Image a firemní identita

Jiří Mikeš, Jitka Vysekalová a Jan Binar

Krásné prostory agentury McCan se 30. června 2020 staly místem křtu 2. vydání knihy IMAGE A FIREMNÍ IDENTITA, vydavatelství GRADA. Jejími autory jsou Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš a Jan Binar. Knížku pokřtili Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc., prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., a Daniel Jesenský, Ph.D., MSc, MBA.
Příjemným podvečerem provázel Karel Voříšek.
Jde o nové vydání základní české knihy o image, které je kompletně aktualizované a doplněné o nové trendy a příklady budování, změn i analýzy image a firemní identity z české i zahraniční praxe. Publikace se věnuje jednotlivým složkám firemní identity a jejich vazbám, komponentám a vlastnostem image i významu emocí pro jeho budování. Dozvíte se o možnostech využití kvantitativních, kvalitativních i specifických metod k analýze image. Doplněna je také poslední kapitola nazvaná Nekonečný příběh, věnovaná (ne)vytváření corporate identity naší země včetně v současné době velmi diskutované problematiky krátkého názvu pro ČR a jeho výhod pro marketing.

Recenzent publikace prof. Dušan Pavlů napsal: „… je třeba pochvalně ocenit druhé vydání takové publikace, která na položené otázky přináší kvalifikované, vědecky podložené odpovědi a činí tak srozumitelným, populárně vědeckým jazykem. Nastoluje problémy a hledá relevantní odpovědi, které jsou ilustrovány řadou příkladů z běžného života i ukázkami z reality globalizovaného světa.

Sedm obsáhlých kapitol se postupně věnuje firemní identitě – jejímu zásadnímu významu v komerčním, ale i sociálně ekonomickém a kulturním světě, v národním i globálním rámci…“

Tato kniha, která je mimo jiné skvělou pomůckou pro studenty marketingových oborů, je k dostání v eshopu vydavatelství Grada a také již v široké škále knihkupectví.

(tz)