Střední škola AGC chce rozšířit areál za 100 milionů, posílí technické obory

Rozšířit technické obory jako je robotika a automatizace, vytvořit vstupní terminál a klidovou zónu a propojit dvě stávající budovy – to jsou hlavní plány projektu dostavby areálu Střední školy AGC v Teplicích. Přichystaný projekt za zhruba 100 milionů korun nyní čeká na vyhlášení dotačních výzev. Pokud půjde vše podle optimistického plánu, mohlo by být vše hotovo na konci příštího roku.

Tomáš Holomek, ředitel Střední školy AGC: „Projekt počítá s komplexním řešením celého našeho areálu, ve kterém například dosud nemohou studenti přejít „suchou nohou“ z jedné budovy do druhé. Co je ale klíčové je další posilování našeho zaměření na moderní obory robotiky a průmyslu 4.0. To je oblast, kterou firmy žádají a my ji chceme významně posilovat. Vše nyní záleží tom, zda se nám podaří uspět v chystaných dotačních výzvách.“

Celý projekt je již připraven a je i podána žádost o dotaci u Ústeckého kraje. Výzvy by měly být vyhlášeny letos o letních prázdninách.

Škola například plánuje vybudovat čtyři moderní odborné dílny pro elektrotechniku, robotiku a automatizaci v rámci již akreditovaného oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci v duchu trendů průmysl 4.0. „Plánujeme pořídit deset pracovišť pro výuku robotiky a programování a deset pro výuku automatizace a pneumatiky. Dvacet dalších technických pracovišť pak bude zaměřených na zapojování průmyslových instalací, bytových rozvodů a zabezpečovacích systémů,“ vyjmenovává Tomáš Holomek.

V projektu ale nezapomněli ani na zázemí pro studenty i pedagogy. Školu dlouhodobě trápí oddělení dvou jejích budov. To by měla vyřešit právě centrální propojovací část, která by zároveň vytvořila vstupní vestibul. „Umožní nám to také vytvořit kompletně bezbariérový areál. Zvýší se i bezpečnost, protože se areál přístavbou celý uzavře a vzniknou centrální šatny pro studenty,“ doplnil ředitel Střední školy AGC.

Nový projekt podporuje i majitel školy, společnost AGC. „Přístavba včetně vybavení školu posune na úroveň top vzdělávacích institucí středního školství v regionu. Posílené zaměření na technické obory je klíčové nejen pro nás, ale i pro další výrobní firmy,“doplnil Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC Automotive Czech, která již mnoho absolventů školy zaměstnává.

Střední škola AGC je součástí sklářské skupiny AGC Flat Glass Czech, která v Řetenicích vyrábí ploché sklo pro stavebnictví a automobilový průmysl. V Chudeřicích u Bíliny sklo zpracovává na automobilová skla sesterská společnost AGC Automotive Czech. Střední škola AGC je primárně zaměřena na poskytování středoškolského vzdělávání v technických oborech. Část vzdělávacího programu je zaměřena také na přípravu pedagogů pro předškolní vzdělávací zařízení. Škola by se rovněž měla v blízké budoucnosti stát fakultní školou Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Tímto podpoří odbornou základnu a směr pro robotiku a automatizované systémy řízení.

(tz)