Socha Kaleidoskop, která zvítězila ve studentské soutěži, by mohla být na Expu v Dubaji

Skloubit umění s průmyslem a udržitelnou ekonomikou. Výzva studentské soutěže Digitální továrna, kterou uspořádalo MPO ve spolupráci s ČVUT, PETMAT, 3D Arénou a EKO MB. Zhmotněný vítězný návrh, tedy 3D socha Kaleidoskop z recyklovaného PET materiálu, byla vydražena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Výtěžek 166 tisíc korun šel na podporu start-upové firmy. Cirkulární ekonomika a kreativní průmysl v praxi. Nyní se jedná se o prezentaci Kaleidoskopu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.
„Kreativní průmysl a cirkulární ekonomika představují pro Českou republiku velký potenciál. Přinášejí vysokou přidanou hodnotu, jsou zdrojem technologických i netechnologických inovací a přispívají k ekonomickému rozvoji i zaměstnanosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Soutěží jsme chtěli ukázat, že lze propojit studium a kreativitu s praxí, tedy s reálným uplatněním. Také jsme chtěli dát nový život tomu, co by se jinak vyhodilo. Těší mě, že se socha Kaleidoskop stává symbolem kreativního průmyslu a zároveň i vlajkovou lodí cirkulární ekonomiky. “

Návrh a spolupráceV soutěži Digitální továrna studentka Ekin Ünlü z Technické univerzity v Turecku navrhla, aby z PET lahví vznikla 3D socha, umělecké dílo, Kaleidoskop. Aby se návrh zhmotnil, došlo k zapojení inovátorů z celé České republiky. Sochu tak lze vnímat jako symbol mezinárodní spolupráce a spolupráce českých inovačních firem, start-upů, univerzit a státní správy.

„Už na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o model, který byl navržen tak, aby byl tisknutelný na běžné 3D tiskárně,“ hodnotí model sochy specialista na 3D tisk Petr Bláha z firmy 3D Aréna, která zajišťovala technickou podporu projektu. „Kaleidoskop nám pomohl ověřit, že tisková struna z recyklátu je použitelná nejen pro tento konkrétní projekt, ale že má ambice na reálné využití i v jiných aplikacích,“ dodává.„Sochu jsem vybral, protože mám rád instalace, které zapojí veřejnost a probudí v ní hravost,“ říká architekt Jiří Vele, jeden z porotců soutěže. Helena Lukášová, sochařka z Masarykovy univerzity, na dvoumetrové soše oceňuje jasnou prezenci v čitelném vertikálním tvaru: „Autorka dobře zvolila pouze jednu barvu, celistvost dojmu objektu je tak umocněna. V průzorech pak divák najde další detaily v podobě prosvícených reliéfů. Právě v nich divák rozkrývá další vrstvu tohoto díla, které odkazuje na estetiku Bruselského stylu. Právě tato reminiscence činí dílo atraktivním.“ „Pro mě bylo při výběru klíčové, že se nejednalo o prvoplánový objekt, socha skrývala také tajemství uvnitř,” říká sochař Michal Trpák, další člen výběrové komise.

Recyklovaný materiálSochu Kaleidoskop z recyklovaného filamentu, kterou tvoří více než sto dílů, vytisklo více než čtyřicet tiskařů z celé České republiky, a to metodou sdíleného 3D tisku – crowdprintingu. Sdílený 3D tisk, kdy se na různých místech vytiskly různé části, umožnil, že se zpravidla dlouhý proces zkrátil na jeden až dva měsíce. Došlo tím také k plošnému testování (crowdsearching) nově vyvíjeného materiálu. Což vedlo k tomu, že vědci získali informace o 3D tisku materiálu od různých tiskáren, stejně jako informace o tiskových teplotách, rychlostech a dalším nastavení specifických tiskových strojů.

Výsledná socha váží cca 25 kg, na výrobu se vyčlenilo téměř 80 kg plastového materiálu – odpadu. A to proto, že každý kdo se na sdíleném tisku podílel, měl k dispozici celou roli materiálu, z které vytiskl jeden díl. Materiál vyrobila firma EKO MB, použila přitom použité prázdné PET lahve (odpadní obaly) od minerální vody Mattoni ze systému zpětného odběru obalů.

Odpadní obaly se před recyklací důkladně třídí, dekontaminují a následně drtí na tzv. malé plastové vločky (flakes). Ty se opět dekontaminují/čistí, poté roztaví a nakonec vytlačí do čisté struny. Recyklované vlákno se pak navine na cívku, a tím je připraveno k tisku.

Navazující projektyVýtěžek z aukce sochy chce studentský start-up PETMAT využít na zaměstnávání studentů – stážistů v dalších projektech, které se zaměří na využití recyklátu v architektuře. Chystá se tak mimo jiné vánoční projekt s Montessori školou v pražských Vršovicích. Půjde o 3D tisk dětských návrhů vykrajovátek vánočního cukroví, do něhož se zapojí stážisté z Francie. Část vydražených peněz by se měla využít také při vývoji minirecyklátoru. Zde je už hotový ideový návrh a byla podána žádost o patent. Aktuálně se řeší využití Hithitu a sdílená výroba s komunitou kutilů v ČR.
Další informace3D socha Kaleidoskop je kromě cirkulární ekonomiky – v duchu kulturního a kreativního průmyslu – také ukázkou inovativního přístupu. Podívejte se proto na spot navazující na seminář k Inovačnímu leadershipu na https://youtu.be/eJEP29wuO_E. A jak vypadala samotná aukce Kaleidoskopu? Videoreportáž najdete na https://youtu.be/fp73pDOND-4.

(tz)