Podovolenková deprese zaměstnanců? Jak jí může firma předejít

Nová kolegyně v práci, která pomůže zahnat blbou náladu

Mnozí z nás jistě tuto scénu dobře znají. Kolega se vrací z letní dovolené – opálený a odpočatý. Sledujete, jak se vrací zpět do své práce s novou energií. A už druhý den opět upadá do stereotypu či frustrace z úkolů, které na něj čekají. Skoro jako by na dovolené ani nebyl. Přechod z často volnějšího letního režimu do plného pracovního procesu tak může představovat období, kdy jsou zaměstnanci nespokojení a mohou uvažovat o změně. V anglicky mluvících zemích se dokonce pro tuto situaci vžil termín „post-vacation blues“, neboli česky „podovolenková deprese“. Pomoci s řešením mohou firmám i technologie.

„Každý zaměstnavatel si chce udržet kvalitní a talentované zaměstnance. O tom nemůže být pochyb. Obzvláště dnes, kdy v některých odvětvích chybí mnoho pracovníků a firmy se často předhánějí v nabízených benefitech. Jako příklad vezmu generaci mileniálů, což dnes již dávno nejsou jen studenti, jak si stále mnozí myslí, ale lidé mezi 22 a 38 lety. Průzkum společnosti Deloitte zjistil, že mileniálové u svého zaměstnance velmi oceňují flexibilitu. Celých 55 % dotázaných, kteří chtějí u současného zaměstnavatele vydržet déle než 5 let, říká, že jim poskytuje větší flexibilitu než zaměstnavatel předchozí. A právě zde hrají důležitou roli technologie,“ říká Ivan Sýkora, expert na technologie pro týmovou spolupráci společnosti Cisco.

Aby firma udělala maximum pro předejití podovolenkové deprese u svých zaměstnanců, doporučuje Ivan Sýkora:

Umožněte svým zaměstnancům pracovat flexibilně

Zaměstnanci, kteří se vracejí z letní dovolené, najdou úkoly, které za ně nikdo neudělal a často ani nebyl oprávněn udělat. Podniky mohou snížit stres na konci léta a zvýšit produktivitu během těchto rušných období zavedením flexibilních pracovních systémů. Ty mohou vést k vyšší produktivitě a spokojenosti zaměstnanců a ke snížení absence a fluktuace. Z dvouleté studie Stanfordovy univerzity vyplynulo, že díky zavedení flexibilních pracovních systémů se zvýšila produktivita společnosti o více než 13 %, zatímco fluktuace zaměstnanců se snížila o 50 %. Během výzkumu mohli zaměstnanci pracovat dle svého režimu vždy, když nebyla jejich přítomnost v kanceláři nutná.

Podpořte tvůrčí práci

Spokojenost zaměstnanců úzce souvisí s náplní jejich práce. Nástroje pro týmovou spolupráci by proto měly podporovat jejich kreativitu. Právě tu často zmiňují ředitelé firem jako jednu z nejdůležitějších dovedností perspektivních kolegů. Pracovník, který má možnost se ve své pozici kreativně realizovat, bývá produktivnější i spokojenější. Nástroje pro týmovou spolupráci, které lidem umožní setkávat se a sdílet myšlenky, jsou pro podporu kreativity klíčové. Moderní podniky dnes vyžadují po svých nástrojích i další funkce jako je například virtuální tabule pro zakreslování myšlenek. Jedná se o obdobu oblíbeného flipchartu. Ty digitální musí být možné používat na jakémkoliv zařízení ve stejné kvalitě.

Odstraňte možná rozptýlení

Když se zaměstnanci vrátí do práce, ať už fyzicky nebo vzdáleně, jednou z prvních věcí, které si pravděpodobně všimnou, je, jak často jsou během své práce rušeni. Ze studie Udemy In Depth: 2018 Workplace Distraction Report vyplývá, že 50 % pracovníků jmenuje rozptýlení v práci jako hlavní problém, který způsobuje, že jsou výrazně méně produktivní.

Podniky by se měly snažit minimalizovat rozptylování během schůzek a týmové spolupráce pomocí nástrojů, které dokážou identifikovat a filtrovat nepříjemné zvuky na pozadí, jako jsou štěkající psi, sirény, kliknutí perem nebo psaní na klávesnici. V ideálním případě mohou stejné technologie poskytnout vizuální pomůcky (jako je automatické přiblížení reproduktorů, jejich rámování a sledování), čímž se odstraní vizuální i zvuková rušení.

Přivítejte nového kolegu – umělou inteligenci

Zaměstnanci bývají více motivováni, když mají možnost plnit roli pozice, kterou zastávají a nejsou zahlcováni nesouvisejícími úkoly. IT ředitelé by měli umožnit takové digitální pracovní prostředí, kde mohou zaměstnanci dělat to, v čem jsou nejlepší. Často totiž potřebují svůj čas věnovat banálním, leč nezbytným úkolům – otevírání a nastavování pracovních aplikací, odpovídání na dlouhé emaily či reagování na pozvánky. Na schůzkách si zase dělají poznámky, ve kterých se mnohdy ztratí nějaká důležitá informace.

Systémy umělé inteligence budou dělat právě tento typ práce před, během i po schůzkách. Přecházíme k bodu, kde mohou být asistenti umělé inteligence aktivováni hlasem a následně se připojí či naplánují meeting a vyhledají k němu relevantní informace. Funkci rozpoznání obličeje lze použít k automatickému určení přítomnosti všech účastníků. Rozpoznávání hlasu zase lze použít k vytvoření automatických přepisů, zpracování poznámek či přehledného zápisu.

Propojte lidi

Dobré mezilidské vztahy patří k hlavním pilířům úspěšných týmů. Pracovní nástroje, jako je například e mail, nejsou příliš osobní. Technologie pro týmovou spolupráci nabízejí širší možnosti. Pokud se zaměstnanci pravidelně potkávají digitálně skrze videohovory, mohou se lépe poznat a pochopit a zlepšit tak své vztahy.

Moderní nástroje pro týmovou spolupráci toho dokážou více, například zpracovat kontextuální informace o jednotlivých účastnících virtuální schůzky. Každý z nich si samozřejmě může svůj profil upravit podle svých potřeb. Zároveň rozpoznání obličejů účastníků zajistí, že nedojde k trapným momentům, kdy zaměstnanec neví, jak oslovovat nového kolegu ze vzdálené pobočky.

Konec dovolené tak nemusí být obdobím, kdy se zaměstnanci chtě nechtě opět zapojují do procesu. I když s drinkem na pláži nebo na horském výletě se přece jen většina lidí cítí lépe než v práci, návrat do práce přesto nemusí být díky technologiím depresivním obdobím.

(tz)