Firmy chtějí motivovat. Každá pátá nabídne víc zaměstnaneckých benefitů

Minimálně jeden zaměstnanecký benefit, jako jsou stravovací nebo volnočasové poukázky, dostávají zaměstnanci v 77 % českých firmách. Tam, kde pracuje víc než pět zaměstnanců, je téměř jisté, že mají některý z benefitů k dispozici. Velké společnosti plánují jejich hodnotu v tomto roce ještě navýšit. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu mezi zaměstnavateli, ve kterém společnost Sodexo v rámci reprezentativního vzorku oslovila bezmála 850 českých firem.
V průměru vydá zaměstnavatel na benefitech 20 611 Kč pro každého zaměstnance. Téměř každá druhá firma tak chce zvýšit spokojenost zaměstnanců, ačkoliv jedním dechem dodávají, že kvůli nabídce benefitů dnes zaměstnanci z firem neodcházejí. Dost možná jsou ale rozhodujícím argumentem, proč do nich přicházejí.

„České firmy chtějí mít spokojené zaměstnance – bez ohledu na jejich počet – a stravování je u většiny firem způsob, jak k tomu přispět. Stravenek proto neubývá, ale namísto klasických papírových jsou na vzestupu ty elektronické. Pokud firma stravenky nenabízí, je to zpravidla kvůli tomu, že provozují vlastní kantýnu, a nikoliv kvůli administrativní zátěži, kterou za problém považuje pouze zlomek českých zaměstnavatelů,“ říká Jan Matoušek, marketingový manažer pro stravenky ze společnosti Sodexo Benefity.

Největší firmy musejí o kvalitní zaměstnance v dnešní době bojovat a nabídka benefitů oproti malým firmám je u nich proto často až trojnásobná, a navíc bude dál růst. Spokojenost zaměstnanců zde hraje prim a ani oni sami se nebojí ozvat – ať už přímo, nebo prostřednictvím odborových organizací. Právě jejich iniciativu jako důvod rozšiřování nabídky benefitů uvádí průměrně 30 % respondentů mezi firmami zaměstnávajícími víc než 100 lidí.

Zejména v menších podnicích jsou stále zdaleka nejpopulárnějším benefitem papírové stravenky. Zaměstnavatelé nechtějí své zaměstnance (bez ohledu na jejich počet) o tento benefit připravit a 80 % všech firem proto administrativní náročnost snižuje spíše přechodem na elektronické stravenkové karty.

Malé firmy ale mají na poli benefitů co zlepšovat. Z průzkumu totiž vyplývá, že v průměru třetina menších zaměstnavatelů není dobře informována o zvláštním daňovém režimu stravenek. Velké firmy se sice orientují ve stravenkách, ale pokulhávají ve znalostech zdanění volnočasových a jiných benefitů – až pětina respondentů ze skupiny velkých firem se podle svých slov v této oblasti stoprocentně neorientuje. „Stravenky jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad. Výhodou volnočasových benefitů je zase to, že se z nich nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Ve srovnání s peněžními odměnami jsou proto zaměstnanecké benefity pro zaměstnance výhodnější,“ říká Jan Matoušek.

Stravenky a další benefity mají své místo i ve veřejném sektoru. Až zhruba 70 % větších státních institucí, které zaměstnávají víc než 100 úředníků, papírové nebo elektronické stravenky využívá. Asi 60 % pak nabídku doplňuje i o volnočasové benefity.

K průzkumu

Průzkum mezi zaměstnavateli napříč celou českou ekonomikou realizovala výzkumná agentura B-inside pro společnost Sodexo Pass v září a říjnu 2019 formou telefonického šetření. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších průzkumů v této oblasti, zapojilo se do něj 848 firem. Průzkum je reprezentativní.

(tz)