Rozhovor plný vykřičníků, téma plné výzev

Cyril Svozil

Okamžik, kdy zakladatel firmy, či spíše mnoha firem, jejichž synergie vytváří logický řetězec výrobních a obchodních aktivit, předá pomyslné klíče od dveří svého profesního života dětem, svým nástupcům, se dá asi těžko dopředu popsat. Jak o tom zatím přemýšlí Ing. Cyril Svozil, osobnost nespočtu projektů, autor spousty nápadů, unikátních myšlenek, vizionář, ikona podnikatelského světa? Vybudoval značku FENIX, která reprezentuje výrobu a prodej topných systémů v široké škále upotřebitelnosti, ale také chytrá energetická řešení pro jednotlivé stavby, města, obce. Bude určitý milník jeho kariéry radost, nebo smutek? Je to dilema, rozumově sice zvládnuté, ale emocionálně někde úplně jinde? Je to úleva, nebo šok pro organizmus člověka, který byl mnoho desetiletí ve středu dění? Je to výhra nad sebou samým? Existuje vůbec odpověď na takové otázky? A má vůbec smysl se takovými úvahami zabývat? Čas budoucnosti již dnes velmi intenzivně hledá řešení, jež lidstvu nastíní cesty, kudy v energetice dál. Jednou z nich je ta, již rozvíjí seskupení firem FENIX GROUP. A bude určitě užitečné jít po stopách strategie, jejíž kořeny jsou v Jeseníku na severu Moravy a již holdingu vtisknul Cyril Svozil:

Kdy jste začal přemýšlet o tom, že firmu postoupíte následovníkům, svým dětem?

První myšlenka přišla již v roce 1994, kdy jsem byl finalistou tehdejší soutěže Podnikatel roku. Výběrová komise byla složena ze zástupců české šlechty navrátivší se ze zahraničního exilu. Dlouhé diskuze byly velmi podnětné, okouzlilo mne jejich pojetí světa a náhled na život jako službu: převzít – rozvinout a předat! To dává životu jiný rozměr i jistou formu nesmrtelnosti.

Nebránily se děti a vzaly věc racionálně, anebo bylo jejich rozhodování plné emocí?

Myšlenku nástupnictví jsem jim nevnucoval, dcera působila ve firmě již od roku 2001, syn nastoupil v roce 2011. V roce 2016 jsem dostal „nabídku snů“ na odkup firmy, a to byl právě ten zlomový okamžik, kdy jsme řešili budoucnost. K mé velké radosti se jasně oba vyjádřili pro pokračování!

Nebude jim chybět jistota a entuziasmus zakladatele? Nebude toho na ně najednou příliš mnoho i přesto, že podnikají společně s vámi?

Pozice zakladatele i jeho role je z mnoha důvodů unikátní a neopakovatelná, samozřejmě na ni budou muset navázat, ale to již svým vlastním způsobem – vytvořit si svou vizi a svou cestu!

Kdy se oficiálně hodláte rozloučit se svou pozicí?

Původní záměr byl, že ve výkonných funkcích skončím k 1. lednu 2022, současná krize ale pravděpodobně tento krok o rok či dva oddálí.

Přesto však s Fenixem budete určitě dál spolupracovat, přemýšlet o strategii, cizelovat vizi. Do čeho byste i nadále „rád mluvil“?

Určitě se chci nadále podílet na rozvojových programech i na bilancování výsledků. Do
samotného řízení však již zasahovat nebudu.

Jakou zkušenost byste zároveň s velkou zodpovědností chtěl předat?

Nikdy se příliš jednostranně nefixovat k jedné myšlence či cestě, zachovávat si maximální flexibilitu a otevřenou mysl pro nové impulzy a nápady!

Nebojíte se diskuzí, které mohou přijít?

Samozřejmě by mne velmi mrzelo, pokud by se případné pracovní konflikty přenášely do osobního života, myslím, že si to riziko všichni uvědomují, a jsou proto velmi opatrní.

Fenix

Nebo smutku z toho, že je něco jinak?

Pokud se bude firma pozitivně rozvíjet, bude mít dynamiku a nové nápady, vůbec mi nebude vadit, že to již nejsou nápady moje, smutek bych pociťoval pouze v opačném případě!

Ostatně, co jste se od dcery a syna sám naučil v podnikání? Ctíte jejich styl práce a je i pro vás inspirativní?

Každý manažer má svůj styl a priority, a pokud to vede ku prospěchu firmy, je to tak dobře! Spolupráce mne donutila o nich přemýšlet a zohledňovat je ve svých rozhodnutích.

Čím hodláte „jako penzista“ vyplnit zdánlivě volný čas? A budete vůbec nějaký mít?

Jsem přesvědčen o tom, že pokud budu v dobré zdravotní kondici, tak se nudit nebudu! Ale půjde jistě o obrovskou změnu, protože můj téměř celý sociální život je spojený s firmou.

Business se vám za ty roky stal koníčkem, do velké míry smyslem života. Vždy jste hledal, jak být užitečným, jak přinést zákazníkovi praktická řešení vzcházející z nových poznatků. Budete hledat dál?

Ano, to je určitě téma, které budu vždy mít na zřeteli při hodnocení ročních výsledků i přijímání nových strategií! Zákazník, jeho spokojenost a potřeby musí zůstat základním kamenem firemní strategie i pro mé následovníky!

Optimální způsob vytápění budov, ale i fotbalových trávníků, vinic, inovativní využívání elektřiny, její získávání z netradičních zdrojů, ukládání a chytré užití – pořád to jsou výzvy?

Ano, to jsou skutečné výzvy a jsem přesvědčen, že jsme pouze na začátku. V této oblasti čeká celý svět ještě dlouhá cesta lemovaná mnoha omyly a slepými uličkami. Naším velkým úkolem bude se těmto nástrahám
vyhnout!

Téma smart cities je vám velmi blízké. Neuvažoval jste někdy o tom, že by se
Jeseník, kde ponejvíce působíte, mohl stát chytrým městem?

Jedním z projektů, na kterých nyní aktivně spolupracujeme, je pilotní projekt mikrogridu v Jeseníku. Hodláme se do něj zapojit našimi kapacitami FV elektráren i velkokapacitních bateriových úložišť.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi