Obliba informačního modelování stoupá

Ilustrace Skanska

Informační modelování budovy (BIM) umožňující detailní vizualizaci stavebního projektu se v tuzemsku těší neustále rostoucí oblibě. Dokumentují to i poskytovatelé speciálního softwaru, podle nichž byl zájem o speciální programy loni o více než pětinu meziročně vyšší. Odborníci za rostoucí oblibou vidí prokazatelně pozitivní zkušenosti z předchozích projektů, ale i otevřenější přístup specializovaných firem či státu. Od roku 2022 by mělo být totiž používání metody BIM povinné pro všechny nadlimitní veřejné zakázky.
Efektivnější koordinace jednotlivých částí stavby a lepší komunikace mezi jednotlivými subjekty – od projektanta, přes investora až po dodavatele stavebních materiálů. To jsou jedny z hlavních uváděných výhod metody se zkratkou BIM, volně přeložené jako informační modelování budov. Jejich jádrem je detailní virtuální model stavby, který umožňuje její vizualizaci od prvního návrhu architekta až po hotový projekt. Jednou z prvních staveb, která alespoň z části s pomocí této metody vznikala, byl dnešní fotbalový stadion v pražském Edenu. Dnes se již v plném rozsahu používá u řady projektů a její obliba rok od roku významně stoupá.

„Obliba metodiky BIM jednoznačně roste. Z našich zkušeností pozorujeme, že společnosti již buď nastartovaly přechod z klasického 2D CAD na BIM, nebo se v nejbližší době tuto změnu chystá udělat. Důkazem jsou i naše výrazně rostoucí tržby v prodejích BIM softwarů a implementačních služeb, jejichž každoroční objem je vždy větší o více jak dvacet procent,“ uvedl Martin Slanec, ředitel divize stavebnictví ze společnosti CAD Studio jež je jedním z předních dodavatelů BIM nástrojů na českém trhu.

Jeho slova potvrzuje i Zdeněk Podlaha ze společnosti Xella, která se zabývá výrobou stavebních materiálů. „V posledních pěti až deseti letech má zájem o metodiku BIM vzrůstající tendenci. V současné době můžeme hovořit o deseti až patnácti procentech odborníků, kteří tuto metodiku využívají v maximálním rozsahu, nikoliv pouze k 3D modelování,“ sdělil. Rostoucí oblibu informačního modelování budov pak registruje i ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle mluvčího resortu Milana Řepky to dokládá především hojná účast na konferencích, které se týkají této problematiky.
Společnosti se připravují na nová pravidla u nadlimitních zakázek

Dobré zkušenosti v praxi

Za rostoucí oblibou metodiky lze přitom hledat několik důvodů. Jedním z nich jsou podle Martina Slance pozitivní zkušenosti z dosud realizovaných staveb, ať už z hlediska efektivity či ziskovosti pro všechny zainteresované strany ve stavebním projektu. Poslední statistiky přitom hovoří o celkové úspoře zhruba 20 % celkových nákladů.
Zdeněk Podlaha vidí velký přínos ve snaze o větší dostupnost informací ze strany poskytovatelů programů pro informační modelování budov. Kvituje také přístup státu v této problematice, s čímž souhlasí i ředitel divize stavebnictví CAD Studia. „Nastartovala se koncepce zavádění BIM metodiky ve státní správě a od roku 2022 bude BIM pro nadlimitní veřejné zakázky povinný. Společnosti, které staví projekty financované z veřejných rozpočtů, se aktuálně na tuto změnu připravují a investují do interního zavedení BIM,“ doplnil.

Podle Řepky lze přitom již nyní doložit zájem asi 10 pilotních projektů z řad veřejných zadavatelů v rámci Koncepce zavádění metody BIM v ČR. „Z praxe lze předpokládat, že jsou to desítky až stovky projektů v privátní sféře,“ doplnil. Podlaha pak uvedl, že právě metodou BIM je v soukromém sektoru projektováno okolo 95 % velkých zakázek v Česku. „Můžeme zde vidět plné propojení projektové fáze i fáze realizační, například harmonogram prací, bezpečnost výstavby, doba dodávek a podobně. Projekty menšího rozsahu, například rodinné domy, začínají být projektovány až v posledních 2 letech, i díky podpoře poskytovatelů BIM programů a sofistikovanou podporou výrobců materiálů,“ dodal.

Podle Martina Slance vidí výrobci stavebních komponent v ČR i ve světě v BIM velký potenciál. Celá řada z nich již má svůj výrobní sortiment připraven v takzvaných inteligentních BIM knihovnách, aby s nimi mohli pracovat jednotliví aktéři stavebního procesu. Jednou z těchto firem je i společnost Enbra zabývající se projekcí, prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Přítomnost dílčích komponent ve virtuálním modelu stavby projektantům či stavebním firmám ušetří řadu starostí a zrychlí celý proces. Díky využití při facility managementu roste popularita metody BIM i mezi investory, pro které znamená efektivnější využívání zdrojů při údržbě či opravách,“ uvedl vedoucí technického oddělení společnosti Ivo Winkler.

Dá se očekávat rozšíření 

S postupnou digitalizací lze přitom podle odborníků očekávat, že obliba BIM bude v budoucnu nejenom dále růst, ale postupně zrychlovat. „V případě, že se snaha všech zúčastněných skupin bude i nadále vyvíjet jako do teď, lze predikovat, že vývoj BIM v CZ nabere velkých obrátek. V případě, že budeme veškeré veřejné zakázky projektovat metodou BIM, je to jen malý krůček pro rozšíření na projekty všech typů. V tomto směru bude ovšem záležet na všech účastnících výstavby, začínající již u veřejné správy a jejich erudovanosti,“ řekl Zdeněk Podlaha. Rostoucí oblibu tohoto řešení předpovídá i Winkler. „Dá se očekávat další nárůst popularity i vzhledem k tomu, že užití této metody přináší výrazné úspory víceprací na stavbě,“ uvedl.

Podle Martina Slance by mělo BIM výrazně přispět k budoucí plné automatizaci a robotizaci stavebnictví bez nutnosti existence papírové dokumentace. „Je reálné, aby do 5 let všechny strany ve stavebních projektech byly napojeny na jednotné datové prostředí, v rámci kterého mohou odkudkoli a kdykoli přistupovat a podílet se na tvorbě jednoho databázového BIM modelu, podle něhož se posléze celá stavba zrealizuje,“ uzavřel Martin Slanec.

(tz)