Opravdová medicína je umění

Rodion Schwarz

O 3D lékařství, umělcích v bílých pláštích, otevřené mysli, postcovidové péči a o mnohém dalším jsme si povídali s MUDr. Rodionem Schwarzem, trochu jiným lékařem, než známe z běžné praxe. Působí ve Velkých Přílepech nedaleko Prahy.

Jistě jste měl silnou motivaci vystupovat tak náročný obor. Co vás přivedlo k lé­kařství?

Je to příběh malého chlapce migrantů se zářícíma očima, který přišel do Čech v deseti letech a bez znalosti jediného českého slova nakonec jako jediný z ročníku vystudoval medicínu. A proč medicínu? Říká se, že osudové věci si vybírají nás. S medicínou to bylo stejné. A s velkou pokorou a vděčností děkuji každý den za její volbu vybrat právě mě a možnost šířit dobro dál.
Již více než deset let se věnuji praktickému lékařství pro dospělé, výuce studentů medicíny i mladých lékařů, a zároveň studiu čínské medicíny. Pracoval jsem na několika humanitárních projektech v Keni a Burundi, v nízkoprahovém centru Narovinu pro lidi bez domova a na okraji společnosti, a díky tomu jsem zjistil, že lidský život se neměří jenom jeho délkou. Díky té trnité cestě, lidem, které jsem na ní potkal, a znalostem, jichž jsem nabyl, jsem se rozhodl, že stvořím něco výjimečného. Něco, co bude mým přínosem nejen pro lidí, ale, jak říkal Nikola Tesla, pro lidstvo. Něco, co tady po mě zůstane, i když tu jednou nebudu, a stále bude v mém odkazu žít dál, tedy konat dobro.
Denně se snažím o přesah v mé profesi, díky kterému vznikly takové projekty, jako je post­covidová péče s informačním webem postcovidovysyndrom.cz, projekt infuzepomaha.cz, špičková konopná péče stabla.cz nebo, ve spolupráci s likérkou Landcraft, série medicinálních likérů s blahodárným účinkem na mužský a ženský organizmus (likéry On a Ona). Zajímavostí likérů je třeba fakt, že ten ženský má, mimo jiné, i přirozený afrodiziakální vliv na ženský organizmus díky doplňování krve a energie, mužský zase působí přirozeně na zlepšení potence.

Splnily se vaše představy a očekávání, nebyl jste zklamán zaběhlým systémem zdravotní péče?

Část svého studia jsem absolvoval v zahraničí, a především díky studiu chirurgie ve švédském Lundu jsem si uvědomil, že medicínu lze dělat i jinak, než jak je našim medikům prezentováno. Během předatestační přípravy jsem si sepisoval to nejlepší, co se mi na jednotlivých pracovištích podařilo vidět, absolvovat či naučit. Uvědomil jsem si, že jedinou možností, jak mohu začít měnit systém, je začít u sebe, a inspirovat tím ostatní. I díky tomu jsem se ve finále rozhodl založit svou ordinaci, a následně i menší kliniku na zelené louce, kdy již od začátku byly nastaveny vysoké standardy zdravotní péče, celého systému přístupu k pacientovi, a samozřejmě i interní systémy. Dnes by se už dalo hovořit, díky léta trvajícímu vypilovávání systému, o franšíze.

Jistě je pravda, že příčinou mnoha nemocí bývá nesprávný životní styl. Lidé v businessu navíc pod vlivem okolností nemohou, jak se říká, „ubrat plyn“. Co byste jim poradil?

Prevenci, prevenci a ještě jednou prevenci. Nejlépe individualizovanou a přizpůsobenou každému z nás. Nevěřím už na pilulky, které slibují zázraky a umí vyléčit vše. Každý z klientů je unikátní. Velký důraz klademe na věk, pohlaví, stravovací návyky, aktuální zdravotní konstituci, dokonalou analýzu krve a další. Zajít jednou za čas na infúzi vitamínu C či multivitamínu mi dává mnohem větší smysl, než do sebe denně ládovat různé pilulky.
Máme mnoho klientů, kteří přicházejí s tím, že si uvědomují náročnost své profese a životních okolností, a žádají o kompletní vyšetření a nastavení vhodné prevence. Díky znalostem západní a východní medicíny jsme schopni udržovat v kondici i lidi, kteří častokrát již začínají na svém těle i mysli pociťovat určité neduhy, ale z pohledu západní medicíny jim stále ještě „nic není“. Pro nás je to vždy první signál, že musíme zbystřit. Když se to totiž projeví na těle, je mnohdy již pozdě. V týmu máme také vystudovanou terapeutku tradiční čínské medicíny s mnohaletou praxí (jsem také její klientem), za zády máme silnou laboratoř Synlab, která je schopná z krve zjistit neuvěřitelné věci, a následně nám tak pomoci ve správné diagnostice a léčbě.

Nabízíte postcovidovou péči. V čem spočívá? A doporučil byste ji manažerům a podnikatelům, lidem, jichž se vládní opatření proti pandemii dotkla dvojnásob?

Postcovidová péče je sofistikovaný pětitýdenní program, který se vyvinul díky osobní zkušenosti s postcovidovým syndromem a velkému zájmu ze strany pacientů. Skládá se ze tří základních a několika doplňkových pilířů léčby. Probíhá tak, že po kompletním prostudování veškerých dostupných vyšetření a vyloučení ostatních příčin zdravotních obtíží se začíná infúzní terapií bohatou na vitamíny a minerály. A proč infúzní? Především proto, že lidé po prodělaném covid-19 mají slabší zažívání a nedokážou potřebné nutrienty do těla vstřebat. Navíc vysoké dávky vitamínu C podané do žíly mají i vědecky prokázaný terapeutický efekt (zmírnění únavy, zbystření mysli apod.).
Druhý pilíř tvoří tradiční čínská medicína, kdy je pacientovi na základě hodinového pohovoru a vyšetření sestavena individuální terapie skládající se z bylinných odvarů, akupunktury a dietních doporučení.
Třetí pilíř tvoří full spektrum CBD kapky vlastní výroby, které, především díky optimálnímu poměru jednotlivých kanabinoidů, přirozeným způsobem zlepšují kvalitu spánku, relaxují psychiku, působí imunomodulačně a působí protizánětlivě. Více informací se čtenáři mohou dozvědět na www.postcovidovysyndrom.cz.

Věnujete se celostní medicíně. Jak ji chápete a praktikujete vy, čím si vás získala?

Uvedu na příkladu. Přestavte si, že se denně setkáváte s množstvím různých problémů a na každý se díváte jenom z jednoho úhlu pohledu. A pak, díky studiu jiného systému diagnostiky a léčby, zjistíte, že lze na tentýž problém pohlédnout i z jiné strany, a začíná se vám skládat 3D obraz. Je to neuvěřitelné! Z pocitu „něco mi tady chybí“ najednou přijde uvědomění „jo, takhle to je!“
Jsem již přesvědčen, že opravdová medicína – to je umění. A nejlepší lékaři historie, to byli lidé umělci, lidé s otevřenou myslí, neuvěřitelnou zvědavostí, chutí riskovat a jít proti proudu, i když to nebylo populární. Lidé, kterým primárně šlo o prospěch pacienta, a ne o poplacávání po rameni. Vždyť když něco funguje a nemáme zatím vědecké metody jak to změřit, ještě neznamená, že je to špatně. Mnohé objevy či metody léčby byly popsané a oficiálně uznané až mnoho let poté, co byly v praxi použity.

Někteří kolegové vás mohou nařknout ze šarlatánství, když využíváte léčebné postupy, které jste se na fakultě neučil. Vyzkoušel jste vše na sobě nebo svých nejbližších, abyste měl praktické a důvěryhodné zkušenosti?

Můj velký učitel a skvělý lékař MUDr. Jozef Lucký na jedné ze svých přednášek řekl, že pokud se člověk chce stát skutečně dobrým lékařem nebo terapeutem, měl by okusit nemoc na sobě a také projít léčbou. Teprve pak se dokáže přiblížit dokonalosti ve svém oboru. V minulosti jsem prošel nemalými zdravotními obtížemi, a díky kombinaci více léčebných směrů se mi podařilo postupně uzdravit. Uvědomění si, že lékař má primárně zachovat otevřenost mysli, je klíčové. Pokud zjistíme, že postupy léčby, které fungují a přinášejí profit pro pacienta, jsou prezentovány jako „alternativní“, tak to nic nemění na primární podstatě věci. Vždy má především jít o blaho pacienta a snahu o zachování jeho zdraví.
Opakovaně jsem se setkal ze strany svých kolegů s kritikou. Mnohé postupy, které v léčebném procesu používám, jsou na západě (i východě) běžné. Přesto se najdou jedinci, a mnohdy i kolegové lékaři, kteří, při absolutní absenci povědomí o dané problematice, si přivlastňují právo vyjadřovat se k nim. A mnohdy jde o patovou situaci, protože nejsou otevření dialogu a chybí jim chuť se o dané problematice dozvědět více.

Patříte k propagátorům konopí v prevenci a terapii. Nejde jen o jakousi módní záležitost, která po čase zase zmizí?

Konopí je tu s námi již tisíce let. Je pravda, že v posledních letech se zneužívá jako rekreační droga. Skutečností zůstává, že již staří Číňané, kteří jej nazývali má, zkoumali jeho využití v léčebných postupech a integrovali do sofistikovaného systému farmakologie klasické čínské medicíny.
Celá ta konopná cesta pro mě byla a je velmi poučná, dobrodružná a vzrušující. Během studia medicíny byla fytoterapie přednášejícími farmakology dehonestována, o konopí či endokanabinoidním systému se neučilo vůbec. Jeho význam a potenciál jsem objevil teprve nedávno, a to díky, paradoxně, nelékaři – propagátorovi konopí u nás – Jiřímu Stablovi.
I přes validní vědecké studie ani mnozí atestovaní lékaři povšechně nemají tušení, že nějaký endokanabinoidní systém existuje. U mnohých mých kolegů přetrvává i nechuť se při zmínce o konopí cokoliv dozvědět, nedej bože integrovat konopí a výrobky z něj do léčebného procesu. V tuto chvíli vyvíjím snahu o osvětu odborné i laické veřejnosti. Netvrdím, jako mnozí, že jde o panaceum. Jen chci, aby přestalo být tabuizováno a byla možnost jej předepisovat pro pacienty, u kterých má smysl jeho nasazení. Bohužel ze strany SUKLu praktický lékař není dosti vzdělaný na to, aby mu tato možnost byla umožněná, i přesto, že o něm vím více než odborníci, kterým to umožněno je.
Cesta je to dlouhá a trnitá, ale pokud má snaha povede k tomu, že tím jednou budeme zachraňovat lidské životy, mírnit lidská utrpení, vidím v ní velký smysl.

Cítíte se také manažerem nebo podnikatelem v trochu specifické oblasti péče o zdraví? Lákalo by vás vybudovat velké zdravotnické zařízení, kde byste využil všechny teoretické a praktické poznatky a mohl pomáhat více lidem? Narážím i na to, že momentálně jsou vaše kapacity vyčerpány a registrace nových pacientů je pozastavena, respektive odložena na pozdější termín.

Určitě, bez toho to nejde. Vedení kliniky, byť i malé, vyžaduje určitý kus manažerských schopností. V tuto chvíli jsme již na limitu svých kapacitních a personálních možností a musím se přiznat, že vzhledem k velkému zájmu ze strany pacientů by mě vybudování většího zdravotnického zařízení lákalo. Mít vše pod jednou střechou, kde by se propojila západní medicína s medicínou východní, implementovala léčba pomocí konopí, infúzí a další postupy (mám v hlavě ještě spoustu nápadů), by mne přitahovala nejvíce. V tuto chvíli však chybí seriózní investor, a hlavně kolegové lékaři a další zdravotnický personál, který by byl naladěný na stejnou vlnu. Již nyní na naši kliniku jezdí lidé z celé republiky. Tím, že se zabýváme již skoro rok léčbou postcovidového syndromu, infúzní terapií a kombinací západní a východní medicíny, máme velkou úspěšnost léčby, a díky referencím spokojených klientů o možnosti rozšíření uvažujeme téměř denně.

hodně spokojených vyléčených pacientů a splnění snů popřál Pavel Kačer