Ukliďme si Česko!

PENNY je i letos partnerem akce Ukliďme Česko. Aktuální situace sice neumožňuje obvyklé uspořádání tradičního úklidu veřejnosti tak, jak jsme zvyklí, ale přesto se podařilo najít způsob, jak přispět k čistšímu a příjemnějšímu prostředí v našem okolí. Letošní jarní úklid se ponese v duchu hesla #UklidmeZaHumny a Pytlomatů.

PENNY je partnerem akce Ukliďme Česko už třetím rokem a zůstává jím i v současné situaci.„Životní prostředí a svět, ve kterém žijeme, nám za žádných okolností není lhostejný. Máme více než 390 prodejen po celé zemi a všude, kde jsme, chceme být dobrými sousedy, pomáhat a podporovat místní komunitu. Je na každém z nás, zda společně s námi chce žít v čistším a krásnějším světě a sám přiloží ruku k dílu,“ říká Jens Krieger, generální ředitel PENNY, k podpoře projektu, který se uskuteční při dodržení aktuálních opatření v sobotu 27. března 2021.

Nepříznivá situace trvá v různých podobách a s různými formami omezení už více než rok.„Řada lidí se, bohužel, tím, jak je znechucena neustálými omezeními a nařízeními, začíná chovat stylem „po nás potopa“. Můžeme to pozorovat přímo v našem okolí, neboť takový nepořádek jako nyní, jsme za sedm roků, co se věnujeme uklízení Česka, nezaznamenali. Rouška sem, rouška tam…,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, a vyzývá:“Pojďme s tím společně něco udělat a #UkliďmeZaHumny…“

Na podporu úklidu při dodržení vládních opatření připravili organizátoři takzvané Pytlomaty.„I na základě zkušeností z loňského jara jsme se rozhodli doporučit místním organizátorům zřízení míst, kde si dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpad. Říkáme jim Pytlomaty a jsou doplněny o jednoduchou mapku, kde je v okolí nejvíce potřeba uklidit, a kde zanechat sesbíraný odpad. Takových míst najdete momentálně v mapě úklidů přes tisícovku a další postupně přibývají,“říká Miroslav Kubásek.

Mapu úklidů najdete zde:https://www.uklidmecesko.cz/map/

PENNY je v rámci svých aktivit a podpory životního prostředí od letošního roku také partnerem projektu Sázíme budoucnost, který vyhlašuje Nadace Partnerství.„Podpora těchto dvou projektů nám dává smysl zejména proto, že se vzájemně ideálně doplňují. Nejde pouze o to udržovat v našem okolí pořádek a čistotu, ale chceme současně přispívat ke zlepšování životního prostředí. Proto jsme se zavázali, že jen letos podpoříme výsadbu 400 nových stromů v okolí našich prodejen,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY. Ostatně, oběenvironmentální organizace – Nadace Partnerství a Ukliďme Česko spojily pro letošní rok své síly a pod společným heslem „Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme“ vyzývají k zapojení do iniciativy Sázíme budoucnost, kdy si mohou zájemci zažádat o grant na výsadbu stromů až do výše 60 000,- korun. Žadatelé, kteří se letos zaregistrují do akce Ukliďme Česko jako organizátoři úklidových akcí pak budou při hodnocení žádosti zvýhodněni.

(tz)