Biflování žáky na budoucnost nepřipraví, DofE ano

Rostoucí počet zaměstnavatelů vnímá nutnost transformace vzdělávání v ČR. Tradiční školský systém založený na biflování je podle nich nutné doplnit rozvojem kritického a kreativního myšlení, schopností řešit problémy a realizovat projekty. Právě s tím pomáhá organizace DofE (The Duke of Edinburgh´s Award), která pod záštitou britské královské rodiny poskytuje neformální vzdělávání mladým lidem po celém světě a předává jim pro budoucí kariéru důležité kompetence, které ve škole nezískají.

„V České republice se vzdělávání příliš zaměřuje na nesmyslné zkoušky a hodnocení, které schopnosti dětí neprokáží ani nevybudují. Příkladem jsou opakované spory se společností Cermat, která se stará o jednotné přijímací zkoušky a již dlouhodobě čelí kritice, že testuje jen výsek vědomostí žáků, a nikoliv jejich studijní předpoklady. Měli bychom spíše rozvíjet charakter dětí a dovednosti, které budou při svém vstupu na pracovní trh opravdu potřebovat,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových, zákaznických a IT služeb, a dodává: „S cílem podpořit rozvoj mladých talentů v ČR jsme navázali spolupráci a partnerství s organizací DofE, jejíž program aktivně propagujeme mezi našimi členy.“ Tento program je založen na myšlence, že nejvíce znalostí člověk získá pomocí vlastních zkušeností a z praxe. Zároveň klade důraz na pomoc slabším a komunitám a vede mladé lidi k dobročinným aktivitám a sportu.

Do České republiky směřuje stále více kvalifikované práce, jen sektor podnikových služeb vzroste dle odhadů asociace ABSL do roku 2025 o 50 000 nových pracovních míst. Rozvoj nových talentů a potenciálních budoucích zaměstnanců patří tedy mezi priority firem.

Smysluplné vzdělávání pod vedením mentora

DofE je mezinárodním programem, který před 65 lety založil princ Philip a který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku 14 až 24 let. Mladí lidé se do programu zapojují prostřednictvím spolupracujících škol či přímou registrací na stránkách DofE. Ve spolupráci s mentorem nejdříve identifikují své cíle a následně pracují na projektu, s jehož pomocí mají daného cíle dosáhnout. Účastníci tak posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti užitečné pro další studium a práci. Cíle mohou být různé, důležité však je, aby jejich plnění jedince bavilo a aby ho rozvíjely. „Účastníci díky programu získají potřebné sebevědomí a pochopí, že k dosažení vytyčených cílů je potřeba systematický přístup a patřičné úsilí. Kromě toho obdrží po splnění programu také mezinárodně uznávaný certifikát,“ říká Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE v České republice.

ABSL vyzývá k zapojení dalších členů do programu

Do tohoto projektu je nyní zapojeno přes osm milionů mladých lidí ve více než 140 zemích světa. V České republice působí program od roku 1995 a aktuálně zapojuje jen kolem 5000 dospívajících, a to je málo na to, co potřebuje trh práce. „Rádi bychom pomohli toto číslo zvednout až na 60 000 zapojených studentů,“ říká Jonathan Appleton a dodává: „Pomáháme s osvětou tohoto programu a snažíme se, aby firmy z našeho oboru umožnily svým zaměstnancům stát se spolupracujícími mentory. Vrátí se jim to v podobě nové generace uchazečů o práci, kteří budou na svou kariéru lépe připraveni.“

Zapojte se do oslav odkazu prince Philipa

„Od 10. června odstartujeme na počest nedožitých stých narozenin prince Philipa fundraisingovou výzvu #dofe100, v rámci které si mladí lidé, firemní zaměstnanci i široká veřejnost mohou vyzkoušet, jak DofE funguje. Zájemci budou plnit výzvy v počtu sto – přečtou sto knížek, udělají sto kliků, budou se sto minut věnovat dobrovolnictví v domově pro seniory, naučí se sto nových cizích slov a podobně. Výzva má za cíl podpořit restart aktivního života dětí a mladých lidí po pandemii a umožnit plnění programu i sociálně znevýhodněným mladým lidem skrze Sociální fond DofE,“ dodává Tomáš Vokáč.

Více informací najdete na stránkách programu

www.dofe.cz