Kobot osvobozuje člověka

Společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je vedoucí celosvětový poskytovatel vybavení pro automobilové interiéry. Podnik s centrálou v Šanghaji disponuje celosvětově sítí 110 pracovišť, z nichž se jedno nachází v Lüneburgu. Zde se zhotovuje řada komponent, jako jsou přístrojové panely, dveřní výplně nebo loketní opěrky. Odběrateli těchto výrobků jsou vesměs renomovaní automobiloví výrobci.

„Automobilový průmysl prochází zásadní transformací. V rámci našeho přechodu do budoucnosti chceme krok za krokem přeorientovat naše výrobní procesy směrem k principům průmyslu 4.0,“ říká Michael Oji, vedoucí závodu YFAI, Lüneburg.
V prvém kroku se rozhodli integrovat do výrobní linky koboty, což jsou roboty přímo navrženy pro spolupráci s člověkem. Kobot v Lüneburgu nahrazuje zaměstnance při kompletaci loketních opěrek v aplikaci šroubování. V závodě YFAI se rozhodli pro kolaborativního robota KUKA LBR iiwa, který byl uveden do provozu ve spolupráci se systémovým integrátorem Schulz Systemtechnik GmbH.

Umožňují zavést nové formy výroby

Klasické průmyslové roboty nejsou obecně vybavené citlivostí ke svému okolí, a proto se z bezpečnostních důvodů instalují za ochranným oplocením. V případě kobotů tato náročná opatření odpadají. O bezpečnost lidí se starají momentové senzory, které jsou namontované do každé ze sedmi os robota LBR iiwa. Pokud zaznamená některý ze senzorů náraz, robot se ihned zastaví. Kromě toho je robot vybaven pouze oblými tvary, čímž se snižuje riziko zranění člověka. Díky bezpečnostním zařízením zde odpadá důsledné oddělení plné automatizace od manuální práce, protože obě oblasti zde splývají. Přímá spolupráce mezi člověkem a robotem, která z takovéhoto spojení vyplývá, nabízí četné výhody: člověk je velmi flexibilní a dovede se rychle přizpůsobit nové situaci. Robot zase pracuje trvale s vysokým stupněm přesnosti. Spolupráce člověka s robotem (HRC) spojuje silné stránky tohoto spojení. „Koboty, jako KUKA LBR iiwa, nám umožňují uspořádat výrobní procesy ještě efektivněji,“ vysvětluje Michael Oji.

Koboty umožňují zavést zcela nové výrobní procesy. Vzhledem k tomu, že odpadají bezpečnostní ochrany, zmenšuje se i potřebná podlahová plocha. Pevně uspořádané výrobní linky se tím stávají zastaralými. Vznikají ostrůvky pro různé druhy výroby, což je

KUKA@Yanfeng_5

milník v její optimalizaci. Kromě toho osvobozuje kobot člověka od často se opakujících činností, které jsou namáhavé a monotónní. Lidé ve výrobě tak už nemusí vykonávat ergonomicky náročné práce.

Robot LBR iiwa přesvědčuje vysokou nosností

Rozhodujícím kritériem firmy Yanfeng pro volbu lehkého robota KUKA bylo mimo jiné i to, že může manipulovat břemeny až do váhy 14 kg. „Robot musí mít schopnost unést šroubovací hlavu o váze 13 kg. Kromě toho nabízí společnost KUKA také pro Evropu nezbytnou CE certifikaci,“ říká Dennis Rittmann, který je ve firmě YFAI odpovědný za implementaci aplikací využívajících roboty. Důležitou výzvou při uvádění do provozu bylo zajistit za všech okolností bezpečnost pracovníků. Kromě bezpečnostních opatření, která má robot zabudované, zajišťuje bezpečnou spolupráci také speciálně navržený šroubovací automat firmy Stöger Automation GmbH. Pokud narazí na překážku, robot se ihned vypne.

Robot šroubuje dohromady loketní opěrky

Úkolem robota KUKA LBR iiwa je sešroubovat dohromady loketní opěrky pro všechny čtyři dveře vozu Opel Insigna. Aby tomu tak mohlo být, sdílí pracovní prostor se dvěma zaměstnanci. Jeden z nich nejprve vloží výlisek společně s koženým obložením do stroje, který tyto části slepí. Poté vyjme slepenou část a spojí ji zacvaknutím s jiným výliskem, aby loketní opěrku zkompletoval. Následně vloží zkompletovaný díl do držáku, který je součástí aplikace LBR iiwa a stiskem tlačítka robotu sdělí, že je možno spustit další operaci. Ten přijede k držáku a oba dva díly sešroubuje. Přísun šroubů probíhá automaticky prostřednictvím hadice připojené k ochrannému krytu. Nakonec vyjme pracovník hotovou opěrku a vloží ji do kontejneru určeného k odvozu.

V buňce pracují dva lidé, každý na jednom lepicím stroji. Robot LBR iiwa zvládne práci pro oba. Pro operaci sešroubování jsou k dispozici dva držáky. Čekací doba je tím vyloučena. „Robot je naprogramovaný tak, aby zvolil k sešroubování dílů vždy ten nejefektivnější způsob,“ vysvětluje Dennis Rittmann.

Úspěšná integrace 

Zařízení s kobotem je v provozu od prosince 2017. První zkušenosti jsou, jak potvrzuje Michael Oji, veskrze příznivé: „Roboty KUKA se amortizovaly. K tomu přispívá fakt, že se naši zaměstnanci s nimi rychle sžili. Jsou již schopni v případě poruchového hlášení robota sami obsluhovat a závadu odstranit. Pro práci s robotem nebylo zapotřebí žádné zvláštní školení“. Dva pracovníci a robot zhotoví za hodinu 45 souprav pro jedno vozidlo, což odpovídá počtu 180 sešroubovaných loketních podpěrek. Ve středně dlouhém časovém horizontu plánuje podnik nasadit ve svých závodech další koboty. „Při neustále rostoucích požadavcích v našem sektoru jsou koboty prostředkem pro ergonomické odlehčení našich zaměstnanců od unavujících a stále se opakujících pracovních procesů,“ dodává Michael Oji.

Více informací na: www.kuka.com

(tz)