Emisní povolenku si nyní může koupit každý

Obchodování s emisními povolenkami bylo doposud doménou velkých korporací a států, celosvětově jedinečný český projekt ale vše mění. V současné době je v obchodech Google Play a App Store dostupná finální verze aplikace CO2IN, která zpřístupňuje oblast emisních povolenek i soukromým osobám. V tuto chvíli si ji stáhlo téměř dva tisíce uživatelů, a jako platidlo CO2IN již používá první desítka obchodníků.

Virtuální platidlo CO2IN představuje převrat v emisním obchodování s potenciálem významně urychlit přechod na bezuhlíkové zdroje energie. CO2IN umožňuje komukoliv aktivně přispívat k ochraně klimatu a poslouží také jako velmi efektivní a jednoduchá forma offsettingu, kdy si nakoupením CO2INů soukromá osoba, firma nebo municipalita může snížit svoji uhlíkovou stopu až na nulu.

CO2IN je zároveň jediné platidlo svého druhu na světě kryté reálnou hospodářskou hodnotou, na emisní povolenky EU ETS je totiž vázáno fixním kurzem 100 CO2INů za jednu povolenku, která odpovídá tuně CO2 či ekvivalentu jiného skleníkového plynu. Cena povolenek EU ETS v poslední době roste díky snižování jejich množství v oběhu a nyní se dostává na úrovně, kdy se podle odborníků z povolenek stává efektivní nástroj k mírnění změny klimatu.

„Nákupem každé stovky CO2INů uživatel stáhne jednu emisní povolenku z trhu, pořízení CO2INu tedy jednoduše a efektivně přispívá ke snížení emisí v Evropě a k tomu, že jsou znečišťovatelé více motivováni modernizovat své provozy a celkově urychluje přechod našich ekonomik směrem k udržitelnosti,“ vysvětluje Jan Palaščák, šéf skupiny Amper a duchovní otec platidla CO2IN, a dodává: „Prostřednictvím CO2INu mohou spotřebitelé a všichni ekonomičtí aktéři do systému povolenek zahrnout také branže, kterých se EU ETS zatím netýká. A v neposlední řadě může CO2IN posloužit jako v Bruselu stále jen diskutované uhlíkové clo, pokud budou spotřebitelé prostřednictvím CO2IN vyžadovat zpoplatnění CO2 vypuštěného při výrobě zboží importovaného do Evropské unie. Pokud všichni budou za emise skleníkových plynů platit stejně, domácí výroba získá zpět svoji přirozenou výhodu a začne docházet k relokalizaci průmyslové výroby do Evropy. Vzniknou nová pracovní místa a klesnou emise díky snížení dopravy i vyšší účinnosti technologií v Evropě.“

CO2IN se vyslovuje jako anglické „coin“ a jako virtuálním platidlem jím bude možné platit zboží podobně jako bitcoiny. Protože je však CO2IN ve fixním kurzu kryt emisními povolenkami, lze očekávat oproti bitcoinu stabilnější vývoj hodnoty nového platidla. Nehledě na to, že CO2IN na rozdíl od bitcoinu klima neškodí, ale pomáhá je chránit.

Více také na www.co2in.com

(tz)