Většina lidí bude pracovat na dálku

Pixabay.com

Personální agentura Randstad ve svém každoročním průzkumu Randstad Employer Brand Research, zkráceně REBR, zmapovala trendy v práci na dálku. Vyplynulo z něj, že v Česku letos pracuje na home office 28 % lidí, což je o 12 % méně než v loňském roce. Pokles je zapříčiněn převážně rozhodnutím firem o návratu pracovníků do kanceláří. Většina, 94 % dotazovaných Čechů, kteří momentálně pracují z domu, věří, že v budoucnu v tom alespoň zčásti budou pokračovat. Téměř všichni Evropané, 95 %, pak věří, že v budoucnu bude většina lidí pracovat pouze na dálku.

Personální agentura Randstad provádí průzkum Randstad Employer Brand Research ve více než 30 zemích světa. Česko se do něj zapojilo v roce 2018 a od té doby se čeští pracovníci účastní i ankety týkající se tématu práce na dálku. Z letošních výsledků REBRu vyplynulo, že v Česku oproti loňskému roku poklesl počet lidí pracujících z domu ze 40 % na 28 %. Důvodem je konec pandemie covidu a tlak firem na návrat zaměstnanců do kanceláří. Pro pracovníky je ale snižující se flexibilita zaměstnání frustrující a je jedním z důvodů, proč zvažují změnu místa.

Směr, kterým se trh práce ubírá, je proto flexibilní práce. Třetina firem zavedla v posledních letech hybridní model docházky do zaměstnání, nejčastěji po svých zaměstnancích požadují, aby kancelář navštěvovali alespoň tři dny v týdnu. Další třetina nabízí omezený počet dní pro práci z  domova měsíčně. Třetí pracovníkům umožňuje zvolit si vlastní pracovní rozvrh. Důvodem je fakt, že zaměstnanci si na větší flexibilitu během posledních let zvykli a stala se pro ně standardem. „V současné době, kdy dochází ze stran firem k omezování možnosti práce z domu, lidé začínají být frustrovaní, protože si na práci z domu zvykli, a rozhlížejí se po práci, která jim přinese flexibilitu. Kandidáti dnes nepovažují home office za benefit, ale standard. Jednou z jejich z nejčastějších otázek na pohovorech je, kolik dní firma na home office nabízí,“ sdílí svou zkušenost Jacek Kowalak.

V některých případech však zaměstnavatel home office neumožňuje čistě z hlediska náplně práce. „Třetina českých zaměstnanců na dálku pracovat nemůže, jelikož se jejich zaměstnání přímo váže k provozovně podniku. To se v 39 % týká lidí se základním a středním vzděláním, v 22 % pak lidí s vysokoškolským titulem. Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním tak pracují na home office v mnohem větší míře, než je průměr, který činí 43 %. Příčinou je jak věková skladba, jelikož mladí lidé dávají přednost flexibilnímu zaměstnání co nejméně zasahujícímu do osobního života, tak i fakt, že preferují administrativní profese,“ vysvětluje Jacek Kowalak, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.

Přechod na hybridní či dálkový model práce s sebou nese pro zaměstnavatele i mnohé výzvy. Mezi nejčastěji uváděné problémy v rámci průzkumu REBR patří kooperace mezi kolegy pracujícími z domova a z kanceláře (56 %). Jako obdobně problematické hodnotí respondenti zapojení nových kolegů (52 %) a schopnost managera řídit práci na dálku (48 %). Některé podniky čelí i specializovaným výzvám. Například firmy vyvíjející software řeší v souvislosti s prací na home office problematiku zajištění kybernetické bezpečnosti.

Výsledky průzkumu REBR 2022 také ukázaly, že Česká republika v nabídce práce na dálku mírně zaostává za evropským průměrem, především za západními zeměmi. V Evropě z domu pracuje o 10 % víc lidí než v České republice. Navíc je v průměru méně Evropanů, kterým zaměstnavatel neumožňuje home office (3 % oproti 6 % v Česku) a také méně často dělají práci, kterou je nutné vykonávat v provozovně zaměstnavatele (28 % oproti 34 % v Česku).

(tz)