Oběd s umělou inteligencí, bez číšníka

Bronislav Neubauer

Rutinní úkony, například výdej jídla a jeho následná platba u pokladny, budou brzy svěřeny technologiím na bázi AI. V rozhovoru Bronislav Neubauer, Operations Manager za skupinu PRINCIPAL, reprezentant společnosti Principal engineering vysvětlil, jak to celé funguje. Doplňme jen, že PRINCIPAL je skupina ICT společností se zaměřením na vývoj softwaru, strategické konzultace, poskytování kvalifikovaných IT specialistů a vytváření ekosystému pro rozvoj startupů. PRINCIPAL dnes tvoří 400 profesionálů na zákaznických projektech a v portfoliu více než 4000 ověřených ICT odborníků se zkušenostmi v navrhování business strategií, řízení inovací, agilního vývoje aplikací, projektového řízení, QA a testování či DevOps.

Samoobslužné tabule už nejsou úplnou novinkou a některé řetězce je úspěšně využívají. Váš systém Hug In Motion je však komplexnější. Můžete vysvětlit jeho hlavní charakteristiky?

​Hlavní charakteristikou systému Hug in Motion je to, že jde o systém, který plně digitalizuje restaurační proces. Jde hlavně o snížení podílu lidské práce, která je na celém procesu ta nejdražší a nejvíce zranitelná. Mnoho restaurací a jídelen si to vyzkoušelo v rámci pandemie, kdy obsluha spíše chyběla a její navrácení zpět je velmi problematické. Řešení Hug in Motion má na tento problém s obsluhou a její dostupností odpověď ve formě plné digitalizace obsluhy klienta při vydávání jídla i jeho následném placení.

Dočkáme se tedy v blízké budoucnosti jídelen zcela bez lidské obsluhy?

Ano, možné to je, ale hlavně v nejbližší době se dočkáme toho, že lidská práce bude vynaložena na komplexnější úkoly. Rutinní úkony, jako je výdej jídla a jeho následná platba u pokladny, budou brzy svěřeny technologiím na bázi umělé inteligence a machine learningu, jako je Hug in Motion.

Jak náročné jsou tyto technologie na obsluhu a technologické zázemí? Přeci jen ne každý restauratér nebo provozovatel jídelny je zdatný v IT technologiích.

​Nejsou náročné vůbec, protože hlavní logika je integrována uvnitř samotného boxu, včetně čidel, senzorů, vah a kamer tak, aby bylo možné box jen zapojit do elektřiny. Následně se doplní vzorky jídel, aby se naučil, co za jídla se v dané jídelně vyskytuje. Následně algoritmus toto neustále zpřesňuje a doplňuje, a tím se box sám dále učí a verifikuje – vše toto je hlídáno vzdáleně. Takže stačí standardní prostředí a společnost Hugmarket Digital CZ už umí vše „integrovat“ do jakékoliv restaurace nebo závodní jídelny. V případě složitější integrace jsme schopni pomoci i konzultačně, a to díky sesterské společnosti Principal engineering, která je na tyto IT konzultace a integrace přímo zaměřená.

Pro koho je podle vás toto řešení určené?

Je určené pro restaurace a závodní jídelny, které chtějí zrychlit a zdigitalizovat svůj proces odbavení jednotlivých zákazníků. Je určené pro ty, kdo chtějí třeba i zdigitalizovat celý proces výdeje jídla tak, aby se i v případě zavření restaurace z důvodu probíhající pandemie nestalo, že je odkázána pouze na „okénkový“ prodej. Umí se velmi rychle propojit se službami typu Dáme jídlo nebo Wolt a dalšími donáškovými službami a tyto mohou zůstat dále i jako doplňkové i po opětovném otevření a rozšířit sortiment dodání jídla dané restauraci nebo jídelny. Zároveň toto řešení umožňuje soustředit obsluhu tam, kde ji jako provozovatel nejvíce potřebuji, a to je v samotné kuchyni nebo při přímé obsluze zákazníka, kde chci vytvářet s tímto zákazníkem přímý vztah.

Nemáte obavy, že systém Hug in Motion bude mít za následek rostoucí nezaměstnanost v pohostinství?

Naopak si myslím, že takováto řešení v našich restaurací a jídelnách umožní zatraktivnit celý obor a dostat do oboru více lidí, kteří mají zájem pracovat v „moderním“ prostředí. Naopak stávajícím lidem „na place“ umožní se věnovat potřebám klientům a odbourávat mnohdy nudné rutinní činnosti.

Je možné využít tyto systémy digitální obsluhy i v jiných než restauračních službách?

Ano, je to možné třeba jako queue systémy, což jsou systémy na řízení fronty například v ordinacích lékařů, systémy na objednávání třeba v nemocnicích nebo jako donáška jídla pro nemocniční pacienty a jídelny. Samozřejmě je vhodný pro fast foody a všude tam, kde chci a potřebuji odbavit hodně lidí na specifickou činnost a nedokáži stejně rychle navýšit personál.

Bude mít systém nějaké pokračování, zdokonalení v budoucnosti? Lze proces odbavení strávníků ještě více urychlit či zjednodušit?

Lze a pracuje se na dalších zlepšeních, například pro samoobslužné prodejny, kam přijdete, vyberete si zboží a odcházíte. Systém vám automaticky odečte danou částku z vaší registrované karty, protože ví, že jste si v obchodě vzal láhev dané limonády a čokoládu. Do budoucna vidíme jako další krok úplné vymizení pokladních systémů a systémů skenování například čárovými kódy. S tím je propojené i automatické naskladňování a případná dodávka daného zboží až domů bez lidské obsluhy, ale to je zatím opravdu budoucnost.
Využít je možné další služby spojené se znalostí „vašich“ klientů, protože systém je bude znát, včetně jejich oblíbených jídel. Může vyhodnocovat jejich spokojenost a proaktivně nabízet jejich oblíbené jídlo či dezert. A klient má zase možnost dávat velmi rychlou zpětnou vazbu například svému kuchaři o jídle, a tím zlepšovat kvalitu celého procesu.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer