Český nábytek spojuje kvalitu, design a moderní technologie

Václav Hon

Interiér domova odráží kulturu národa i dobové trendy. Není náhoda, že u nás se vždy vyráběl fortelný a praktický nábytek, o nějž byl zájem i ve světě. Představitelem toho nejlepšího v oboru je firma Hon a.s., o čemž mimo jiné svědčí letošní prestižní titul NÁBYTEK ROKU 2022 pro domácí pracoviště Cartagena. O radostech a strastech šéfa této úspěšné firmy jsme hovořili s předsedou představenstva Václavem Honem.

Potěšilo vás ocenění v prestižní soutěži NÁBYTEK ROKU?

Samozřejmě to pro nás znamená hodně, jelikož jde o ocenění naší práce, ve které se snažíme neustále zlepšovat, inovovat. Sledujeme trendy a vyvíjíme pro své zákazníky nové produkty. V tomto případě jde nejen o ocenění nás, ale také našich zákazníků, kteří nás neustále inspirují a přinášejí nové podněty.

Vaše firma rozšiřuje výrobu a zavádí inovativní technologie. Je to váš recept na konkurenceschopnost? Když porovnáte podnikatelské začátky a současnost, v čem vidíte největší rozdíl?

Na rozdíl od devadesátých let, kdy byli zákazníci orientováni spíše na cenu, musí nyní firma vzhledem k rostoucím cenám vstupních materiálů, energií a práce více cílit na inovativní, moderní výrobky, které uživateli přinášejí přidanou hodnotu. V tomto aktuálně vidíme největší potenciál, což dokazují i data, která byla prezentována na tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů dokazující, že export českých firem roste právě díky kvalitě a přidané hodnotě jejich výrobků.

Mohou nábytkáři z České republiky obstát ve srovnání s levnými asijskými výrobci, kteří se podbízejí cenou?

Cenou určitě nejsme schopni obstát, je nutné se zaměřit na moderní technologie, design a následný servis.

Jak u se vás projevila pandemie a čím chcete odpovědět na stále se zdražující energie, materiály i lidskou práci?

Jelikož jde o globální problém, minimálně v rámci Evropy, neustálé zdražování vstupů jsme byli nuceni promítnout do cen našich výrobků. V současné době však nejsme schopni odhadnout, co tento trend bude z globálního hlediska pro nás znamenat.

Co by vám udělalo největší radost a z čeho máte jako zaměstnavatel obavy?

Radost by nám udělalo zavedení mechanizmu „uhlíkového cla“ pro dovozce, kteří nesplňují ekologické limity, jelikož by to mohlo vést ke srovnání konkurenčního prostředí. Obavy máme z rostoucí inflace, která by mohla znamenat snížení poptávky po našich výrobcích. Dále také z nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají motivaci a chuť pracovat a neustále se rozvíjet.

hodně dalších úspěchů
popřál Pavel Kačer