a užitečné rady, jak se ke svému tělu a pohybovému aparátu chovat s cílem omezit spotřebu léků a zlepšit kvalitu vlastního života. Příznivci krásné krušnohorské přírody se mohou těšit i na další produkty zaměřené na civilizační neduhy, jako je vysoký krevní tlak, potřeba pročištění organismu a v neposlední řadě problémy s redukcí váhy.

Co pro Vás úspěch v soutěži Ocenění Českých Lídrů znamená?

Tohoto ocenění si vážíme zejména pro jeho zdůvodnění, kdy porota ocenila naše ekonomické výsledky, transparentní českou vlastnickou strukturu a hlavně fakt, že léčíme nejen své pacienty, ale svou přítomností a angažovaností také pomáháme uzdravit i celé město. Na takové hodnocení jsme skutečně hrdí.

Projekt  OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ  hodnotí největší ryze české společnosti, zástupce úspěšných a transparentních firem, které mají roční obrat převyšující 200 milionů korun a alespoň 50 zaměstnanců. Ocenění se udělují v rámci všech krajů České republiky. Vítězové soutěže jsou nominováni a vybíráni na základě hodnocení, ratingu a scoringu, které garantuje prestižní mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Firmy jsou sdružené v Klubu Lídrů, díky kterému vznikla platforma pro majitele českých firem s vynikajícími ekonomickými výsledky jako prostředí pro rozvoj byznysu a spolupráce. To vše propojuje myšlenka BUDUJEME HRDÉ ČESKO. Více informací o projektu najdete na www.oceneniceskychlidru.cz

(tz)