Zájem o dětské kurzy programování v pandemii rostl zavřeným učebnám navzdory

Jen několik měsíců po otevření nových prostor v Hale 40 v Pražské tržnici museli dveře učeben kvůli pandemii uzavřít. Přesto tržby projektu makeITtoday, který pořádá kurzy digitálních dovedností pro studenty od 8 do 18 let, vzrostly o 25 %. Přesun výuky do online otevřel příležitost pro mimopražské studenty, vyšla také sázka na kurzy v Minecraftu.
„Uplynulý rok nás upřímně překvapil a všechny cíle, které jsme si stanovili, se nám podařilo překonat. Mezi jarem 2020 a 2021 jsme otevřeli o 50 % více kurzů, zapsali o polovinu více studentů, přijali 8 nových lektorů a průměrná zaplněnost kurzu vzrostla z 59 % na 89 %,” hodnotí majitelka makeITtoday Jana Vyhlídalová.

Také tržby společnosti meziročně vzrostly o čtvrtinu i přes skutečnost, že velkou část roku bylo prezenčně uzavřeno. Před rokem ale ještě tomuto vývoji mnoho nenasvědčovalo.

„V březnu 2020 jsme byli nuceni improvizovat a okamžitě přesunout probíhající pololetní kurzy do online formy, což způsobilo okamžitý odliv některých studentů. Od dětí, které s námi pokračovaly distančně, jsme ale měli velmi pozitivní ohlasy, a stejně tak od jejich rodičů. I proto jsme se od podzimu rozhodli online kurzy zařadit do stálé nabídky vedle těch prezenčních, a tím vznikla příležitost oslovit děti, které nemají možnost dojíždět do našich učeben v Holešovicích,” dodává Jana Vyhlídalová.

Od letošního roku pak makeITtoday nabízí kurzy také v nové lokalitě v Magenta Centru v Arkádách Pankrác.

Na úspěchu má podíl i to, že makeITtoday v loňském roce poprvé zařadilo workshopy a následně i pololetní kurzy programování v prostředí oblíbené hry Minecraft. Ty se staly bestsellerem a Minecraft tak přirozeně bude lákadlem i pro příměstské tábory, které v Pražské tržnici budou probíhat během letních prázdnin.

„Prostředí hry je pro děti atraktivní, je ale třeba zdůraznit, že kurzy a tábory jsou zaměřené primárně na výuku programování a rozvoj digitálních dovedností, nikoliv na pouhé hraní,” vysvětluje Jana Vyhlídalová.

Vedle nich nabízí například také tábory zaměřené na grafiku, programování s roboty nebo vývoj her a herní design.

Zájem patrně vzrostl i proto, že si lidé v pandemii uvědomili důležitost digitálních technologií v našich životech. O tom svědčí důvody rodičů, proč zapisují své děti na kurzy makeITtoday.

„Nejčastěji chtějí, aby děti kvalitně zužitkovaly ten čas, který v období pandemie tráví u počítače. V rozvoji digitálních dovedností vidí budoucnost i pro jejich profesní cestu. A pak také proto, že děti mohou v digitálním světě využít svoji kreativitu a aktivně tvořit,” vyjmenovává Jana Vyhlídalová.

Výhodou těchto kurzů je také to, že v období lockdownu zůstaly jedním z mála kroužků, které bez újmy na kvalitě lze provozovat online.

Na základě poptávky rodičů v těchto dnech makeITtoday testuje pilotní online program „Mini coders” pro nejmenší děti od 5 do 7 let. Zároveň jedná o rozšíření prezenčních kurzů a workshopů do dalších měst ve Středočeském kraji v rámci firemních partnerství nebo partnerství s jazykovými školami. V tomto roce se chce také zaměřit na vzdělávání a školení pedagogů.

www.makeittoday.cz