Pět trendů v logistice 

Vývoj a novinky nás letos čekají v logistice, a to jak v B2B, tak v B2C sektoru. Co nás v blízké budoucnosti nejspíše nemine, na to poukázali odborníci z kurýrní služby Der Kurier.

Trend číslo 1: Zrychlování

Nároky na co rychlejší logistické služby jsou čím dál více vidět. V rámci České republiky a zejména hlavního města si již zákazníci zvykají na tzv. same-day delivery a lze očekávat, že se tento trend bude stávat větším standardem. Například v sousedním Německu tuto možnost ve větších městech začíná nabízet Amazon.
„Jde o trend, který je patrný spíše na B2C trhu. Zvyklostí už je i to, že je zákazník informován o rozmezí v čase doručení. Nemusí tedy na daném místě dlouho čekat, aniž by měl jistotu, že se dočká. Čas je pro nás čím dál cennější a nechceme se o něj vzájemně okrádat. Ačkoliv zrychlování je určitě na místě, stále v oboru B2C hraje velkou roli faktor ceny. A proto většina zákazníků raději den či dva počká, ale zaplatí za doručení zásilky méně,“ říká Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz.
Velmi často se volí doručení na výdejní místa. Co lze vnímat jako tendenci je tlak na ceny doručení mezi státy EU a zároveň i tlak na zrychlení doručení mezi státy EU.

Trend číslo 2: Sdílená ekonomika

Trend sdílené ekonomiky se zrcadlí i v logistice. Oblíbené jsou a dále budou hlavně sdílené sklady, kde mohou spolupracovat klidně konkurenční společnosti, sdílet zde zaměstnance a společně dovážet také do prodejen. Za předpokladu správně nastavených podmínek se může jednat o velmi efektivní způsob spolupráce. „Též se v poslední době hodně akcentuje sdílené doručení do center měst. Koncept má fungovat tak, že by zásilky byly doručovány do sdíleného skladu, pro který poskytne prostory město. Následně by z tohoto skladu v určitém časovém rozmezí doručovala zásilky do centra města jedna společnost, které by tyto zásilky konsolidovala,“ vysvětluje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz. Tyto sdílená centra fungují již v zahraničí, například v Nizozemí. Cílem je omezit přehnané množství společností zajíždějících do center měst.

Trend číslo 3: Důraz na ekologii

Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím větší část společnosti. Automobilová doprava vždy byla a bude jistou zátěží pro životní prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce snížit. Za účelem dosažení co nejmenší ekologické stopy je potřeba optimalizovat trasy, k čemuž již dnes lze využít moderní technologie. Dále jsou samozřejmostí auta splňující emisní normy. Blízkou budoucností a v některých případech i přítomností logistiky jsou auta na elektřinu, jejichž nedostatkem je prozatím nízká kapacita na dlouhé trasy. Podle Přemysla Lukeše z Der Kurier jsou například v Německu zavedeny emisní limity v centrech měst, i v ČR lze již sledovat tendence omezení škodlivin v ovzduší. Mezi alternativní pohony lze řadit i CNG, které je dnes již běžnější. Na rozdíl od zahraničí je u nás v Praze méně podporované doručení pomocí cargo kol. Které v centrech měst mohou řešit více problémů, nejen spoluobčanům a firmám, ale i dopravním společnostem. Odesílatelé zásilek kladou důraz také na šetrné balení a snaží se například o možnost opětovného využití balicích materiálů.

Trend číslo 4: Robotizace skladů

Nedostatek pracovních sil a neustálý vývoj technologií společně přispívají k postupnému využívání inteligentních zařízení v provozu skladů. „Kromě přístrojů, které jsou schopné autonomně manipulovat s předměty, přesouvat a ukládat je, jsou postupně zaváděny také drony. Jejich využití při samotném doručování je také kvůli nedostatečné legislativě zatím ve vzdálenější budoucnosti, ve skladech je však možné je využívat již nyní, a to například k inventurám,“ upozorňuje Lukeš z www.derkurier.cz.

Trend číslo 5: Autonomní vozidla

Je to tak trochu sci-fi, ale ve velmi blízké budoucnosti se nejspíše budeme čím dál tím častěji v logistice setkávat s autonomními vozidly, zejména kamiony. Autonomní kamiony bez řidiče už jezdí v Německu mezi Mnichovem a Norimberkem, zatím nejezdí samotné, ale jsou součást dlouhé konvoje kamionů, které řidiče mají, a jejich výhoda je zejména v šetrném užívání paliva a vysoké bezpečnosti, kterou neohrožuje lidský faktor.

(tz)