Zaměstnavatelé doporučují ČVUT

Již popáté v soutěži ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI přebíralo cenu za čelní místa České vysoké učení technické v Praze. Letos v celkovém součtu jednotlivých fakult získalo druhé místo. V rámci VII. výročního HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů 1. listopadu v Betlémské kapli byla v přítomnosti 150 zástupců předních firem, ale také představitelů středních škol a fakult VŠ předána cena ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI.

V celkovém součtu bodů jednotlivých fakult se na druhé příčce umístilo České vysoké učení technické v Praze. Největší bodový přísun pro tento úspěch v nabitém žebříčku na základě hlasování 380 zaměstnavatelů v celé ČR zajistila Fakulta strojní ČVUT.

V celkovém součtu bodů jednotlivých fakult v nabitém žebříčku určilo letos hlasování 380 zaměstnavatelů z celé ČR následující pořadí:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

2. České vysoké učení technické v Praze

3. Vysoké učení technické v Brně

V kategorii fakult dominovaly v desítce nejlepších obory strojní a elektrotechnický.

Fakulta strojní ČVUT v Praze je součástí nejstarší civilní technické univerzity ve střední Evropě a je současně nejstarší strojní fakulta v ČR. Strojírenství jako samostatný obor se začal vyučovat v roce 1864 a proto je tento rok považován za rok vzniku strojní fakulty.

Více informací o fakultě naleznete na www.fs.cvut.cz, www.strojarna.cz či na www.facebook.cz/strojarna.cz

(tz)