O budoucnosti rozhodneme my lidé, ne roboti

Michal Postránecký

První ročník mezinárodní konference FUTURE CITY MADE BY IOT, která proběhne 17. – 18. dubna v Praze, představí inovativní řešení pro současnost společně s vizí pro budoucí rozvoj urbanistické infrastruktury městských systémů a infrastruktury v krajině na dalších třicet až padesát let, a to v celém spektru života jejich obyvatel. Konferenci pořádá Centrum Města Budoucnosti (CMB) Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) ve spolupráci se Středočeským krajem. Cílem je diskuze nad blízkou i vzdálenější budoucností a příprava společnosti na změny očekávané, ale ještě více i na ty neočekávané.

 

Na konferenci se sjedou experti z České republiky i ze zahraničí. Zástupci akademické i veřejné sféry a komerčního sektoru nabídnou mix expertního i populárně vizionářského pohledu na blízkou i vzdálenější budoucnost měst a regionů. Jak bude vypadat město budoucnosti bez ohledu na jeho velikost v době, kdy bude možné propojit digitálními nástroji virtuálně vše se vším, kohokoliv s kýmkoliv i čímkoliv? Jak se přizpůsobí společnost a jednotlivci tomuto vývoji ve všech oborech a směrech, kdy do života všech lidí začnou pronikat prvky, které mění jejich současné poznání a postupně si je nenávratně podmaňují? Do všech našich činností, které vykonáváme po celý den, vnikají objekty, mnohdy neviditelné, přítomné jen ve virtuálním kybernetickém světě, ale i ty fyzické objekty s implantovanou umělou inteligencí různého stupně, schopny daleko předčít naše schopnosti. Jak to vše zmíněné můžeme využít pro náš prospěch a neohrozit tím naše okolí? Jak si ulehčit těžkou práci, navýšit kapacitu vlastní znalosti a jejího využití pro náš užitek, ale přitom produkovat jen nezbytný odpad, včetně energie? Jak se přemístit rychleji a bezpečněji z jednoho místa na druhé a mnohem více? To vše je podmíněno fyzickou i virtuální infrastrukturou, kterou bude nutné za tímto účelem do měst zabudovat.

Na konferenci vystoupí profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC a hlavní představitel konceptu Průmyslu a Společnosti 4.0 a Michal Postránecký, zakladatel a vedoucí Centra Města Budoucnosti CIIRC, urbanista a architekt. V rámci dvoudenní akce dále vystoupí například architekt Jan Fibiger, Hynek Gloser, diplomat Jan Koukal, partneři CMB a další. Témata konference a jména ostatních prezentujících, včetně zahraničních, budou postupně představena.

Výstava produktů a služeb

V rámci konference proběhne první den, tedy 17. dubna v prostorách CIIRC „Den otevřených dveří Centra Města Budoucnosti“, kde se představí partneři Centra včetně dalších potenciálních partnerů.

Konference se koná 17. a 18. dubna 2019 v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3 v Praze 6.

Spolupořadateli jsou Centrum Města Budoucnosti CIIRC ČVUT, Středočeský kraj a Středočeská centrála cestovního ruchu. Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a vědeckého ředitele CIIRC profesora Vladimíra Maříka.

Další informace a program konference budou průběžně zveřejňovány na webu konference www.futurecityconference.com.

(tz)