Nákupní chování zákazníků se změnilo a dodnes se nevrátilo zpět

Jaroslav Kurčík

Rohlík, krajíc chleba, kousek vánočky. Samozřejmost na našem stole, snídaně v klasickém pojetí. Vůně čerstvého dalamánku nebo makového závinu je však stále nedostižná a náš den otvírá jako optimistickou schránku nadějí a dobrých konců. Málokoho asi dnes napadne, že by to tak nemuselo být. Přesto loni na jaře v důsledku koronaviru občas otázka týkající se hojnosti v našich spížích, a tedy i práce pekařů a zásobování obyvatelstva, vyvstala. A mnozí z nás si uvědomili, jak úžasné to vlastně je neslevit ze svého komfortu a zvyklostí. Pekárny pracovaly dál, a za to jim patří velké poděkování. Jedničkou mezi nimi jsou PENAM, a.s., a United Bakeries, a.s. V čele obou společností stojí Ing. Jaroslav Kurčík. Jako předseda představenstva a generální ředitel však v uplynulém období neřešil pouze provozní záležitosti, ale i ty strategické, které naplní vizi značek i očekávání spotřebitelů. Probojoval se rovněž do finále prestižní soutěže MANAŽER ROKU 2019, jejíž výsledky se veřejnost dověděla začátkem prosince 2020. Zvítězil v kategorii Zemědělství a umístil se v Top 10 tohoto klání.

O významu manažerské práce se loni hodně mluvilo, a to především se zvládáním koronavirové pandemie. Jaké to kladlo nároky na pekaře?

Máme za sebou více než rok boje a života s koronavirem. Byla a je to zajímavá manažerská zkušenost. Vir nám spoustu věcí vzal, zasáhl mnoho lidí, a to nejen ekonomicky. Zároveň nás vyzkoušel, jak jsme připraveni zvládat mimořádné situace s neznámou nemocí. Těch jsme, s výjimkou těch běžných, a především technických, v minulosti moc nezažívali a na většinu eventualit tak nemohl být nikdo z nás dostatečně připravený. A právě současná krize na nás pekaře začala klást nové a zcela mimořádné nároky. Zejména na počátku, kdy bylo potřeba vše procesně zajistit, nastavit fungování na dálku, separovat provozy a přizpůsobit se změně poptávky. Nákupní chování zákazníků se hodně změnilo, to v podstatě ze dne na den a dodnes se nevrátilo zpět.

Penam, fotky vybrané klientem, pekárna, výroba, toust, chleba, chléb, Modletice – Herink, 15.5.2019,

Jakým směrem se nesly vaše myšlenky loni v březnu a jak na věci pohlížíte nyní, skoro po roční zkušenosti?

Na prvním místě bylo samozřejmě zdraví našich lidí. Věděl jsem, že se o ně musíme postarat, zabezpečit maximum ochranných prostředků, oddělit fyzicky jednotlivé provozy od sebe a centrály a stabilizovat zásobování pečiva i v těch nejtěžších chvílích, kdy jsme měli jednu pekárnu v uzavřené oblasti Uničovska. Naši odběratelé byli a jsou v první linii a naší odpovědností bylo zajistit, aby zákazník v obchodě našel své oblíbené výrobky v době, kdy nikdo netušil, co bude dál, co a jak se bude moci prodávat. Dnes už vím, že zvládneme mnohé a že se můžu na své kolegy stoprocentně spolehnout i v kritických situacích. Ověřili jsme si, že i struktura naší pekárenské skupiny a fungování jednotlivých provozů, technické a technologické vybavení a logistika je pro podobné případy dobře nastavena.

Zdaleka to nebyla jediná náročná situace, kterou jste řešil. Nač jste soustředil své úsilí především?

Jak jsem právě zmínil, nebyl jsem na to sám. Hned z počátku jsem ustanovil krizový štáb a řešili jsme jednu výzvu po druhé. Od nejdůležitějších systémových věcí až po individuální záležitosti. Museli jsme například zvládnout nastavení nových procesů, jak co nejvíce chránit své zaměstnance pekáren a mlýnů, jak zabezpečit dostatek roušek, dezinfekce, jak nastavit home office pro co největší počet osob, jak zajistit chod úseků s chybějícími lidmi a mnoho dalších věcí, které se postupně objevily. Společně jsme zvládli hodně věcí předvídat, takže jsme se mohli včas připravit a naše rychlost rozhodování a skvělá adaptace na změnu se i zde ukázala jako klíčová. Kromě toho jsme ale museli pokračovat i v restrukturalizaci společnosti United Bakeries po koupi. O tom, že se nám to povedlo i v době pandemie, svědčí to, že jsme prakticky všechny klíčové milníky projektu restrukturalizace naplnili.

O jaké principy se opírá vaše řízení a vedení týmu? Dáváte přednost zdravému sel­skému rozumu, anebo trváte na sofistikované struktuře a pravidlech, abyste měl vše pod kontrolou?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Je ale velký rozdíl dělat jen „věci správně“ a „dělat správné věci“. V tom je skryto hodně z toho, co vyznávám. Je dobré mít pravidla a strukturu, ale ne tak, aby svazovala ruce nebo svou složitostí inklinovala k tomu, že nebude respektována. Kdybych měl ale jednoduše odpovědět, řekl bych, že kombinace selského rozumu a rozumných pravidel je klíčová pro každou společnost.

PENAM proslul v zavádění novinek, které patří k trendu zdravého stravování. Přijali zákazníci toto poselství tak, jak jste předpokládali? A budete sestavovat další receptury v tomto pojetí?

Určitě. Novinky samozřejmě nezavádíme systémem pokus-omyl. Známe trendy, cílovou skupinu, pracujeme přímo s výzkumy. Nám se podařilo některé trendy i vytvořit, avšak bez cílové skupiny, která výrobek ocení, to nikdy nepůjde. S našimi zákazníky jsme ale v podstatě denně v kontaktu a dostáváme od nich skvělou zpětnou vazbu. Tou je někdy i konstruktivní kritika. Každým podnětem se zabýváme a uvědomujeme si, že i zákazník, který si stěžuje, nám věnoval svůj čas a snaží se nám pomoci identifikovat nějaký problém.

Také v uplynulém roce jste hodně sázeli na marketing a vedle jiných aktivit jste poměrně hojně inzerovali. Zdá se, že jsou tyto kroky značně emotivní, takříkajíc na srdíčko. Kudy povede vaše strategie letos?

Inzerovali. Náš marketing se ale výrazně změnil s ohledem na změny ve společnosti. Zásadním způsobem jsme změnili marketingový mix. Přesunuli jsme se více do online prostředí, kam se přesunul i zákazník. To se nám podařilo včas předvídat, takže jsme to udělali v době, kdy to bylo nejvýhodnější. Díky tomu jsme nezažili období bez efektivní komunikace a naše novinky, které jsme podporovali, zvládly uvedení na trh i v tak složité době. Jsem rád, že náš marketing takto vnímáte, neděláme ho jen technicky, za každou novinkou stojí produktový manažer, kterému na tom velmi záleží a dává do toho kus sebe. Letos máme velmi robustní plán vývoje a ten se nejvíc zaměří na nové značky v portfoliu, které jsme získali po akvizici United Bakeries.

Kvalita a inovace stojí v centru vaší pozornosti. Není to jen povinnost, ale dokonce snad vášeň, s níž se snažíte být konkurenceschopní v nabídce velkých pekáren. Dokládá to i řada ocenění, jež jste v poslední době získali. Vím, že se z nich velmi těšíte…

Je to tak. Novinky neděláme z povinnosti a způsobem, že bychom si řekli, že každý rok přineseme za každou cenu x novinek. Novinky nás především baví. Proto se rád účastním každé Inovační komise, kolegové mě nabíjejí svými nápady a rád pomáhám „ladit“ výrobky, které se později uvádí na trh. Od loňského roku máme zcela nový vývojový tým a inovace dostávají ještě vyšší prioritu. Každé ocenění výrobků je pro nás skvělou zpětnou vazbou.
Podařilo se nám získat celou řadu nejvyšších cen, ale i tam, kde neuspějeme, je to cenná vazba. Máme tak motivaci ke zlepšení a je to i výzva další rok to zkusit znovu.

Tím nejnovějším je vaše umístění v prestižní soutěži MANAŽER ROKU. Co vám toto klání ukázalo? K jakým úvahám přivedlo?

Nominace do soutěže MANAŽER ROKU byla pro mě příjemným překvapením, a přišla v nejlepší možnou dobu. PENAM slavil 20 let výročí značky a ušel obrovský kus cesty. Z trojky na trhu se postupně stala jednička, která se z obratu 2,4 miliardy korun dostala na necelých deset miliard korun, pohltila svou největší konkurenci a rozšířila svoji působnost z Moravy do Čech, na Slovensko a do Maďarska. Ještě důležitější ale je, že jsme se pro naše zákazníky a zaměstnance stali pekařem první volby, jak stojí v naší vizi. Příprava na samotnou soutěž byla náročná a vedla k zamyšlení, kam jsem se posunul profesně i osobně. Velká část soutěže posuzuje právě osobní rozvoj daného manažera a ukazuje, jak velký vliv má na samotnou společnost, kterou vede. Uvědomil jsem si, jak mi v mém profesním životě pomáhají moji kolegové a kolik přátel mezi nimi mám. Bez nich bych to nikdy nedokázal. Proto kus této ceny patří i jim.

Doba je turbulentní, pořádky se mění, improvizace se stala denním chlebem i pro pekaře. Oceňuje se kreativita, umění poradit si za všech okolností, okamžitý nápad, vize i operativa v jednom. Dá se to vydržet? Není tlak doby právě na manažery tak trochu šílený? Anebo jsou to adrenalinové výzvy pro skutečné osobnosti?

Je pravda, že vznikne řada situací, kdy si trošku sáhnete na dno svých schopností. Tam se ukáže, jak silnou osobnost máte a jak rychle se ze dna dokážete odrazit. Opravdu nezáleží na tom, kolikrát na cestě upadnete, ale kolikrát vstanete a jak se z toho poučíte. Každá doba má svá pro a proti. Můžeme mít pocit, že se vše zrychluje a ztěžuje, ale tento pocit měli lidé v každé době a dnes nám pomáhá řada technologií, které jsme dříve neměli. Důležité je, aby vás práce bavila, pak jde vše mnohem snáz.

otázky připravila Eva Brixi