Sedmá Zlatá medaile za květový med z produkce Letiště Praha

Letiště Václava Havla Praha získalo již po sedmé Zlatou medaili v soutěži Český med za svůj letošní květový med. Soutěž každoročně vyhlašuje Výzkumný ústav včelařský v Dole, který ohodnotil letištní vzorek hodnocením 97 %. Opětovně získaná Zlatá medaile potvrzuje dlouhodobě nejvyšší kvalitu medu produkovaného včelstvy chovanými v areálu Letiště Praha.

Soutěže Český med se Letiště Praha účastní pravidelně, přičemž zisk již sedmé Zlaté medaile potvrzuje vysokou kvalita medu, která se v rámci soutěže hodnotí v akreditované laboratoři Výzkumného ústavu včelařského ve čtyřech kritériích, a to fyzikálně chemické vlastnosti, povinné údaje na etiketě, správnost etikety včetně doplňujících údajů a celkový estetický dojem produktu. Vysoce ceněný med je tak výsledkem několikaleté práce celého týmů letištních včelařů a jejich příkladné profesionální péče o včelstva.

Chov včel probíhá na Letišti Praha od listopadu 2011, kdy se Praha připojila k ostatním světovým letištím, která v rámci snižování negativních dopadů letecké dopravy na životní prostředí sledují kvalitu ovzduší v okolí letiště pomocí včel. V současné době vlastní Letiště Praha 7 včelstev, která dohromady v letních měsících čítají přibližně 350 000 tisíc včel a včelaři z jejich plástů letos stočili bezmála 90 kilogramů medu. Stáčení medu však není ten hlavní důvod pro chov včelstev. „Díky včelám, které během své cesty za opylováním kvetoucích rostlin obletí okruh několika kilometrů a získají tak vzorky z okolního prostředí, můžeme chemickým rozborem plástového pylu získat cenné údaje o případném znečištění životního prostředí v okolí,“ vysvětluje princip biomonitoringu pomocí včel Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostřední Letiště Praha. Vzorky plástového pylu i medu jsou proto zasílány na rozbor do akreditované laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde je prováděn residuální rozbor obsahu těžkých kovů a organických látek, tzv. polyaromatických uhlovodíků.

Přestože není letištní med kvůli nízké produkci a účelům biomonitoringu určen ke komerčnímu prodeji, je využíván jako zajímavý upomínkový produkt pro partnery Letiště Praha. Pravidelně jej však mohou ochutnat i návštěvníci nejrůznějších akcí pro veřejnost, které Letiště Praha přímo pořádá nebo se jich účastní.

Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

(tz)