Příští závody vyhrajete, pokud budete znovu nejlepší

Zdeněk Jirsa

Fungování zdravotnických procesů má svá specifika. Ta velmi dobře poznal jednatel pardubické firmy STAPRO s.r.o Zdeněk Jirsa. Byly to základy pro business, který tak trochu neviditelně pomáhá mnoha lidem. Odborníkům, a potažmo i pacientům. Jmenovaná společnost se stala letos Českým lídrem Pardubického kraje. Když Zdeněk Jirsa charakterizoval, co stojí za úspěchem podnikání, přiznal, že zákazníci, tedy zdravotnická zařízení, si STAPRO vybírají právě pro komplexnost, kterou jim může nabídnout. Dnes je předním dodavatelem software a služeb pro nemocnice a další poskytovatele zdravotní péče na středoevropských trzích.

Kdybyste se měl ohlédnout na roky zpět, jaká je historie společnosti STAPRO?
STAPRO jsme s Milanem Kudrnou založili v roce 1990. Potkali jsme se čtyři roky před tím ve výpočetním středisku pardubické nemocnice. Znali jsme tedy zdravotnické prostředí a nebylo těžké odhadovat, že potenciál pro využití počítačů v medicíně je veliký. Zpočátku nás živil prodej a servis počítačů. Z vydělaných peněz jsme nastartovali vývoj programů pro automatizaci procesů v klinické biochemii a pro podporu administrativy a vedení pacientské dokumentace v ordinacích ambulantních lékařů. Podařilo se dát dohromady tým nadšenců, kteří se chtěli podílet na vznikajícím odvětví – zdravotnické informatice. Ukázalo se, že jsme měli velké štěstí, a parta, která se vytvořila, si lidsky i odborně velmi sedla. Do dvou let jsme měli k dispozici produkty, které postupně získaly klíčové postavení na trhu informačních systémů pro zdravotnické laboratoře i pro ambulantní lékaře. Přibližně pět let po založení jsme se pustili do vývoje řešení pro nemocnice. Firma v těch letech rostla o 50 % ročně a my se opakovaně učili, jak ji řídit. V roce 2006 měla již přes 200 zaměstnanců, pobočku na Slovensku a významné postavení na trhu nemocničních i laboratorních informačních systémů. Od roku 2007 jsme se s Milanem Kudrnou stáhli z provozního řízení společnosti a předali ji profesionálním manažerům. Od té doby firmu řídí Ing. Leoš Raibr, pod jehož vedením společnost dále expandovala na českém i slovenském trhu, získala zakázky v zahraničí a dokázala úspěšně vyvinout a u velkých zákazníků instalovat zcela novou generaci nemocničního informačního systému FONS.

Vašimi zákazníky jsou zejména nemocnice a další zdravotnická zařízení. O jaké produkty je mezi nimi největší zájem?

Lůžkové zdravotnické zařízení je složitý systém, který musí nepřetržitě fungovat bez možnosti odstávky. Je to systém, kde se potkává řada procesů – medicínských, logistických a administrativních. Od dodavatele informační podpory tedy požaduje potřebnou funkčnost softwarového vybavení, jeho instalaci za plného provozu a s plným akceptováním specifik zdravotnických provozů. Následně zajištění takové podpory, která fakticky vylučuje výpadky funkčnosti systému. Bavíme se o řešeních, kde spolupracuje i několik tisíc uživatelů nad velmi detailní a komplikovanou procesní logikou. Není to pouze o jednotlivých produktech. Zdravotnická zařízení si nás vybírají právě pro komplexnost, kterou jim můžeme nabídnout a kterou se snažíme stále rozvíjet a zdokonalovat.

Co je mezi zdravotníky žhavým tématem, jež prostřednictvím specializovaných programů a aplikací pomáháte řešit?

Určitě je to podpora medicínských rozhodnutí, protože ta velmi závisí na disponibilitě potřebných informací o pacientovi (historie léčby, provedená vyšetření v komplementu atd.), dále organizace péče a snížení administrativní zátěže medicínské činnosti. Tématem jsou i podpůrné činnosti a jejich automatizace, jako například logistika zásobování léky. Věčným tématem je podpora vyúčtování zdravotní péče a nastavení systému tak, aby nemocnice měla rychlou zpětnou vazbu pro řízení péče. Pro tuto oblast poskytujeme konzultační služby zkušených analytiků, ekonomů. Oblast laboratorní medicíny je na informatice plně závislá. Z ekonomického pohledu je to odvětví s velmi limitovanou úhradou. Bez kontinuální optimalizace využívání kapacit v rámci spolupracujících sítí laboratorních míst, důsledného řízení logistiky vzorků a informační podpory kontroly a předávání výsledků se laboratoř neobejde.
Dá se jednou větou shrnout, co je pro úspěch ve vašem oboru klíčové?
Určitě dokonalá znalost prostředí a pokora k medicíně jako takové.

Společnost STAPRO se stala vítězem Ocenění českých lídrů v Pardubickém kraji. Povzbudilo vás to?

Je to ohodnocení dobré práce všech zaměstnanců a ocenění managementu, že míříme správným směrem. Ale je to jako ve sportu, když dostanete medaili, tak je to za něco, co se vám povedlo v minulosti. Příští závody vyhrajete, pokud budete znovu nejlepší, a to je dřina.

(red)