Cesta honduraského malířství vede i přes pražskou Latin Art Gallery

Mezinárodní cesta honduraského malířství vede i přes pražskou Latin Art Gallery
Každý profesionální umělec, zejména v 21. století, cítí potřebu najít nové prostory pro dialog, uznání a výměnu. Proto se čtyři malíři z Hondurasu, Julio Visquerra, Omar Sanchez, Ruben Salgado a Orlando Roque, rozhodli s podporou „TovArt Art Consultant“ rozšířit itinerář a představit své obrazy ve dvou nových kulturních centrech Evropy, v Berlíně a v pražské Latin Art Gallery. Výstava s názvem Most přes umění bude k vidění v galerii sídlící v Jungmannově ulici od 13. září do 4. října, ve všední dny vždy od 15 do 18 hodin.

Kromě přátelství a společného občanství, spojuje tyto čtyři malíře jejich úzký vztah k oblasti figurace a ikonografickým liniím, soustředěným na lidské tělo. Zároveň se v jejich uměleckých dílech zřetelně jeví hodnota smyslnosti, krásy, morálky i uznání přirozené lidskosti, stejně jako lidské povahy. Visquerra ve svých dílech smyslnost ještě více zvýrazňuje a ta se zde stává koncepčním i formálním prostředkem. Umělec nám ukazuje, že k radosti ze života patří požitek z těla, že fyzické potěšení je v zásadě morální, jelikož je výsledkem osobního rozhodnutí žít po svém, což je jedna z nejdůležitějších zkušeností naší morální ekonomické a konečně i politické svobody.

Sanchez také vychází z „anatomického“ figurálního základu, ale samotné tělo u něho prochází jinou metaforickou cestou, což vede u některých z jeho obrazů ke smyslnému prohloubení metafyziky, v níž jsou zobrazeny čas, cyklus a rytmus jako symbolické entity intuitivní skutečnosti. Tímto způsobem umělec dokáže uvažovat o problémech existence a citlivě ztvárňovat velká témata původu, lidských osudů a cest duchovních bytostí, které touží potvrdit si svou jedinečnost.
Salgado ve svých obrazech zanechává stopy a linie oscilují mezi neznámým a zřejmým. Dává tak divákovi čas, aby se mohl ve svých pocitech zamýšlet nad vlastním smyslem existence. V jeho díle jsou jasně zachyceny situace jak tajemného, tak každodenního života, oblast fantazie i společná realita. Proto vyvstávají naráz jasné tváře i jejich fantasmagorické stíny, čímž umělec odhaluje jednotu protikladů.

Roque preferuje expresivní styl. Jeho ikonografie zosobňuje věci nenápadně, naznačuje, že život i realita jsou přítomny současně, a tedy nemohou být odděleny. Umělec ve svých dílech potvrzuje myšlenku, že vjemy zdůrazňují předměty, dodávají tak barvitost do naší zkušenosti se světem jako takovým.
Jednota v různorodosti. Takový je koncept skupiny honduraských vystavovatelů, který si dovolujeme nabídnout evropské veřejnosti. Je založen na silných národních i mezinárodních uměleckých tradicích. Umělecká tvorba zúčastněných malířů spočívá jak na zážitku samotném, tak na principech estetiky, kterým je společné hledání neotřelých způsobů poznávání afinity, shody i náhody. Nepochybně bude tato výstava příležitostí k překonání tradičních provinčních hranic a posílení integrace honduraského umění do světového kulturního kontextu.

O umělcích

JULIO VISQUERRA se narodil na farmě Las Flores v Hondurasu v roce 1944. Byl prodejcem knih a restaurátorem starožitností. Proto často navštěvoval muzea i galerie, kde se seznámil s díly mnoha domácích i zahraničních malířů. Studoval malbu na Státní škole výtvarných umění, pokračoval v New Yorku a studium ukončil ve Španělsku. Více než dvacet let žil v Evropě a pak se vrátil do Hondurasu, kde žije dodnes. Ve svých prvotinách tíhl k expresionismu. Pak se seznámil s technikami a barvami italské renesance a španělských barokních mistrů, což poznamenalo jeho vlastní uměleckou techniku. Experimentoval hlavně s olejem na plátně. Pracuje především s primárními barvami, které míchá tak, aby získaly větší bohatství tónů. Maloval v různých stylech od kubismu, expresionismu či realismu, až dospěl k magickému realismu. Na jeho obrazech vyniká ovoce, symbolizující zhoršování lidského života, úpadek moci, proces života a smrti, ústředním tématem je pak ženská postava. Autor vystavoval v Americe, Asii i Evropě. Jeho nezaměnitelný rukopis je už více než 50 let populární po celém světě!

OMAR SANCHEZ vystudoval Výtvarnou Akademii v Hondurasu a stal se profesorem výtvarné výchovy. Zúčastnil se mnoha kolektivních a individuálních výstav na celostátní i mezinárodní úrovni v zemích jako USA, Francie, Ekvádor, Salvador, Panama, Irsko, Kuba a Mexiko. Ústředním tématem jeho práce je životní prostředí, především odlesňování. Tento problém je čím dál tím vážnější a autor se na něj snaží upozornit skrze své dílo. Žena u něho představuje krásu lidské bytosti, ale i přírody, od které se bohužel vzdalujeme, což má za následek znečištění, globální oteplování, nemoci, hladomor a nedostatek vody a hodiny ukazují tyto události v čase.

RUBEN SALGADO absolvoval Výtvarnou Akademii a má za sebou 16 let zkušeností v oblasti výtvarného umění. Je vítězem dvou bienále, vystavoval ve Spojených státech, Finsku, Brazílii, Mexiku, Dominikánské republice, Chile, Itálii a Argentině. Svojí vlastní technikou úspěšně vytvořil skupinu tematických sérií, ve kterých se odvolává na sociální realitu, místní komunitní zvyky a magicko-náboženskou mytologii, převažující ve venkovské kultuře. Na jeho obrazech dominují silné, jasné a syté barvy, symbolické zdroje označující radost, vášeň, život a eleganci, místy však schválně tlumené ve smyslu antropologického znaku, který musí být objeven, mezi plátnem, zbarvením a představivostí.

ORLANDO ROQUE ukončil Národní uměleckou školu v roce 1988. Má za sebou více než 25 let umělecké kariéry, řadu skupinových a individuálních výstav doma i v zahraničí, v Asii, Evropě v Jižní, Střední i Severní Americe, kde získal četná ocenění, mimo jiné na 4 bienále. Posláním umělce je popsat vše viditelné i neviditelné, oblohu a zemi, příjemné i obtížné, což tento autor ve svých dílech potvrzuje i neguje. Žena se u něho objevuje i mizí na každém obraze, zhmotňuje se zde jako skutečná i neskutečná. Roque se nechce držet jediného pohledu. Skenuje způsobem sobě vlastním z různých úhlů prostor a čas, v jeho dílech se zračí jak tradice, tak moderním „výzva“. Skutečnost a sen, rozum a instinkt jsou u něho koncepčním základem podporujícím způsob, jak se přiblížit k životu a umění samému. Toto kritérium silně proniká formální strukturou. Malíř ve svých kompozicích na plátně propojuje diferencované morfologické prvky jako je figurace i abstrakce, svět virtuální i materiální.

Kateřina Bohač a Latin Art Gallery

Kateřina Bohač Linares je česko-venezuelská umělkyně, která v České republice založila galerii latinského umění Latin Art Gallery s cílem propagovat ve střední Evropě to nejlepší z latinskoamerického a mezinárodního umění. Latin Art Gallery vystavuje současné umění včetně obrazů, fotografií, grafiky, soch, instalací a videoartu.
Za více než 5 let na trhu v České republice Latin Art Gallery realizovala přes 40 individuálních i skupinových výstav, více než 80 kulturních akcí, včetně křtů knih, čtení poezie, ochutnávek vín a gastronomie, koncertů, divadelních představení pro děti i dospělé. Kromě toho ve svých prostorech hostí řadu výtvarných workshopů a tvůrčích dílen. Cílem je obohatit kulturní dialog mezi Českou republikou a mezinárodními komunitami.

Latin Art Gallery je kulturní prostor uznávaný v České republice, s vizí expanze na evropské i mezinárodní trhy, díky svému týmu: Manažerka galerie Arch. Sujana Villafañe Boháč, historik a umělecký kritik prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc, konzultant umění Pan Hector Castillo, překladatelka a promotér na českém trhu PhDr. Alena Mrazová, manažerka pro ruský trh Paní Elena Petunina a projektová manažerka Maria Šnajder.
Kvalita a prestiž děl, která Latin Art Gallery představuje, se odvíjí od jejího závazku vystavovat umělce 100% oddané své práci, osobnosti ochotné neustále se vyvíjet. To je důvod, proč každý, kdo v galerii zakoupí některé z originálních děl, nejen investuje do současného mezinárodního uměleckého trhu, ale zároveň přispěje k tomu, aby talentovaní umělci pokračovali ve své tvorbě a uměleckém růstu.

www.latin-art.com