Aby i v tomto roce byla značka Baumit první volbou na stavbě

Pavel Med

O tom, že jsou interiéry vizitkou naší osobnosti, není pochyb. Toužíme z nich mít útulný domov, vypovídající o našem životním stylu, snech, touhách. Přejeme si, aby naše rodinné domky vyhovovaly našim představám, zvyklostem i novým trendům energetickým, zdravotním či designovým. Víme, že kanceláře ve městech nebo rekonstruované objekty na vesnicích mají splňovat naše vize o kráse, harmonii, tradici
či inovativnosti, že mají zároveň nést stopu našeho století. K tomu všemu přispívá prestižní značka Baumit. Slovo má generální ředitel společnosti Baumit, spol. s r.o., Ing. Pavel Med:

Byl pro Baumit v České republice rok 2020 složitý?

Uplynulý rok byl pro nás zcela bezprecedentní, tak jako pro všechny firmy a občany nejen v ČR. Současně to pro nás byl, vzhledem k dramatickým okolnostem a nepredikovatelnému vývoji, rok překvapivě úspěšný. Přes meziroční propad českého stavebnictví okolo 8 % se nám na tuzemském trhu podařilo dosáhnout rekordního obratu a také dobrého hospodářského výsledku. Za nejdůležitější však považuji to, že jsme posílili naše tržní postavení a v současné hospodářské nejistotě pokračovali v realizaci investic, které zajišťují další rozvoj společnosti a zvyšují konkurenceschopnost značky Baumit na českém trhu.
Dlouhodobě pracujeme na digitalizaci svých interních i externích procesů. To se nám v době nouzového stavu více než vrátilo, pro práci na dálku jsme byli dobře připraveni. V posledních letech jsme ale též dokončili technickou modernizaci a doplnění výrobně-technologického vybavení v našich závodech na výrobu suchých směsí v Praze-Čakovicích a v Dětmarovicích. To nám společně s dobrým organizačním řízením výroby pomohlo zvýšit produktivitu. V závodě na výrobu pastovitých omítek v Brandýse nad Labem jsme po několikaleté přípravě v červnu zahájili velkorysou výstavbu moderní expediční haly a kompetenčního centra.

Poznamenala vaše hospodářské výsledky koronavirová krize, nebo jste se snažili ji nevnímat?

Vliv celosvětové pandemie nešlo nevnímat, negativní dopady se samozřejmě promítly i do našeho oboru. Na rozdíl od některých jiných odvětví podnikání jsme však mohli bez přerušení vyrábět a naše výrobky prodávat, byť s omezeními. Již na samém počátku nouzového stavu jsme se však rozhodli krizovou situaci přijmout jako výzvu a koncentrovat se na vlastní výkon. Pokud možno dělat věci bezpečně, ale efektivně.
Přímá preventivní hygienická a organizační opatření, která jsme přijali, snížila náš hospodářský výsledek v řádu několika miliónů korun. Všechna přijatá protiepidemická opatření se nám plně osvědčila, v žádném z úseků nedošlo k rozšíření nákazy.

Co se podařilo nad očekávání?

Jak jsem již zmínil výše, podařilo se nám splnit, či dokonce překročit naše hlavní operativní i dílčí strategické cíle. Zcela výjimečný byl však přístup všech mých spolupracovníků. Pokud mám něco vyzdvihnout, je to právě mimořádný lidský potenciál naší společnosti. Nejdůležitější jsou v každé firmě lidé a já mám v tomto ohledu štěstí – mám okolo sebe spoustu skvělých spolupracovníků na správných místech, kteří tvoří výkonný a efektivní tým. Respekt, odpovědnost, soudržnost, agilita, znalosti a produktivita jsou základem naší firemní kultury.

A oč byste rádi usilovali letos?

Budeme se snažit, aby i v tomto roce byla značka Baumit první volbou na stavbě. Chceme proto na trh uvést několik nových výrobků s vyššími užitnými vlastnostmi. Pro konečné spotřebitele budou atraktivní zejména ty, které doplní řady výrobků pro zdravé bydlení Ionit a Klima.
Plánujeme další kroky v digitalizaci procesů, zaměřené tentokrát především na efektivní komunikaci s našimi obchodními partnery a vlastní skladové hospodářství. V areálu závodu Brandýs nad Labem zahájíme výstavbu zákaznického centra, které poskytne našim zákazníkům kompetentní a komfortní zázemí pro školení, poradenství a ser­vis. Součástí bude i velkorysý showroom a vzorkovna našich fasádních výrobků, kde si velcí i malí investoři budou moci s použitím reálných vzorků vybrat tu správnou a jedinečnou fasádu pro svůj dům.
Při výstavbě nové budovy plánujeme pro vytvoření obvodových nosných sloupů použít, a to poprvé v ČR, naši unikátní technologii 3D tisku s obchodním názvem BauMinator.

Kdo je vaším největším zákazníkem? Jednotlivci, živnostníci, menší stavební firmy, nebo třeba developeři?

Okruh našich zákazníků je velmi široký a zahrnuje všechny tyto skupiny. Tradičně jsou našimi zákazníky velké stavební firmy a developeři. Důležité jsou však pro nás i menší stavební společnosti a také specializované firmy zaměřené na omítkářské, podlahářské, obkladačské, malířské a fasádní práce. V posledních letech intenzivně pracujeme na tom, aby naše výrobky byly snadno dostupné ve stavebninách a hobbymarketech i pro konečné spotřebitele, popř. též ve specializovaném on-line prodeji.
Vzhledem k tomu, že výrobky dodáváme na stavební trh přes smluvní distributory, našimi největšími zákazníky jsou logicky velké sítě stavebnin. Specifickou výjimku pak tvoří naše dodávky pro průmyslové zákazníky.

Trhu jste nabídli unikátní vnitřní barvu IonitColor. Na jakém principu působí a jaký o ni spotřebitelé zatím jeví zájem?

Minerální nátěrová hmota Baumit IonitColor má díky svému složení řadu unikátních vlastností. Rád s nadsázkou říkám, že IonitColor není barva, ale emitátor iontů či pasivní ionizátor, který se pouze shodou okolností aplikuje stejně snadno jako malířská barva. Benefitem je to, že kromě dlouhodobého zdroje zdraví prospěšných záporných iontů získáte i novou výmalbu.
Interiérový nátěr Baumit IonitColor působí na fyzikálním principu. Na svém povrchu vytváří veliké množství mikrohrbolů („peaků“) s rozdílným elektrickým potenciálem. Tyto body tím mezi sebou vytvářejí velmi malá napětí, která však postačují ke štěpení molekul vzduchu v jejich bezprostřední blízkosti. Tak vznikají ionty s pozitivním a negativním nábojem. Příznivé působení negativních iontů vzduchu na lidský organizmus je dlouhou dobu známo a vědecky doloženo. Negativní ionty mj. snižují únavu, zvyšují agilitu a zpomalují stárnutí. A velké množství nabitých částic dokáže účinně čistit vzduch od polutantů.
Baumit IonitColor se již sedm let úspěšně prodává na domácím rakouském trhu. Česká republika byla prvním zahraničním trhem, pro který byl tento výrobek v roce 2020 v rámci pilotního projektu uvolněn. Zájem spotřebitelů i developerů v loňském roce naplnil naše očekávání, přes hendikep vyšší ceny poptávka výrazně překonala námi plánovaný odbyt. Letos bude tento výrobek uveden na trh v dalších více než 20 evropských zemích.

Ostatně zdravé bydlení stojí v popředí zájmu vaší společnosti. Proč jdete právě tímto směrem?

Předurčuje nás k tomu naše DNA. Koncern Baumit má rakouské kořeny a více než stoletou tradici ve výrobě stavebních hmot. Dnes patří k významným dodavatelům stavebních hmot ve 26 evropských zemích s vedoucím postavením v regionu střední a východní Evropy.
Uvědomili jsme si, že skutečná přidaná hodnota pro uživatele domu či bytu spočívá právě v pohodě a komfortu vnitřního prostředí. Zdravé bydlení pro všechny je proto naší dlouhodobou vizí, společně s tím, aby toto bydlení bylo udržitelné a krásné.
Působení stavebních materiálů na vnitřní prostředí budov dlouhodobě vědecky ověřujeme, posledních pět let ve vlastním výzkumném centru Viva Park ve Wopfingu (Rakousko), které je největším evropským výzkumným centrem tohoto typu. Věříme, že v této oblasti máme významnou konkurenční výhodu a značka Baumit se stane synonymem zdravého bydlení.

Myslíte si, že stavebníci budou stále více dbát na to, z jakých materiálů je jejich příbytek zhotoven? Že toto hledisko převáží to cenové?

Jsem přesvědčen, že všem individuálním stavebníkům velmi záleží na tom, aby stavěli ze zdravých materiálů, a vytvořili si tak zdravý domov. Vliv působení vnitřního prostředí na člověka je dnes dobře znám, stejně jako stále rostoucí doba, kterou lidé v interiérech stráví. Epidemie nám navíc ukázala, že tento čas může růst i skokově. Na druhou stranu je třeba jasně říci, že na trhu dnes žádné nebezpečné či zdraví škodlivé stavební materiály nejsou. Jsou však k dispozici materiály, které dokážou prokazatelně a lépe vytvářet pohodu vnitřního prostředí při měnících se okrajových podmínkách využívání interiéru. Nejen např. účinně regulují vlhkost, ale také výrazně redukují polutanty, zejména prachové a pylové částice, či dokonce vážou škodlivé volatilní látky uvolňované např. z vybavení interiéru.
Je zřejmé, že současní stavebníci jsou v naprosté většině velmi dobře informováni a informace o moderních materiálech a výrobcích aktivně vyhledávají. Při současných cenách stavebních prací a rekordních cenách bytů je cena většinou limitujícím faktorem. Pro mnohé mladé lidi je tak dnes naprosto primárním tématem, jak si vlastní bydlení vůbec zajistit.

Udržitelnost se již dávno stala součástí vašich vizí a cílů. Myslíte si, že má naše planeta šanci se ozdravit?

V uplynulém zcela výjimečném roce určitě mnoho lidí napadlo, zda návrat obvyklého počasí se čtyřmi ročními obdobími, který jsme zažili, přímo nesouvisí s razantním utlumením výroby v Asii, Evropě a Severní Americe. Satelitní snímky prokazují neuvěřitelný vliv těžké průmyslové výroby a letecké dopravy na čistotu ovzduší. Nejsem zastáncem environmentálního fundamentalizmu, ekolo­gického aktivizmu ani razantních změn měnících politickými direktivami celá průmyslová odvětví. Je ale zřejmé, že náš životní styl, enormní spotřeba a související produkce odpadů dosáhly neudržitelných rozměrů. Bohužel nevěřím v „jednoduchá“ řešení typu e-mobility či alternativních zdrojů energie, neboť tato řešení dnes ve svém konečném důsledku ještě více zatěžují životní prostředí, či se dokonce přímo podílejí na oteplování.
Příroda nás již mnohokrát překvapila svými rychlými schopnostmi regenerace. My starší ještě pamatujeme kyselými dešti zničené lesy v Krušných nebo Jizerských horách. Dnes by poškozená místa nikdo nepoznal, nebýt kůrovce. Jiným příkladem mohou být pozitivní změny ve znečištění ovzduší v důsledku snížení světové produkce v právě uplynulém roce.

Lidé v souvislosti s pandemií covidu-19 začali více mluvit o návratu k hodnotám. Z čeho jste si vzal letos největší ponaučení v této souvislosti?

Asi všichni jsme si najednou uvědomili, jak je vše relativní. Ze dne na den se změnily naše plány a možnosti. Podobně jako pro mnohé ostatní i pro mne to byl impulz přemýšlet více o osobním životě a přehodnotit životní priority. Uvědomil jsem si, jak jsou pro mne důležití lidé v mém okolí, a je jedno, zda v privátní oblasti, či v pracovním prostředí. Jak je pro mne důležitá příroda a čas strávený venku.

Jaký očekáváte vývoj ve stavebnictví v ro­ce 2021?

Odhaduji, že v tomto roce bude stavebnictví v nejlepším případě stagnovat. Municipality budou nuceny řešit naléhavější priority a velmi pravděpodobně se budou muset vypořádat s výrazně zkrácenými příjmy, což logicky povede k razantnímu snížení investic. Deklarovaná snaha vlády výrazně podpořit infrastrukturu může narazit na nedostatečnou připravenost liniových staveb u rozhodujících centrálních investorů. Bytová výstavba se za této situace stane důležitým stabilizujícím faktorem a současně dobrou příležitostí pro velké i malé investory.

Chtěl byste něco popřát?

Všem bych chtěl popřát především pevné zdraví a brzký návrat k normálnímu životu, kdy se opět budeme moci bez obav společně setkávat, bavit a cestovat. Přál bych si, aby byly opět otevřené restaurace a hospody. A my stavaři abychom měli dostatek práce.

otázky připravila Eva Brixi