Potřeboval jsem nový impulz do další profesní kariéry

Pavel Ráliš

Jméno Ing. Pavla Ráliše, MBA, z našich stránek znáte. Ještě v nedávné době vystupoval jako špičkový manažer spořitelního družstva Artesa.
Přes léto se odmlčel a přemýšlel, kudy povedou jeho profesní kroky dál. Z pozice zaměstnance přestoupil do adrenalinového světa businessu, a v roli podnikatele se rozhodl zúročit mnohé, co se dosud naučil.
A do portfolia svých zkušeností nasbírat další. Postupně začíná kolem sebe tvořit tým odborníků, kteří dokážou predikovat pohyby na finančním trhu, jejichž seberealizace bude o hledání nových příležitostí, kouzlu kreativity v obchodním jednání, nebo třeba odpověďmi na otázky, které se příliš často nekladou přesto, že jsou na místě. A to vše povede k výsledkům, které budou dávat smysl nejen jejich práci, ale budou uspokojovat především potřeby klientů. Oboustranně výhodný, propracovaný model úspěchu je cíl, který by nemusel být až tak daleký.

Po letech strávených v předních společnostech zabývajících se finančními službami jste se odhodlal změnit profesní dráhu a rozhodovat se ve svém počínání sám za sebe. Co vás k tomu vedlo?

Ve velkých i menších finančních institucích jsem strávil téměř 30 let. Prošel jsem si řadou výkonných i nevýkonných pozic. V posledních letech pak ve spořitelním družstvu Artesa, ve které jsem poznal řadu profesně i lidský výborných kolegů. Změnu jsem zvažoval již dlouho, minimálně v posledních dvou letech mého působení v družstvu. Potřeboval jsem nový impulz do další profesní kariéry. Podnikání bylo v tuto chvíli logickým vyústěním rozhovorů s řadou klientů, kteří se mnou chtěli spolupracovat i po mém odchodu ze stávajícího zaměstnání.

Odborná veřejnost vás léta znala právě jako přední osobnost spořitelního družstva Artesa, v níž jste rozvinul hlavně oblast úvěrů pro firmy. Jak vidíte dnešní příležitosti v úvěrování této klientely?

V Artese jsem narážel od roku 2018 na nový regulatorní limit pro spořitelní družstva, který činil 30 miliónů korun. Pro řadu našich klientů to byl velký problém a my jsme museli změnit strukturu těch nově příchozích. To je nyní jiné a pro zájemce o úvěr příznivější. Ve spolupráci s několika bankovními i nebankovními ústavy jsem v současnosti schopen nabídnout pomoc při řešení jejich úvěrových potřeb prakticky „bez limitu“. Naprosto logicky tedy začínám s klienty, které dlouhodobě znám, ale již přicházejí i klienti noví. Skladbou finančních institucí navíc umím zabezpečit financování jejich různorodých potřeb.

Současná pandemická situace výrazně ovlivňuje i rozhodování mnohých společností, jak a zda budou investovat. Přesto je o půjčování peněz stále značný zájem. Mohl byste trend úvěrování komentovat?

Každá krize je současně i příležitostí. Ta stávající zcela určitě dříve nebo později odezní a ekonomika se znovu rozběhne. Navíc, ne všichni podnikatelé jsou dnešní krizí související s pandemií covid-19 zasaženi. Někteří tak potřebují úvěr, aby překlenuli toto složité období, a někteří naopak, aby využili nové business příležitosti.

Co můžete vy jako odborník, který se celý život pohybuje na finančním trhu, případným zájemcům o zprostředkování úvěru nabídnout? Vždy jste se snažil obohatit svou práci o určitou přidanou hodnotu, řešení, kreativní pojetí, inovativní pohled na věc…

Když jsem přemýšlel nad tím, jak své podnikání pojmu, tak jsem věděl, že nechci jít cestou klasického zprostředkování finančních služeb. Chtěl bych klientům dávat něco navíc. Nikdy jsem neuvažoval, že půjdu cestou „one man show“, ale postupně se chci obklopit týmem lidí, se kterými budu moci nabídnout i konzultačně analytickou přípravu financování tak, aby klient mohl řešit svůj core business a my mu pomohli se zajištěním potřebného úvěrování. Všimněte si, že již nyní říkám „my“, a tak budu pokračovat i při zodpovídání vašich dalších otázek.

Pokud si vzpomínám, rád jste komunikoval s firmami, které se snažily vkládat rozumně prostředky do obnovy značky, její posílení, rozumíte developerům, znáte prostředí automobilového trhu. Kterým směrem se vydáváte nyní?

Aktuálně se zabýváme zejména financováním developerských projektů, obnovitelných zdrojů energie, ale i provozním financováním výrobních podniků. Řešíme však i akutní potřebu překlenutí nedostatku likvidity související se stávající situací na trhu. Chceme se soustředit na developerské, investiční a provozní financování pro SME a FOP klienty. Naopak segment nepodnikatelů, tedy spotřebitelské financování, není a asi ani nebude naším klíčových businessem. Výjimku snad budou tvořit standardní a americké hypotéky, a to spíše jen jako doplněk k našim klasickým službám.

Je poskytování úvěrů dnes komplikovanější než před koronavirovou pandemií?

Ano, je. A to zejména z pohledu opatření vyhlášených vládou, která omezují volný kontakt mezi lidmi. Řada jich dnes pracuje z home office, a to je vždy trochu méně flexibilní. Na druhou stranu spolupracujeme dnes s partnery, kteří jsou naprosto pružní, a tak se nám situaci zatím daří zvládat.

Určitě však i dnešní doba přináší podnikatelům nové příležitosti, vize, sny. O čem jsou?

Někteří podnikatelé (a těch je dnes opravdu hodně) musí dnes, bohužel, přemýšlet o tom, jak tuto situaci zvládnout, jak přežít. Když jsem si byl obnovovat svůj živnostenský list, tak jej právě jedna podnikatelka vracela s tím, že jednou napíše o podnikání v Čechách knihu. Na druhou stranu jsou podnikatelé, kteří dál podnikají krize nekrize a samostatnou kapitolou jsou ti, kterým krize otevřela další podnikatelské možnosti. Je to jako s nezaměstnaností. Někteří podnikatelé musí začít propouštět, jiní si své zaměstnance drží, protože ví, že jsou jejich největší bohatství, a jiní je naopak stále hledají.

Poté, co jste přestoupil z manažerské pozice do pozice podnikatelské, jste určitě přemýšlel o spoustě věcech. O čem nejvíce?

Přemýšlel jsem hlavně o tom, zda je rozumné jít do podnikání v kontextu všeho, co se kolem nás děje.

Změní současné dění v ekonomice i společnosti nabídku a poptávku týkající
se úvěrů? Jak na tom budou menší a drobné firmy, které předloží zajímavý podnikatelský projekt? Budou mít šanci si půjčit?

Nabídka i poptávka po úvěrování je, dle mého soudu, setrvalá. Někteří podnikatelé ale zatím s dalším úvěrováním vyčkávají a banky jsou samozřejmě obezřetnější a také vyčkávají, jak se projeví konec odkladu splácení úvěrů. Velký důraz je kladen nejen na schopnost klienta poskytnutý úvěr splatit, ale i na kvalitu zajištění úvěru.

Léta se hovoří o podpoře žen, které vstupují do businessu. Za posledních deset let založily mnoho firem, které se mají k světu. Neuvažoval jste zacílit svou pozornost i do tohoto segmentu?

V tomto směru nerozlišujeme, zda jde o podnikatelku či podnikatele. Rádi nabídneme své služby každému. Když říkám „my“, tak moji nejbližší spolupracovnicí je dnes žena. Spolupracujeme spolu již více než 15 let. Vždy jsme se na sebe mohli navzájem spolehnout, na věc máme i společný názor. Ani ona si nemyslí, že by bylo vhodné cílit na jedno či druhé pohlaví. Otevřeni jsme všem v businessu, kteří úvěr potřebují, posune je v realizaci jejich projektů dál, a zároveň je předpoklad, že ho dokážou splácet.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi