Manažerská esa minulosti i současnosti mají svou knihu k výročí vzniku republiky +++

V Obecním domě v Praze proběhla 28. října v 19:18 hod. slavnostní křest knihy „100 let od začátku svobodného podnikání v Československu – Manažeři se lvíčkem“, která byla připravena právě k výročí založení republiky.

Součástí oslav vzniku republiky byl křest knihy s názvem „100 let od začátku svobodného podnikání v Československu – Manažeři se lvíčkem“ autora Kamila Mikety. Křest se odehrál v historických prostorách Obecního domu v Praze. Generálním partnerem byla Česká manažerská asociace (ČMA).

Kniha přibližuje osudy největších podnikatelů a manažerů první republiky jako jsou Tomáš Baťa, Emil Kolben a další osobnosti. Tehdy bylo Československo manažerskou velmocí, v roce 1924 se v Praze uskutečnil První mezinárodní kongres vědeckého řízení.

Popisuje i vývoj slavných značek jako je Tatra nebo Petrof, které překlenují podnikání do dnešních dnů.

Obrazově bohatá publikace se stovkami dobových i novějších fotografií nabízí také příběhy současných úspěšných manažerů, kteří zvítězili v soutěži MANAŽER ROKU, jíž je ČMA vyhlašovatelem. V loňském roce ocenila ČMA manažery čtvrtstoletí, mezi nimi jsou Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír Feix (Český porcelán), Štěpán Popovič (Sklo Union/ Glaverbel), Jan Rýdl (TOS Varnsdorf) a řada dalších vrcholových manažerů.

„V této knize vyprávím příběhy, z nichž mnohé se začaly psát přesně před 100 lety, 28. října 1918. Právě začíná první éra svobodného podnikání v tehdy zrozeném Československu. Dvakrát je však již zanedlouho násilně přerušena. Druhou světovou válkou a komunistickým pučem v roce 1948. Přesto tento relativně krátký čas zrodí podnikatele světového věhlasu, na které můžeme být dodnes pyšní. Proto jsem chtěl představit, či spíše připomenout, ona prvorepubliková manažerská a podnikatelská esa. A v další části knihy i jejich následovníky. Po roce 1989, kdy u nás bylo svobodné podnikání znovuobnoveno, až do dneška dělají čest České republice i daleko za jejími hranicemi. Dokázali změnit tvář naší ekonomiky a dát slovu podnikání opět jeho pravý význam,“ vysvětluje Kamil Miketa, autor knihy.

„Jsem velmi rád, že se po slavnostním vyhlášení Manažerů čtvrtstoletí, které se uskutečnilo 19. dubna 2018 ve Španělském sále Pražského hradu, podařilo dohodnout, připravit a vydat kvalitní publikaci o nejlepších řídících pracovnících, tak jak je po dobu 25 let vyhledávala a oceňovala soutěž MANAŽER ROKU. Autor doplnit publikaci o vynikající příklady řídící praxe z doby po vzniku republiky, což vytvořilo zajímavou spojku k myšlence vzdát hold manažerům se lvíčkem v době, kdy bylo možno svobodně podnikat,“ poznamenává prezident ČMA Pavel Kafka ke knize. Vydalo ji nakladatelství Mladá Fronta.

Na slavnostní křest navázalo v Grégrově sále Obecního domu divadelní představení studia Ypsilon s názvem „Říjen 1918 – den po dni“. Koncipováno je jako encyklopedické heslo, které den po dni zaznamenává dobové politické události i kuriozity, včetně inzerátů a kriminálních případů, které se v těch dnech udály. Doplňuje je dobová poezie a próza, která je charakteristická pro nálady té doby. Představení přenášela Česká televize v přímém přenosu.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 16 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je také spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

(tz)