Rapidní pokles důvěry řídících pracovníků v obchodní úspěchy

Speciální software využívající umělou inteligenci zkoumal online příspěvky téměř 60 000 ředitelů firem z 15 zemí světa. Nejskloňovanějším tématem je udržení současných pracovních sil.

Podle již druhého ročníku výzkumu realizovaného globální skupinou komunikačních agentur The Worldcom Public Relations Group, jejímž členem pro ČR je PR agentura PRAM Consulting, bude nadcházející rok definovat udržování stávajících zaměstnanců, jejich další vzdělávání a proškolování. Zpráva s názvem Worldcom Confidence Index (Index důvěry) pro rok 2019 hovoří o masivním propadu důvěry globálních lídrů v příznivý ekonomický a podnikatelský vývoj o více než 20 % oproti roku 2018, přičemž největší pokles byl zaznamenán ve Spojených státech (o 51 %) a Číně (o 21 %).

Index důvěry pro rok 2019 úspěšně navazuje na průzkum z předchozího roku a opět přináší témata, která v agendě nejvyššího managementu firem nejhlasitěji rezonují. Zároveň pak definuje překážky, o kterých se výkonní a marketingoví ředitelé domnívají, že nejvíce ovlivní obchodní úspěch jejich firem v roce 2020.

Nedostatek lidských zdrojů, vládní a legislativní změny i kybernetický zločin, to byly dle Indexu důvěry tři stěžejní hrozby pro podnikání v roce 2018. V roce 2019 se oproti tomu vedení firem zaobírá primárně HR a zbylým dvěma tématům přikládá jen malou důležitost. Zaměstnanců se týká pět ze šesti nejvíce probíraných témat, přičemž nejpalčivějším problémem současného managementu je udržení stávajících pracovních sil. Podstatnou roli v této problematice hraje nízká sebedůvěra vedení ve schopnost nepřicházet o schopné zaměstnance, přičemž se tato nejistota paradoxně přenáší právě na ně a nutí je k přesunu na jiné pracoviště, které se jeví sebejistěji a atraktivněji. Vysoká fluktuace pracovních sil však může být snížena posílením pozice zaměstnavatele a jeho sebedůvěry, a to primárně častým proškolováním a zvyšováním kvalifikace stávajících zaměstnanců, tak i zajištěním zaměstnaneckých výhod. Takový přístup vedení ke svým podřízeným zároveň zvyšuje atraktivitu pracoviště pro potenciální kandidáty.

„Aby byli zaměstnanci loajální a angažovaní, je třeba jim pomoci držet krok s dynamickým vývojem, ke kterému dochází na pracovišti i v rámci trhu. Jistější a fundovanější zaměstnanec dodává jistotu i svému zaměstnavateli, a naopak – sebejistý zaměstnavatel zvyšuje sebevědomí zaměstnance. Jedná se o jakýsi cyklus,“ vysvětluje Patrik Schober, řídící partner PRAM Consulting.

Index důvěry mimo identifikace klíčových témat pro vedení firem zaznamenává, jaké cílové skupiny management oslovuje a do jaké míry si v této aktivitě věří. V roce 2018 se generální ředitelé nejvíce zajímali o oslovování zákazníků, letos jsou to influenceři (nárůst o 160 %), další v pořadí pak zákazníci a zaměstnanci. Řídící pracovníci se domnívají, že jsou to právě influenceři, kteří jim v turbulentním podnikatelském prostředí dodají potřebnou podporu, paradoxně si však ve věci navazování kontaktu s touto cílovou skupinou příliš nevěří.

Provedení letošního výzkumu o důvěře svěřila skupina Worldcom do rukou společnosti Advanced Symbolics Inc., která ke sledování a interpretaci veřejně dostupného obsahu sociálních médií unikátním způsobem využívá aplikaci s umělou inteligencí. Díky této metodě se podařilo obsáhnout několikanásobně větší vzorek než v předchozím roce – letošní zpráva totiž zkoumala údaje od 58 374 vedoucích pracovníků z 15 různých zemí.

Úplnou zprávu v anglickém znění si můžete stáhnout zde. Podívejte se také na video shrnující globální výsledky.

(tz)