Jsme velmi talentovaný národ

Ivo Gajdoš vlevo

Mění se styl naší práce. V dělnických stejně tak jako manažerských profesích. Technologie zasahují do našich životů strměji, než si kdo z nás zatím dokázal představit. Umělá inteligence nás nutí přemýšlet o tom, jak předat rutinu digitálnímu věku bez ztráty kytičky. Více se zabýváme podstatou toho, proč si na jedné straně činnosti ulehčit, na straně druhé získat prostor pro tvořivou seberealizaci. Jak mít více volného času, který zasvětíme základním hodnotám lidského soužití, rodině, vzdělání a vytváření hodnot k zachování planety. Manažerské řízení firem, organizací i celé společnosti na tom všem má významný podíl. Jenže – jaký je vlastně dnešní manažer? Je to ten samý člověk jako před 30 lety? Nebo má nastupující generace jiné vlastnosti, potřeby, touhy, jiný styl myšlení, snů a vizí? Ptala jsem se na to Ing. Ivo Gajdoše, výkonného ředitele České manažerské asociace, a to v souvislosti s právě prezentovanými výsledky letité prestižní soutěže MANAŽER ROKU 2020, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 19. října v Praze.

Česká manažerská asociace se léta věnuje manažerské profesi z nejrůznějších úhlů pohledu. Jak byste dnešní manažery charakterizoval? Jací to jsou lidé?

Jsou to lidé vzdělaní, přemýšliví, kreativní, a hlavně otevření novým vlivům, vědeckým informacím, technologickým trendům, životním výzvám. Práci, zaměstnání, podnikání berou jako součást svého života – ne již jako hlavní smysl.

A jak se liší manažeři, kteří aktivně ve firmách a organizacích působili před 30 lety, od těch, kteří do manažerských pozic nastupují dnes?

Pyramida se otočila. Před 30 lety byli manažeři na jejím vrcholu – řídili a kontrolovali své podřízené. Práskali bičem – vždyť za branami stály desítky dalších… Trávili v práci čas od nevidím do nevidím. Honili se za ziskem, drahými auty, kariérou. A neměli čas na své rodiny, a nakonec je dohnal rozvod, stres, úspěch či neúspěch a otázka: stálo to za to? Dnes jsou manažeři leadery a součástí týmu – koordinují a motivují své kolegy. Je to jiný svět. Mladí lidé již nechtějí poslouchat nesmyslná pravidla a složité procesy v korporátech a jednotlivých, třeba i menších firmách. Chtějí tvořit, být součástí báječného týmu, pro nějž má smysl dávat svou energii, talent, svůj čas a také poslání a smysl svého života. Rodinná pohoda, dovolená, koníčky mají u nich prioritu.

V souvislosti s řízením se stále častěji hovoří o nedostatku talentů, jejich vyhledávání a významu pro praxi. V čem je potenciál talentu?

Jistě dobře víte, že talent nestačí. S talentem se rodíte, ale mnoho lidí svůj talent třeba vůbec neobjeví. Talent je dobrý předpoklad, ale je třeba ho brousit jako drahokam. Bezpodmínečně je nutné změnit systém vzdělávání, objevování a společenského oceňování talentů. Vždyť v médiích vidíte zejména politiky (talentované na své ego ve stylu, jak chutná moc a číslo účtu), hvězdičky a celebrity schopné všeho. Jsme velmi talentovaný národ, ale společensky je tento druh „deviace“ nedoceňován.

Vyhodnocení dalšího ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU se uskutečnilo doslova před pár dny. O čem vypovídají fakta o finalistech a vítězích?

O tom, že se do soutěže hlásí nebo jsou nominovány další skvělé osobnosti, jejichž manažerská stopa v celospolečenském dění, především pak v ekonomickém, provokuje k diskuzi, dává prostor k zamyšlení, nabízí nekonečno otázek. Jsou to lidé, kteří se trvale zapisují do historie naší země, možná právě svým talentem, pílí, neobvyklým pohledem na souvislosti, vynalézavostí. A samozřejmě výsledky. I tento, 28. ročník, naznačil, že jde o nositele cenných nápadů, řešení, že jde o odborníky, kteří se nebojí hledat nové cesty pokroku. Zní to možná staromódně, ale je to tak. Objevilo se poměrně dost mladých tváří a také žen ve vrcholových pozicích.

Za roky působení v ČMA jste se poznal s nespočtem úžasných leaderů. Čím vás dosud inspirovaly?

Na tuto otázku se těžko odpovídá, protože každý jsme „úžasná osobnost“, jen si to
plně neuvědomujeme. Kdy se člověk stává osobností? Když se stane multidisciplinárním a dovede se na život dívat s nadhledem. Když se s ním můžete bavit o kvantové fyzice, o ájurvédě, o kultuře, dějinách, vzdělání a dalších obohacujících tématech. Když cítíte souznění, pokoru, porozumění a můžete s ním vést dialog, ne pouze monolog. A když se vedle něj necítíte jako blbec, jako nýmand. Výhodou ČMA je, že je to průřezová organizace a dává dohromady manažery a další osobnosti bez ohledu na profesi a jejich postavení. A hlavně – nadšené lidi s touhou změnit svět

Manažer roku 2021

k lepšímu, bez korupce a s etickým přístupem k životu a budoucnosti, rovná se udržitelně!

Zajímavým fenoménem je ženský prvek v businessu. Žen v roli podnikatelek a manažerek si velmi vážíte, to se o vás ví. Proč?

Ženy jsou nejen kořením života – vždyť se kvůli nim vedly války, ale dodávají mužskému světu, který dosud vládne v businessu a politice, rovnováhu a harmonii! Ženy mají více empatie a tento prvek se stane hnacím motorem budoucího managementu.

Generační výměna šéfů vrcholí. Do vedení nastupují mladší ročníky. Budou stavět spíše na technologiích, číslech, nebo také na vztazích mezi lidmi jako jejich předchůdci?

Nedochází jen ke generační výměně, k technologické revoluci Průmyslu 5.0, se kterou bude spojen přechod na sítě 5G (doufejme, že pouze v komunikaci mezi stroji – tzv. Internet of things, IoT), ale zejména k revoluci v Managementu 2.0 a Leadershipu 4.0. Na tato témata proběhla nedávno Konference ČMA ve spolupráci s Equilibrium a výstupy, včetně záznamu, najdete na www.cma.cz. Ale abych odpověděl na vaši otázku, jednoznačně se změní způsob vedení lidí, jejich motivace a tzv. engagement. Do popředí se dostanou mentální prvky, intuice, empatie, kreativita, flexibilita. Řízení a kontrola se změní v koordinaci a předávání odpovědnosti projektovým týmům. Vztahy a spolupráce jsou a zůstanou alfou a omegou, protože jinak nás ovládne umělá inteligence a datový (informační) šok, který zanedlouho přijde. Vždyť se předpokládá, že v roce 2025 se veškerá data a informace, která jsme vytvořili v dosavadní histo-
rii lidstva, zdvojnásobí za jeden měsíc, a v roce 2035 dokonce za jeden den…
MANAŽER ROKU není jen soutěž, ale platforma úspěšných, přehlídka velkého know–how. Co do konce roku v této souvislosti ještě chystáte?

Úspěšní manažeři se zapojují do aktivit ČMA, ať již v Klubu Manažerů roku (ve kterém je 65 vítězů 28 ročníků soutěže a v současné době ho vede prof. Vladimír Mařík), v Radě expertů nebo v tzv. Elite klubu. Do konce roku plánujeme neformální setkání všech těchto platforem. Například vítěz minulého ročníku, generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka, plánuje Road show po univerzitách. Na MSV Brno se uskuteční
8. listopadu kulatý stůl na téma Robot 101 ve spolupráci se společností ABB a mohl bych pokračovat dále. Naše plány jsou smělé. Pro manažery typické.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi