Kladnu zkomplikují dopravu opravy komunikací

Sedm velkých oprav komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS), dalších 150 milionů korun na komunikace, chodníky a parkoviště z rozpočtu města. Takové jsou aktuální plány na letošek, které se týkají Kladna. V roce 2019 bude nutné realizovat velké rekonstrukce a opravy, které se v minulosti odkládaly. Teď už se ale udělat musí, a to komplexně.
Jak se Kladno opraví a bude rozvíjet 

Kladno tak mimo jiné čeká oprava mostu v Kročehlavské ulici, který se uzavřel minulý týden, silnice II/118 a s tím souvisejících ulic M. Horákové, Generála Klapálka, Kročehlavská, Dukelských hrdinů, mostu na silnici II/118 směrem na Beroun – Dědkův mlýn či dokončení rekonstrukce Doberské ulice.

„Jsme v situaci, kdy není čas na hrdinství. Je třeba rozumně dělat nezbytně nutné věci – chodníky v době, kdy budou rozkopané silnice, což se týká třeba Milady Horákové či Generála Klapálka, školní kuchyně dožívají, mosty jsou v havarijním stavu…. Vždy je přitom lepší udělat opravy z gruntu, než to flikovat,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Celkem rozpočet na rok 2019 počítá s investicemi ve výši 495 milionů korun. Protože se vše v čase nakumulovalo, veřejnost bych chtěl požádat o trpělivost, vstřícnost a pochopení nelehké situace. Řešíme to, co se dříve neřešilo ve spolupráci se všemi, koho se daná věc týká a o všem, jak jsme slíbili, otevřeně informujeme.“

Podrobné informace tak lidé najdou na webových stránkách www.mestokladno.cz nebo na sociálních sítích. Každý se může seznámit s podrobnou mapou investičních projektů, a to na tomto místě. Magistrát ve spolupráci s partnery rovněž pořádá pravidelná tematická Setkání s občany, přehled nyní plánovaných akcí si lze prohlédnout zde. A protože projekty musí vycházet z reálných potřeb obyvatel, které se v čase vyvíjejí, spuštěn byl také celoroční dotazník. Má název „Jak zlepšit okolí Vašeho bydliště“. Zapojit se může úplně každý.

„Dva roky se tady tvářili, že město Kladno za nic nemůže, že jde o chybu kraje nebo ŘSD. Realita je ale naprosto jiná. Například Středočeský kraj chtěl komunikace opravit už v roce 2016, ŘSD most v Kročehlavské ulici loni v září apod.,“ říká radní pro rozvoj a územní plánování statutárního města Kladno Lukáš Hanes a dodává: „Teď je před koncem programového období, v němž je možné získat peníze z evropských fondů. Takže jsme postaveni před rozhodnutí. Buď se udělá vše teď, nebo nikdy. Velké poděkování patří lidem nejen z kladenského magistrátu – za obrovské nasazení i o víkendech.“

Mezi hlavní investice letošního roku kromě dříve uvedených dopravních staveb patří mimo jiné příprava kompletní revitalizace Sítné s aktuálně předpokládaným rozpočtem 30 milionů korun nebo příprava revitalizace Štechovy s rozpočtem 15 milionů korun, kdy návrh zahrnuje parkovací plochy, úpravu povrchů či výsadbu zeleně. Dojít má rovněž ke stavebním úpravám ZŠ Brjanská, ZŠ Školská či MŠ Vrchlického (zde se letos počítá s celkovými náklady 45,5 milionů korun) nebo k dokončení opravy asi 50 metrů dlouhého úseku opěrné zdi Podprůhon v ulici Štechova za 7 milionů korun.

Významným projektem pro to, aby Kladno bylo chytré město (smart city), které ku prospěchu obyvatel maximálně využívá moderní informační a komunikační technologie, je Dopravní telematika. Aktuálně spočívá v umístění 66 chytrých označníků veřejné autobusové dopravy na zastávkách. Ty budou mimo jiné zobrazovat reálný čas příjezdu spojů jednotlivých linek v důležitých stanicích. Stát to letos má 27,4 milionů korun, kdy 90 % částky pokrývá dotace, hotovo by mělo být do konce května.

Stavby, ať se jedná o ty dopravní, jako jsou silnice, mosty či chodníky, či budovy pro veřejné potřeby, je třeba řešit průběžně. Využíváním se opotřebovávají, mají omezenou životnost. Podle dostupných informací například mosty postavené v 60. letech byly projektovány s životností 50 let. Účelové oddalování oprav, k nimž bohužel dochází například před volbami, je nejen nešťastné, ale mohlo by být pro veřejnost nebezpečné. Ve výsledku to vždy vede k dopravním komplikacím. Nutné opravy se totiž nahromadí a dojde se do bodu, kdy už není možné dělat nic jiného, než vše rekonstruovat současně. Doprava se tak musí řešit méně či více dlouhými objízdnými trasami včetně změn dopravních značek a světelné signalizace na křižovatkách.

„Naší prioritou spolu s odborem dopravy a služeb magistrátu je při uzavírkách udržet průjezdnost objízdných tras, kdy se po ustálení provozu zpravidla mění i světelná signalizace, tak aby se optimalizovala propustnost křižovatek,“ říká Markéta Bergerová z Dopravního inspektorátu krajského ředitelství policie Středočeského kraje a dodává: „Bohužel to není vždy možné, protože některé typy světelné signalizace neumožňují dynamické řízení dopravy na dálku. I zde samozřejmě platí určitá životnost. Při výměně staré světelné signalizace za nové se používají modernější zařízení. Vždy se tak děje s ohledem na bezpečnost silničního provozu pro všechny účastníky.“

Klíčovou roli nejen při dopravních stavbách hraje koordinace. Při opravě komunikací a uzavírkách ji má v Kladně na starosti odbor dopravy a služeb magistrátu. Nezbytná je dříve zmiňovaná komunikace a spolupráce všech subjektů a průběžné informování veřejnosti včetně zpětné vazby.

(tz)