Další ochrana proti Covid-19 ve Vietnamu

Vietnamské ministerstvo zdravotnictví nařídilo testování vzorků obalů potravin dovážených ze zemí s velkým výskytem Covid-19, aby zabránilo možnému přenosu koronaviru SARS-CoV-2.

K tomuto preventivnímu kroku dochází přesto, že Vietnam velmi dobře kontroluje domácí situaci – bez komunitního přenosu Covid-19 uběhlo k 28. 11. již 86(!) po sobě jdoucích dní, ale vietnamské zdravotní úřady varují před riziky oživení infekčních virů a mají významné i skutečné obavy o zdraví občanů. Vietnam je dáván mnoha světovými organizacemi, ale také i německým tiskem (Frankfurter Allgemeine Zeitung), jako příklad úspěšného boje proti Covid-19.

Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

www.cvs-praha.cz

(tz)