Idea chytrých měst se zhmotňuje

František Lukl

Kyjov je městem folklóru zdobeným tóny cimbálu a houslí, říká jeho starosta a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. V rozhovoru se také ohlíží za uplynulým rokem. A pro letošek vyslovil jedno přání, jehož splnění si určitě přeje také každý z nás.

Co pro vás znamená ocenění v prestižní soutěži MANAŽER ROKU v Top 10 největších osobností managementu?

Titul Manažer roku nevnímám jako individuální ocenění. Je to cena pro celý tým, který mne obklopuje. Ať už na kyjovské radnici, či ve Svazu měst a obcí. Žádný kapitán není schopen dobře kormidlovat loď, pokud se nemůže opřít o zkušenou a zodpovědnou „posádku“. Je mi ctí po boku těchto lidí pracovat.

Čím se podle vašeho názoru a zkušeností liší špičkový a průměrný starosta nebo
ředitel?

Výborný starosta by měl mít manažerské dovednosti a komunikační schopnosti. Nesmí se bát mluvit s lidmi a naslouchat jejich potřebám, podnětům, kritice. I tu musí umět přijímat, jinak neposune dál sebe jako osobnost, ani obec, v jejímž čele má tu možnost stát. Někdy přitom hranice mezi skvělým a neúspěšným starostou umí být překvapivě úzká. Znám spoustu bývalých starostek a starostů, kteří byli znamenití manažeři a mimořádně inteligentní lidé, nicméně jim chyběla potřebná dávka empatie, bez níž nebyli schopni rozpoznat, co občané od vedení obce vlastně očekávají.

Jaké metody práce používáte, které se vám osvědčily? A ke kterým by řídicí pracovník nikdy neměl sáhnout?

„Starostovské know-how“ se nedá shrnout do jedné odpovědi, je to celá mozaika úkonů a praktik, kterou by starosta při své každodenní práci měl umět sestavit. Jeden příklad za všechny – v mém rodném Kyjově jsme otevření nápadům našich občanů. Investice, které se dotýkají jejich bydlení či mohou jinak ovlivnit kvalitu života, nikdy nerozhodujeme od stolu, ale vždy na místě a ve spolupráci s lidmi. Smysluplné podněty se do projektu snažíme zapracovat. Participace s občany a zpětná vazba jsou nezbytné předpoklady pro to, aby úřad fungoval ve prospěch lidí.

Změnila se vaše práce v uplynulém „koronavirovém“ roce?

Změnila se, stejně jako drtivé většině lidí ne­jen v České republice. Současný stav, který nás nutí omezovat osobní kontakty s ostatními na minimum, urychluje nástup digitalizace do veřejné správy. Takzvané smart technologie začínají být aktuálnější víc než kdykoliv předtím. Idea chytrých měst se zhmotňuje. A to mě moc těší. Osvícení starostové začínají o smyslu „smart“ uvažovat ve více vrstvách – tu prostřednictvím chytrého parkování, tu regulací dopravy či úsporným osvětlením s Wi-Fi modulem. Nové technologie nám dávají nástroje, jak z našich měst dělat ještě lepší místa pro život.

Čím chce Svaz měst a obcí pomoci svým členům v tomto roce? Které problémy pokládáte za největší a jaké řešení nabízíte?

Třeba partnerem, který obcím a městům ukáže cestu, jak se stát „smart“. Taky pomocníkem a rádcem pro zkušené i začínající starostky a starosty napříč oblastmi veřejné správy. A taky starším bratrem, který se obcí a měst zastane, kdykoliv to bude třeba. V Poslanecké sněmovně jsem nedávno apeloval na zdravý rozum jejích členů, aby zvážili, kde budou škrtat a hledat úspory. V této složité době musíme šetřit všichni. Nemůžeme ale přece zásadně odříznout peníze na investice do společné budoucnosti jen proto, že na nás právě teď dopadají následky koronakrize. Řada uznávaných ekonomů tvrdí, že z krize je třeba se proinvestovat. Jsem přesvědčen, že samosprávy jsou těmi nejvhodnějšími institucemi, které tento úkol jsou schopny efektivně naplnit.

Můžete představit Kyjov jako město, kde se dobře žije, a jako přitažlivou turistickou lokalitu?

Kyjov je město v srdci Slovácka, plné barev, chutí a vůní. Barvy jsou zvláště pestré na kyjovském kroji při tradičních folklorních akcích, chutě se sbíhají nejen při konzumaci slováckých specialit, ale taky ochutnávce lahodných vín, která nejen chutnají, ale i nádherně voní úrodnou půdou, z níž bobule vzešly. Kyjov je městem folklóru zdobené tóny cimbálu a houslí. Městem plným pohostinných a přátelských lidí. Stovky turistů to již poznaly, a proto se k nám často a rády vracejí.

Máte přání do roku 2021? V čem by vás nejvíc potěšil?

Přeji si, abychom se ze zavřených kanceláří a home office co nejdříve vrátili do běžného režimu. Mám pocit, že ve společnosti začíná klesat disciplína, pozornost a tah na branku. Nemusím být psycholog, abych odtušil, že to souvisí s frustrací z omezení, s apatií, kterou společnost nyní zažívá. Jsem optimista a věřím, že se už brzy znovu pořádně nadechneme – bez roušek a po boku našich přátel, aniž bychom museli dodržovat dvoumetrové rozestupy. Těším se, že v roce 2021 covid-19 společně porazíme.

hodně splněných přání popřál Pavel Kačer