Chytré služby ano, robot v hotelu ne

Viliam Sivek

Technologie pronikají nejen do výrobních oborů, ale vytvářejí i podobu moderních služeb. Kam až je pustíme, kam už nikoli a proč stále nevyužíváme jejich možnosti, o tom jsme hovořili s Viliamem Sivkem, generálním ředitelem společnosti Sivek Hotels a předsedou Fóra cestovního ruchu ČR.

Mohou i dnes hotely a restaurace fungovat bez chytrých služeb?

Mohou, ale velmi špatně. A ti, co nepoužívají chytrých služeb, si kopou ve svém podnikání vlastní hrob.

Co se v branži během vašeho profesního života změnilo po technologické stránce?

Podnikám 30 let a pamatuji dobu, kdy jsme vyplňovali hotelové štafle na jednom velkém papíru a objednávky řešili pomocí faxu, kdy jsem si opisoval telefonní čísla zahraničních autobusů, které jezdily Prahou. Dnes žijeme v době, ve které je bezpodmínečně nutné věnovat maximální pozornost moderním technologiím, online systémům, marketingu.
Efektivně zkrátí pracovní proces, který vede k úspoře času i k markantnímu případnému snížení počtu pracovníků, kterých je v segmentu mého podnikání absolutní nedostatek. Uvedu příklad: V roce 1990 pracovalo na našem rezervačním oddělení 16 osob, dnes tu samou práci zvládá šest spolupracovníků. Investice do oblasti, o které hovořím, usnadňují naši práci a přinášejí zejména ekonomický efekt.

Proč by se měl venkov více otevřít službám 4.0?

Práce kolegů v regionech je podstatně složitější než v Praze. Stačí se podívat na některé webové stránky menších hotelů, či penzionů a zjistíte, že jediný prodejní kanál je Slevomat a sem tam Booking. Většina menších hotelů a penzionů není ani schopna kvůli zastaralým systémům dodržovat paritu prodejních cen a neumí využívat tolik potřebných marketingových služeb. Když si chcete online objednat ubytování na jejich webu, vyskočí na vás formulář a vinou zastaralého systému práce čekáte na odpověď, zda je, či není volný pokoj, 24 hodin. Klient však vyžaduje okamžitou informaci.Vezmete-li v úvahu Analýzu k digitalizaci služeb, kterou zpracovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, tak 70 % OSVČ nemá založen ani Facebook, podnikatelům chybí osvěta a vzdělání v této oblasti, nikdo jim nepomohl přes to, že malé a střední podnikání je základem ekonomiky naší země. Tady stát selhal. Podnikatelé na venkově nemají čas jezdit za moudrem do Prahy, a tak je bezpodmínečnou nutností jakékoliv vzdělávací akce realizovat po malých oblastech. Je třeba si uvědomit, že práce v malých městech a na vesnicích směrem k získání zákazníka je podstatně těžší a diametrálně odlišná od práce ve velkých městech.

Přenecháte robotům a elektronice i takové služby, kde se lidé setkávají s lidmi, například práci v recepci, předkládání elektronických jídelních lístků, případně samotnou obsluhu?

Vím, kam míříte… Víte, já jsem ze staré školy a jsem přesvědčen, že služby v hotelnictví i gastronomii vyžadují osobní kontakt se zákazníkem, vytvoření atmosféry vlídnosti, a tu robot v recepci ani elektronický jídelní lístek nevytvoří. Zákazník vyžaduje hýčkání. A až nastane doba, kdy místo svíčkové či kulajdy dostanete tabletku, potom číšníka či servírku v restauračním provozu nebudete potřebovat.

Čím by měly stát a veřejná správa, kraje a obce přispět k digitalizaci služeb?

Rychle se začít systematicky věnovat vzdělávání a osvětě, přiblížit všem podnikatelům možnosti, které chytré služby nabízejí. Zařadit do dotačních titulů možnosti čerpání finančních prostředků na nové technologie. Je třeba naučit podnikatele, jak rychle získat svého klienta a naučit je jednoduše a srozumitelně na konkrétních příkladech, co chytré služby umožňují.

Jaké příležitosti se turistickému ruchu v ČR nabízejí a jak je dokážeme či nedokážeme využít?

Stačí se podívat na portál CzechTourismu Kudy z nudy, najdete zde stovky poutavých akcí a příležitostí jak využít svůj volný čas. Naše země je kulturním pokladem Evropy s nepřeberným množstvím památek, bohužel stále však nedokážeme dostat turisty z koncentrovaných míst, jako je Praha, Český Krumlov, Kutná Hora do odlehlých regionů. Neumíme využít obrovský potenciál vesnické turistiky a agroturistiky, tak jako je tomu v Německu, v Rakousku nebo ve Francii. Docílit rozptyl domácích a zahraničních návštěvníků je problém jak nejednotnosti marketingu, tak i nevyužívání tolik potřebných chytrých služeb, které nám dnešní doba nabízí. Úspěšný podnikatel bude ten, který dokáže bleskově reagovat na potřeby a přání svých klientů i na způsob prodeje služeb, které nabízí.

Co byste jako majitel úspěšné rodinné firmy chtěl jednou zanechat svým následovníkům?

Především dobrou, zajímavou příležitost seberealizace v atraktivním oboru, ve kterém podnikám.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer