Na roboty v zemědělství se těším

Tomáš Trávníček

Sedlák vždycky pláče, i když se mu nedaří špatně, má to prostě v povaze. Velké nářky na špatné časy slyšíme od našich pěstitelů a chovatelů i dnes. Proto člověka potěší, když od hospodáře slyší povzbudivá slova, když mu nechybí optimizmus. A právě takový je Ing. Tomáš Trávníček, farmář a ředitel strategie investičního Verdi fondu farem, jemuž jsme dali slovo.

 

Proč jste vše vsadil na zemědělství? Skutečně ho čeká rozvoj jako kdysi IT technologie?

Vidím zemědělství jako strategický sektor, na který bude kladen obrovský tlak vzhledem k rostoucímu zájmu o ochranu životního prostředí. Očekávám, že do zemědělství budou směřovat investice z fondů EU. Už sice směřují i dnes, ale bude to ještě více než doposud. Obor prochází transformací a musíme investovat do nových technologií, které dokážou uspořit náklady a efektivně využít vstupy s důrazem na ochranu životního prostředí.

Řídíte farmu na Pelhřimovsku, jste zároveň ředitelem strategie v investičním fondu Verdi fond farem, který se zaměřuje na rozvoj malých a středních zemědělských farem. Jak se fondu daří?

Zaměřujeme se primárně na malé a střední farmy, ale ne výhradně. Při hledání nových akvizic do fondu je pro nás klíčové najít farmy, které můžeme rozvíjet, popřípadě s nimi pracovat a využívat jejich synergií. Mně osobně se líbí farmy s živočišnou výrobou. Je tam dostatek organické hmoty, pole jsou úrodnější a v lepší kondici než pole, která mají nedostatek statkových hnojiv.

A pokud jde o investiční fond?

Musím říci, že fondu se daří nad naše očekávání. Během šesti měsíců od založení si fond připsal zhodnocení přes 10 % a sledujeme rostoucí zájem ze strany investorů vložit k nám své peníze, a podílet se tak s námi na rozvoji českého zemědělství. Vnímám to jako velkou příležitost obzvláště v dnešní době vysoké inflace a nejistoty. Lidé hledají stabilní investici a přesně takovou jim náš fond nabízí. Do nedávna tuto definici naplňovaly zejména nemovitosti a nemovitostní fondy. Ty nicméně v dnešní době zažívají těžké časy kvůli vysokým úrokovým sazbám a klesající poptávce.

Co hledat za těmito dobrými výsledky?

Zhodnocení fondu bylo dáno dvěma faktory. Jednak díky růstu ceny zemědělské půdy, které naše farmy vlastní dohromady více než 1000 ha. Druhým a významnějším faktorem byly skvělé hospodářské výsledky obou farem, což se následně promítlo do nárůstu jejich hodnoty ve fondu. Dařilo se naplňovat strategii úspor a optimalizace provozních nákladů. Na příjmové straně se nám podařilo zvýšit dojivost krav, úrodnost půdy a efektivitu bioplynové stanice. V neposlední řadě nám také pomohl nárůst cen komodit – zejména elektřiny a obilovin – a skvělá práce našich zaměstnanců.

Na farmě Agrospol Starý Pelhřimov vyrábíte ve vlastní bioplynové stanici elektřinu, kterou využíváte a přebytek prodáváte. Půjdete dál tímto směrem?

Ano, dařilo se nám právě kvůli dobře nakoupeným vstupům a výhodně zobchodovaným komoditám, což pro nás bylo nejdůležitější. V současné chvíli investujeme do nové techniky. Kupujeme například nový nakladač, půdní kypřič a další důležité stroje. Zlešujeme výživu půdy, mezi dlouhodobé projekty rovněž patří realizace solárních panelů, kterými chceme pokrýt střechy kravínů a střechy výběhů pro telata.
Co podle vašeho názoru středně velkým farmám nejvíc chybí?

Zemědělství je konzervativní a stabilní odvětví, které se za poslední desetiletí stalo ziskovým sektorem. Můžete investovat do čehokoliv, ale bylo by pěkné, kdyby Češi vkládali kapitál právě do něj. Nabízí totiž stabilitu a zhodnocení peněz, avšak nezapomínejme ani to, že zemědělci také pečují o krajinu,
v níž žijeme.

Čím dokážete vlastníky přesvědčit, aby svou farmu vložili do fondu?

Nabízím spolupráci. Nejsme typ investora, který chce za každou cenu převzít farmu. Zajímáme se především o to, jak daný podnik funguje, jakou má představu majitel, popřípadě předsednictvo. Zjišťujeme, jestli to je v souladu s našimi požadavky. Dalo by se jako u každé akvizice očekávat, že zásadní je cenová nabídka. V zemědělství tomu tak však nutně nemusí být. Je nutné si zejména lidsky sednout s majitelem. Musíme si získat jeho důvěru, protože farmu, kterou budoval celý život, nesvěří jen tak někomu.

Už jste se zmínil o trvale udržitelném rozvoji. Jak agrární politiku ovlivní green deal?

Bude kladen obrovský tlak na ekologii zemědělství. Politice EU rozumím. Opravdu musíme chránit životní prostředí a změnit přístup a chování k přírodě. Zemědělec by měl být pro přírodu téměř neviditelný. Musíme ale přitom zabezpečit produkci potravin. Každá země by měla být soběstačná, pěstovat a produkovat to, v čem má tradici, případně komparativní výhodu.

Dělá vám vrásky zdražování vstupů, energií, hnojiv, materiálů a lidské práce?

Minulý rok byl pro farmáře turbulentní, ale můžeme ho hodnotit jako úspěšný. Myslím, že výkupní ceny komodit byly velmi zajímavé. Kdyby to pokračovalo takto dál, bylo by to skvělé. Farmy by mohly investovat do nových technologií a inovací. Urychlil by se tak pokrok a zemědělství by se stalo rychle šetrnějším k životnímu prostředí. Ceny komodit jsou ale dnes úplně někde jinde než loni. Jsme prakticky na cenách jako před covidem. Farmáři nakoupili vstupy do výroby draho a za levno by měli své produkty prodávat, pokud se něco nezmění. My jsme na farmách naštěstí vydrželi tlak, nakupovali jsme za dobré ceny až v letošním roce.

A jak ovlivní agrární sektor digitální ekonomika, příchod robotů a umělé
inteligence?

Digitalizací musí zemědělství jistě projít. Proto investujeme, abychom nezaspali dobu a drželi krok, jinak to pro nás bude obrovský problém. Bez lidí se v zemědělství ale neobejdeme. Každopádně se nesmírně těším na nové stroje, roboty a vše, co nám pomůže dělat práci ještě lépe.

hodně štěstí popřál Pavel Kačer