Digitalizace se vyplácí, podnikovým službám přináší i v době pandemie nové příležitosti

Probíhající pandemie ukázala, že vzdáleně lze řešit mnohem více úkolů, než bylo dosud běžné. Více než polovině center podnikových služeb se v současné situaci otvírají nové možnosti rozvoje. Spouští nové služby, rozšiřují působnost do nových regionů a přebírají část zátěže od svých sesterských center v Asii, která nedokázala převést své zaměstnance na práci z domova a musela dočasně utlumit provoz. Vše umožnily dřívější masivní investice do technologií a digitalizace. Vyplývá to aktuálního průzkumu asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb.

„Probíhající pandemie ukázala, že každou nestandardní situaci a krizi překlenou lépe ty obory a firmy, které se v minulosti zaměřily digitální transformaci. Obor podnikových služeb díky tomu i nyní, v době pandemie, rozšiřuje svůj záběr,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Nové služby, nové regiony

Z průzkumu ABSL vyplynulo, že 56 % center podnikových služeb se otvírají nové příležitosti. Více než desetina center (12 %) přebírá procesy od svých sesterských organizací v Asii, kde infrastruktura neumožnila převést všechny lidi na práci z domu a muselo dojít k dočasnému útlumu provozu, jiná zase rozšiřují svou regionální působnost anebo poskytují nové služby. Jde zejména o IT podporu zaměstnanců pracujících z domova, konsolidaci dat, digitalizační projekty či zavádění robotické automatizace. Právě s pomocí těchto služeb česká centra umožňují hladké fungování mnohým světovým firmám i nyní, v době pandemie.

Nábor na doporučení a stahování výpovědí

Vzhledem k novým objemům práce a růstu musí centra pokračovat i v náboru zaměstnanců. Asi nejvíce nových zaměstnanců se dle průzkumu ABSL aktuálně rekrutuje na doporučení, běžným jevem je však i stahování výpovědí ze strany zaměstnanců. „S příchodem pandemie řada zaměstnavatelů z našeho oboru zaznamenala zájem zaměstnanců, kteří byli ve výpovědní lhůtě, svou výpověď stáhnout a ve firmě zůstat, mají obavy z nejistoty, kterou současná doba přináší. Tuto možnost zaměstnavatelé vesměs vítají,“ říká Jonathan Appleton s tím, že podobnou zkušenost má 12 % center.

Stabilizační prvek české ekonomiky

Očekává se, že nejen česká, ale světová ekonomika se po skončení pandemie otřese v základech. Napříč obory poroste nezaměstnanost a dojde k velkým ztrátám. Podnikových služeb by se podobné scénáře neměly týkat, představují totiž jednu z nejširších možností uplatnění znalostní ekonomiky, trendu, který je oproti výrobním oborům nejméně ohrožen ekonomickými krizemi. „Jsem si jist, že rozvoj našeho oboru může v budoucnu výrazně přispět ke stabilizaci české ekonomiky, již před krizí českému HDP přispíval plnými 6 procenty a práci dával bezmála 120 000 lidí. Věřím, že význam našeho oboru pro českou ekonomiku ještě poroste,“ uzavírá pozitivně Jonathan Appleton.

O ABSL

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. V současnosti v ČR působí více než 310 center zaměstnávajících 120 000 lidí. Více informací naleznete na www.absl.cz.

(tz)