Budoucnost domácností je „chytrá“

Miroslav Kubík

Ani si neuvědomujeme, jak rychle se náš život mění díky technologiím. Najdeme je všude a zvláštní místo zaujímají v našich domovech. Proto stále častěji narážíme na pojem „chytré“ domácnosti. Na otázku proč a řadu dalších odpovídá Miroslav Kubík, jednatel společnosti LOMAX & Co s.r.o.

Co si představit pod pojmem chytrá domácnost?

V chytré domácnosti reagují jednotlivá zařízení na změnu podmínek bez zásahu člověka, čímž udržují nebo zlepšují komfort bydlení. Jako příklad lze uvést venkovní žaluzie, které v chytré domácnosti reagují na sluneční svit svým naklopením a odstíněním interiéru. Při extrémním větru se pak samy vytáhnou, aby se nepoškodily. Jednotlivé prvky bývají v chytré domácnosti také propojeny do jednoho celku, a lze je tak ovládat odkudkoliv, například pomocí chytrého telefonu či tabletu.

Kolik domácností už lze dnes považovat
za „inteligentní“ a kdy se očekává největší boom?

Počet inteligentních domácností je těžké kvantifikovat. S určitostí se dá však říct, že většina domů či bytů již dnes využívá některé inteligentní prvky. Může jít třeba o běžný termostat, robotický vysavač nebo venkovní žaluzie napojené na větrné a sluneční čidlo. Všechno toto jsou prvky, které fungují do jisté míry autonomně a svou činností nám zpříjemňují bydlení a život. Pokud jde o otázku boomu, k tomu z mého pohledu již došlo, absolutní vrchol lze přitom očekávat během několika let. Vývoj bude v tomto ohledu závislý na kupní síle obyvatel a touze zvýšit si komfort bydlení a uspořit vlastní čas. Právě komfort a časová úspora bývají hlavními motivacemi kupujících.

Osloví koncept spíše mladé lidi, začínající manželství, nebo se uplatní i v konzervativnějších rodinách?

Koncept je samozřejmě pro všechny bez rozdílu věku, ale ve větší míře osloví především mladší a střední generaci (25–45 let). U nich je větší ochota učit se novým věcem a přijímat nové technologie. Současně je u nich i zmíněná motivace ve formě úspory času a zvýšení kvality bydlení.

Jaké příležitosti vytvářejí na trhu pro dodavatele a prodejce chytrých domácností a moderní výbavy?

Příležitost je to velká a řekl bych zatím i nedoceněná.

Patří na tomto poli české firmy k lídrům, nebo musí spíš chytat „ujíždějící vlak“?

Mohu soudit v oblasti stínicí a vratové techniky, zde nám rozhodně vlak neujel. České firmy mají spoustu zapálených lidí, kteří se konceptu chytrých domácností věnují. V rámci Sdružení výrobců stínicí techniky vzděláváme v této problematice jak odbornou, tak laickou veřejnost. Vlastní iniciativou jsme dostali materiály do výuky středních odborných škol, také se snažíme přesvědčit státní úředníky, že má smysl podporovat chytrá řešení, která vedou k prokazatelným úsporám energie. Jsem velmi rád, že informace o chytrých domácnostech všichni vítají, jen u těch úředníků narážíme na překážky. Nicméně věřím, že i tady budeme úspěšní a koncept bude ze strany státu více podporován.

Jak by měla vypadat moderní domácnost za deset patnáct let?

Moje představa o moderní domácnosti je prostá. Všechna zařízení v domě či bytě by měla fungovat autonomně a tak, aby uživateli zpříjemňovala bydlení a šetřila mu čas, který může pak věnovat své rodině, přátelům a zálibám.

spokojenost s chytrými domácnostmi
popřál Pavel Kačer