Bílé vrány 2018

Prestižní ocenění Bílá vrána uděluje společnost yourchance o. p. s., a to ve třech kategoriích – Zaměstnavatel, Mladý člověk a Poklad v srdci. Letošní ročník bude již šestý a nominovat do jedné či více kategorií můžete již nyní. 

Ocenění Bílá vrána je součástí projektu Začni správně, v rámci kterého yourchance o. p. s. pomáhá mladým lidem po odchodu z dětského domova. „Smyslem udílení této ceny je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. Speciální kategorií je Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, které cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v zapojení na trh práce,“ uvedla více k ocenění Bílá vrána spoluzakladatelka yourchance Gabriela Křivánková. Cílem je pak také vyzdvihnout a poděkovat zaměstnavatelům, jež dali těmto dospívajícím pracovní příležitost, a zároveň lidem, kteří je v jejich nesnadné cestě neúnavně podporovali.

Loni byla v kategorii Zaměstnavatel oceněna společnost Albert ČR, která se prostřednictvím svého nadačního fondu věnuje podpoře vzdělávání a rozvoji dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V rámci kategorie Mladý člověk určené lidem, kteří vyrůstali bez biologických rodičů, a přesto se prosadili v běžné společnosti, bodoval Dalibor Havelka, který prožil v dětském domově dětství i ranou dospělost. Vyučil se hned v několika oborech – zedník, truhlář a dřevař. Dnes pracuje jako operátor výroby.

Poslední kategorie Poklad v srdci je určena ředitelům a vychovatelům z dětských domovů, jež své svěřence na startu jejich životů podporují. Loni si cenu odnesla Martina Stawiarzová, ředitelka dětského domova Hora Svaté Kateřiny.

Kdo budou ocenění v tomto roce? Je ve vašem okolí někdo, kdo by si zasloužil ocenění Bílá vrána? Kandidáty ocenění Bílá vrána 2019 můžete nominovat až do konce června prostřednictvím formuláře na www.bilavrana.net/nominace, kde najdete i nominační podmínky. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu v Praze.

Generálním partnerem projektu „Začni správně“ jsou společnost CTP a strategickým partnerem pak Nadace DRFG. Patronkou projektu je herečka Eva Josefíková.

(tz)