Podnikatele budeme ještě více podporovat

Ing. Pavel Ráliš, MBA

Podnikat s úspěchem znamená přinášet ostatním to, co potřebují, co je těší, v čem vidí smysl. Podnikat rovněž znamená umět generovat finanční prostředky, avšak také investovat, stavět výrobní objekty, bytové domy, nakupovat stroje, suroviny, auta, know-how, licence, odborníky. Podnikat znamená nebát se, zbytečně nepřemýšlet o komplikacích, zdravě riskovat, mít své sny a jít za nimi. Velmi často
to rovněž znamená opírat se nejen o vlastní hotovost, ale peníze si na životaschopné projekty i půjčovat. Spoléhat na pomoc a zároveň vědět, že lze úvěr splatit.
Mezi významné poskytovatele podnikatelských úvěrů v České republice patří Artesa, největší družstevní záložna v České republice. Ta loni v červenci oslavila
20 let od svého založení. Vyprofilovala se jako stabilní a důvěryhodná finanční instituce. O tom, co podstatného se zapsalo do její novodobé historie, jsem
hovořila s Ing. Pavlem Rálišem, MBA, obchodním ředitelem:

Jak byste dnes Artesu charakterizoval?

Za dobu naší existence jsme získali pevné místo na finančním trhu. Podnikatelům jsme za tuto dobu poskytli úvěry za více než devět miliard korun. V současné době má Artesa přes 4000 členů. Stala se největším spořitelním družstvem u nás. Úspěšné fungování dokládají i výroční zprávy, dočtete se v nich například, že za rok 2017 byl čistý zisk 3,4 milionu korun. V roce 2018 se ještě výrazně zvýšil, a to na 5,8 milionu korun. Kapitálovou přiměřeností více než 29 % Artesa převyšuje většinu bank na českém trhu. Náš kapitál představuje hodnotu 844 milionů korun. Myslím, že je to dobré skóre.

V minulosti hodně kampeliček zkrachovalo nebo prošlo různými kauzami. Vám klienti stále důvěřují…

Zakládáme si na osobním přístupu a profesionalitě, nevyžadujeme nesmyslné poplatky, v nabídce máme nadstandardní úrokové sazby na depozitních produktech. Úvěry pro živnostníky i firmy poskytujeme v krátkém čase. Samozřejmě nabízíme všechny běžné služby platebního styku. Pro naše příznivce máme otevřené dvě pobočky v centru Prahy a Ostravy. Díky spolupráci se zavedenými sítěmi makléřských poradců s celorepublikovou působností jsme připraveni uspokojit veškeré finanční potřeby a požadavky širokého spektra klientů právnických osob. Jednáme férově a snažíme se vždy porozumět strategii žadatele o úvěr.

V minulém roce se toho u vás mnoho změnilo. Mohl byste shrnout, oč šlo především?

Zřejmě máte na mysli vstup Biskupství českobudějovického do naší družstevní záložny. Biskupství získalo v družstvu majetkový podíl ve výši 9,5 %, a to prostřednictvím našeho majoritního vlastníka společnosti Artesa Capital. Mohu prozradit i to, že Biskupství českobudějovické v krátké době požádá Českou národní banku o nabytí kvalifikované účasti, aby mohlo dále zvětšit svůj podíl a získat v záložně majoritu. Dalším krokem biskupství bude nejenom navýšení kapitálu a žádost o bankovní licenci, ale především rozšíření služeb pro klienty.

Co předznamenal vstup tohoto subjektu do vaší vlastnické struktury?

Biskupství českobudějovické přišlo do světa finančních služeb s dlouhodobým cílem vybudovat z naší záložny banku, kterou zaštítí nejenom svojí finanční silou, ale především autoritou a osvědčenými zásadami. V souvislosti s touto změnou má již biskupství i svého zástupce v naší kontrolní komisi. Je nepřehlédnutelným ekonomickým hráčem, který spravuje vlastní aktiva v objemu téměř šest miliard korun.

Platí tedy stále, že se z Artesy stane banka?

Zcela určitě. Jde o dlouhodobý strategický výhled našeho družstva. O tom, zda se skutečně v budoucnu bankou stane, však musí rozhodnout regulátor, a to v rámci licenčního řízení. Nicméně tomuto musí předcházet, jak jsem již naznačil, postupné navyšování kvalifikované účasti biskupství v naší družstevní záložně.

Jak chápe Biskupství českobudějovické úlohu domácích menších a středních firem v rozvoji české ekonomiky?

Malé a střední firmy mají v české ekonomice nezastupitelnou roli. Osobně jsem rád, že jejich celospolečenské postavení získalo na prestiži, že jsou chápány jako významná síla, jež vytváří patřičné hodnoty. A z našeho pohledu je to jedna z klíčových oblastí, na kterou hodlá biskupství zaměřit své aktivity, a ostatně i my se domníváme, že by to mohl být jeden z velkých přínosů vstupu nového vlastníka. Další oblastí bude nepochybně i záležitost vkladových služeb. V krátkém časovém horizontu například pro komfortnější obsloužení zákazníků otevřeme pobočku v Čes­kých Budějovicích.

V posledních letech jste se hodně zaměřovali na investiční, provozní a developerské financování. Bude to platit i nadále? V čem jsou vaše úvěry pro firmy zajímavé?

Ano, s tím i nadále počítáme. Developerské financování tvoří 50–60 % našeho úvěrového portfolia a investiční úvěry pak zhruba 20 % portfolia. Je to dáno podmínkami při financování, kdy například u developerských úvěrů nepožadujeme doložit předprodeje a financujeme pozemky i bez projektové dokumentace a územního rozhodnutí. Obecně platí, že svým klientům poskytujeme poradenství při realizaci jejich podnikatelského záměru, individuálně posuzujeme eventuální záznamy klientů v úvěrových registrech apod. Nicméně stále se držíme zásady, že každou žádost o úvěr je nutné pečlivě posoudit a úvěr neposkytneme klientovi, který nám neprokáže schopnost ho splatit.

Můžete pomoci nastartovat business také odvážnému živnostníkovi?

Ano, ale jen v tom případě, když obhájí životaschopnost svého projektu (čímž se rozumí zejména schopnost splatit poskytnutý úvěr). Pak poskytneme úvěr i začínajícímu živnostníkovi. Samozřejmě, že jsme mu připraveni i pomoci při řešení žádosti o poskytnutí úvěru.

A chystáte novinky pro financování podnikatelů?

Jsem rád, že jim budeme moci vycházet vstříc ještě ve větším rozsahu. Pro podnikatele jsme nově připravili i neúčelové úvěry, kde klient nemusí dokládat účel sjednání úvěru. Ve spolupráci s družstevní záložnou NEY pak nabízíme i možnost klubového financování do limitu 60 milionů korun. To je jasný důkaz toho, že podnikatele budeme jednoznačně ještě více podporovat.

Na webu uvádíte, že Artesa je značka, které mohou klienti důvěřovat. Oč opíráte toto tvrzení?

Opíráme se o názory svých klientů, kteří se k nám dlouhodobě vracejí, a to jak ti, kteří u nás měli v minulosti úvěr nebo některý z vkladových produktů. Bohužel, se změnou pravidel pro poskytování úvěrů se nám v minulosti snížil limit na jednu ekonomicky spjatou skupinu na 30 milionů korun. To řadu klientů mrzí. Například pro velké developerské společnosti, se kterými jsme v minulosti spolupracovali, je tato částka malá. Přesto nám i ony zůstávají věrné a menší projekty s námi financují.

Od února se pozměnil a rozšířil management družstva. Znamená to, že přibývá práce?

Stoprocentně, v souladu s tím, co nás čeká, jsme náš tým museli rozšířit. Představenstvo záložny posílil Ing. Peter Lukáč, který má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení rizik ve vedení řady mezinárodních organizaci (mimo jiné pracoval na pozici ředitele řízení rizik v české pobočce Royal Bank of Scotland a ABN AMRO). Posílení managementu Artesy souvisí s dalším rozvojem obchodních vizí i s naším dlouhodobým strategickým cílem požádat o bankovní licenci. Mimochodem, nárůst objemu námi poskytnutých úvěrů za uplynulé dva měsíce je ve srovnání s loňským rokem o téměř 100 % vyšší.

otázky připravila Eva Brixi