U Kooperativy poradí česky mluvící lékař i v zahraničí

Pixabay

Kooperativa v letní sezóně každoročně registruje přes 25 tisíc zásahů v rámci cestovního pojištění, nejvíce jich je z pojištění léčebných výloh. „Nejvíce pojistných událostí evidujeme na území Chorvatska, Egypta, Turecka, Slovenska, Rakouska, Itálie, Bulharska a USA. V letní sezóně se nejčastěji jedná o střevní nebo zažívací potíže, úpaly, úžehy, obtíže spojené s koupáním v moři jako šlápnutí na mořského ježka, zánět středního ucha, kousnutí rybou a drobné úrazy jako např. vymknutí kotníku,“ představuje nejčastější problémy českých turistů Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v pojišťovně Kooperativa.

I v letošním roce už Kooperativa bohužel musela řešit několik závažných případů v zahraničí. Například v Austrálii klient na mělčině spadl ze surfu a hlavou narazil pod hladinou do dna. Výsledkem pádu byla poraněná páteř, nutná operace a repatriace zpět do ČR. Celkové náklady přesáhly 2,5 milionu Kč. Další případ se stal při turistice v horách, kdy klient spadl ze skály, přežil, ale utrpěl mnohačetná zranění, včetně poraněných obratlů. Do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Celkové náklady na jeho záchranu a léčení přesáhly 4,5 milionu Kč.

Proto Kooperativa v loňském roce navýšila základní limity pro pojištění léčebných výloh na 10 milionů Kč, pro náročnější cestovatele pak nabízí i 100 milionů Kč. Kromě těchto základních limitů Kooperativa od začátku letošních prázdnin většinou zdvojnásobila i limity u dalších rizik, jako je například zubní ošetření, pojištění odpovědnosti nebo plnění za trvalé následky úrazu.

Vítanou novinkou pro klienty v zahraničí pak může být i nová asistenční služba – telefonická konzultace s česky mluvícím lékařem. „Službu je možné využít například pro konzultaci zdravotního stavu pojištěného, s návrhem postupu při zdravotních potížích, vysvětlení příznaků a příčin onemocnění, nebo vysvětlení nálezů z odborných vyšetření,“ vysvětluje výhody Jana Konvalinová.

Do pojištění léčebných výloh Kooperativa zároveň zdarma zahrnula pojištění pro případ onemocnění COVIDem, nebo pojištění případné KARANTÉNY z důvodu COVIDu. Klienti tak získají širší ochranu a mohou si bez obav užívat svou dovolenou.

(tz)