Nevěřím na limity rozvoje

Ing. Cyril Svozil

Nebývá vždy vhodné psát o firmách jen v superlativech. V případě skupiny těch, jež zastřešuje FENIX GROUP a.s., je to však více než příhodné. FENIX GROUP získala osobitou charakteristiku průkopníka řešení, která mají budoucnost v malíčku. A co víc, liší se od běžných stereotypů v podnikání. Obsah slova inovace je pro toto konsorcium už dávno za zenitem. Dělají tu věci sofistikovanější – vidí a vyrábějí to, co bude samozřejmostí pro příští generace, přičemž už nyní sklízejí nemalé ovace. Po jejich výrobcích a projektech totiž roste světová poptávka. To referuje o schopnosti odhadnout své místo na zemi a chuti být ostatním k užitku. Proto ten úspěch. Vypovídá o odvaze myšlenky i činu. Zakladatelem a majitelem skupiny, která má základy v severomoravském Jeseníku, je Ing. Cyril Svozil. Jemu patřily mé otázky:

Jste člověk s vášní pro hledání nových cest ve výrobě toho, co ostatní potřebují či budou potřebovat. Co je v tomto směru důležitější – nápad, nebo peníze na investice?

Domnívám se, že nejdůležitější je nápad, správné načasování a vytrvalost.

Prý jste byl první, kdo začal na severní Moravě podnikat. Je to tak? Vznik firmy se datuje do roku 1990…

Ano, naše firma FENIX s.r.o. byla prvním nově vzniklým s.r.o. (netransformovaným z existujících podnikových struktur).

Dnes nasazujete do výroby roboty, exportujete do 65 zemí pěti kontinentů, zabýváte se udržitelností a výzvami cirkulární ekonomiky. Přesto máte čas zvednout telefon a poskytovat rozhovory médiím. Jak se to dá všechno stihnout?

Vše je otázka organizace, schopnosti obklopit se kvalitním týmem a udržení si potřebného odstupu.

Od roku 2020 byste chtěli projektovat a stavět na klíč energeticky soběstačné domy. Měly by to být spíše rodinné domky nebo administrativní budovy? Případně prostory, kde by se vyráběly léky, lahůdky nebo plyšové hračky?

Je to poněkud jinak. V roce 2013 jsme přišli s konceptem budovy s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku tzv. smart grids. Jde o velmi úspornou, plně elektrifikovanou budovu vybavenou pokročilými technologiemi – střešní fotovoltaickou elektrárnou – bateriovým úložištěm – ventilací s rekuperací – vnějším stíněním a elektrickým vytápěním. Tato budova je schopna flexibilně reagovat na situaci v energetické síti, omezovat či zastavit vlastní odběr či naopak dodávat energii do sítě, a to vše bez jakéhokoliv vlivu na pohodlí uživatele. Naším know-how je potom řídicí systém koordinující činnost všech uvedených technologií.

Domy jako aktivní prvky energetické soustavy, v nichž má významnou úlohu baterie s vysokou kapacitou akumulace. Není to sen, ale nutnost, o niž si naše planeta říká. Jak budou drahé? A zajistíte zájemcům také financování?

Instalace střešní FVE je již dnes ekonomicky návratná v případě, že vyrobenou energii sami spotřebujete. Ceny bateriových úložišť strmě padají a v následujících dvou třech letech můžeme očekávat ekonomickou návratnost i u této investice. Přitom právě baterie zajišťuje stoprocentní využití vyrobené energie v objektu a poskytuje uživatelům výrazně vyšší energetickou bezpečnost a samostatnost.

Bude poptávka i po menších, svým způsobem méně komfortních domcích s možností budoucí přístavby třeba pro mladou generaci, která chce bydlet ve svém, ale nemá zatím tolik peněz, aby si postavila ten nejchytřejší dům?

 

Cílem našeho projektu bylo prokázat, že při důkladné projektové přípravě je možno postavit budovu ve standardu nZEB se všemi potřebnými technologiemi za ceny roku 2015, tedy za cenu standardní budovy. To se podařilo.

Vystupujete v knize Smart revoluce a rovněž na jejích stránkách hovoříte o tom, že elektrická energie je energií budoucnosti. Z vaší vize lze vyčíst, že však pouze v případě, pokud s ní budeme umět rozumně nakládat, rozumně ji získávat i využívat. Chytré budovy a sdílená úložiště jsou směrem, který má logiku. Takto se dají stavět nové obytné, kancelářské i výrobní celky. Je šance na tomto principu třeba rekonstruovat i historické části měst?

Jsem skutečně přesvědčen, že elektrická energie je energií budoucnosti – je to jediný tzv. energonositel, který může být plně bezemisní a stále významněji zapojovat obnovitelné zdroje. Žádný jiný energonositel tento potenciál nemá. Náš vzorový objekt OC Fenix si 30 % své roční spotřeby energie vyrobí ve své střešní FVE. Dovedete si představit obdobnou situaci u všech novostaveb po roce 2020?

Fenix Group, uskupení o řadě firem, rostlo poměrně strmou křivkou. Co je základem takového úspěchu? Štěstí? Tvrdá práce bez dovolené? Používání zdravého selského rozumu? Opatrná rozhodnutí podložená nikoli emocemi, ale čísly a tabulkami? Šikovný management, na který je spolehnutí?

Jsem přesvědčen, že jde o mix všeho uvedeného, snad bych ještě doplnil otevřenou mysl, pozitivní myšlení a snahu neustále se dále vyvíjet.

Za dobu vašeho podnikání jste posbírali řadu ocenění, posledním byl Gentleman Pro v žebříčku Českých 100 nejlepších v roce 2018. Nač jste na půdě Pražského hradu onoho 30. listopadu myslel?

Cítil jsem se ve velmi dobré společnosti a byl to opravdu silný zážitek.

K podnikání patří odvaha, schopnost riskovat i umění prohrávat. Co charakterizuje vás?

Někdy v polovině devadesátých let jsem se pokusil hlavní zásady vyjádřit v tzv. firemním desateru. Nic bych na tom neměnil.

Jaké jsou vaše vize ve spojitosti s rozumným využíváním zdrojů, surovin a odpovědným chováním výrobce? Máte nápady, o nichž víte, že je bude moci plnit až další generace?

Věřím v pokrok a lidskou důmyslnost a nevěřím na nějaké limity našeho rozvoje. Suroviny a zdroje, na které nyní pohlížíme jako na „strategické“, se časem změní na více méně nepotřebné stejně tak, jako se v toku dějin od doby kamenné proměnila úloha pazourku.
Pokud se necháme svázat podobnými teoriemi, jsme sami sobě jediným nebezpečím.
Lidstvo je geneticky nasměrováno k růstu! To samozřejmě neznamená pouze kvantitu, ale hlavně kvalitu!

ptala se Eva Brixi

Firemní desatero
FENIX GROUP a.s.:

1. Cílem je vybudovat firmu silnou, avšak složenou z malých a přehledných autonomních jednotek zabývajících se vždy pouze vlastním „core business“. Jen tak je možno zajistit vysokou motivovanost pracovníků a potřebnou flexibilitu i v relativně velké organizaci.

2. Skutečným šéfem ve firmě je zákazník, ten se tak musí cítit od prvního kontaktu.

3. Trvalý vzestup a růst je reálný a nezbytný, podmínkami jsou: inovativní a vstřícné společenské klima, motivovaní a vzdělaní lidé a volný nedeformovaný trh.

4. Konstatování „to stačí“ je předobrazem budoucího neodkladného pádu.

5. Práce musí být v maximální míře organizována tak, aby z lidí nedělala pouze součástky, přednost má budování ucelených agend a procesů s jasnou odpovědností a zainteresovaností za konkrétní výsledek.

6. Počet vertikálních řídicích stupňů má být v organizaci co nejmenší a musí podléhat pravidelným revizím – to je klíč k udržení flexibility a vysoké motivace.

7. Vývojem trhu nedochází k úbytku příležitostí, pouze k jejich přesunu a ke vzniku nových.

8. Příležitosti jsou vždy a všude, je pouze potřeba je identifikovat a zvolit správnou dobu pro jejich realizaci.

9. Důvěra je základním kamenem jakékoliv úspěšné činnosti, velmi těžce se získává a velmi snadno ztrácí. S lidmi, kteří důvěru promrhali, je nutno se ihned rozloučit.

10. Štěstí a spokojenost jsou pouze stavem mysli a pozitivní myšlení je k nim klíčem.