Využíváme tržních příležitostí, které jiní nevidí, nebo nechtějí vidět

JAP FUTURE s.r.o. Obdivuhodná, akční osobnost businessu, člověk s nevídaným obchodním talentem, který vidí a odhaluje příležitosti, které jiným zpravidla unikají. Objevovat možnosti a vyhledávat příležitosti, které jsou okolo nás, to je součást jeho pohledu na svět i podnikání. Právě proto se firmě daří. Originální, nadčasový, přitom pragmatický pohled na věci, které mají lidem sloužit a být pěkné, se snoubí v portfoliu výrobků, které najdeme v nespočtu realizací doma i v cizině. Hraje v nich také významnou roli design, který si získává odezvu zejména u zahraniční klientely. Nejen obrazně řečeno otvírá dveře k osobitým a funkčním řešením, ale přináší významné osobní reference, nové zakázky. Petr Paksi je také člověk, který se snaží vychutnat si každý okamžik dne. Ať už prací, vlastní nezměrnou činorodostí, nebo péčí o rodinný život, cílený odpočinek, jímž regeneruje síly. Má rád humor, kterým si umí získat srdce společnosti. Jeho přítomnost motivuje. K čemukoli, co dává smysl. A to vůbec není od věci. Mám to ráda. Je inspirativní, vnímavý, byť nesmlouvaný. Je to prostě šéf. Letos byl oceněn v 30. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Stal se vítězem kategorie Manažer malého a středního podniku.

Co je to úspěch v businessu? Dá se na to vůbec odpovědět?

Pro mě je úspěchem v businessu dlouhodobá firemní stabilita, zejména finanční a personální. Ta je základem pro další rozvoj a expanzi. Firemní výsledky jsou důležité, ale vždycky jsem se snažil najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, mezi fyzickou a duševní oblastí, mezi hmotným a nehmotným. Chtěl jsem se v budoucnu vyhnout lamentacím typu, kdybych to byl býval věděl, tak bych to udělal jinak, a jsem si jist, že to je správná cesta.

Jak vnímáte vaše pěkné umístění v soutěži MANAŽER ROKU? Také jako určitý mezník ve vývoji firmy, pro kterou děláte první poslední?

V září jsem obdržel ocenění Manažer roku 2022 v kategorii malých a středních firem. Za sebe vnímám toto ocenění s výraznou převahou emocí. Není to tak, že si chladně odškrtávám nějakou metu a neohlížím se vpravo ani vlevo. K ocenění přistupuji s pokorou, respektem a nesmírně si ho vážím. Můj příběh je příběhem celé firmy, a proto si stejně tak vážím práce a pomoci všech v JAP FUTURE, kteří se na vzestupu mém i firmy podíleli, zejména pak výkonného ředitele Jiřího Fryštáka. Je to ocenění pro nás pro všechny.

Čím dál více se profilujete jako rodinná společnost. Dokážete zhodnotit, co no­vého a zajímavého přinesl do podnikání váš syn?

Přiznám se a jsem rád, že jsem svého syna nemusel k práci v naší firmě nutit. Znám mnoho případů, kdy se nedaří zachovat kontinuitu a otcové-zakladatelé jsou nuceni firmu prodat, přestože by ji raději předali nastupující generaci. Jeho přínos je v tuto chvíli v rozvoji našeho zahraničního obchodu, kterého se ujal s mladickým elánem, ale nechybí mu ani erudice. Výrazně se zasloužil o získání nových
trhů na středním východě a na Balkáně.

Mohou stát dvě generace vedle sebe? Je to zdravě konfliktní, nebo naopak příjemně motivující?

To je určitě individuální. Za mě nevnímám společné působení ve firmě nijak konfliktně. Na druhou stranu by byl nesporně zajímavý i pohled z druhé strany! Když nad tím přemýšlím, jsem si jist, že já i syn Petr táhneme za jeden provaz a názorové rozdíly na některé záležitosti řešíme argumentační diskuzí, která dláždí cestu k jejich řešení.

Stavebnictví si v Čechách nevede nejlépe. Logicky proto čím dál více sázíte na export. Jaké trhy nyní obsluhujete?

Aktuální výrobkové portfolio diverzifikuje rizika, zejména ta, která vyplývají z volatility stavebnictví, a navíc designové dveřní systémy, které vytvořily nový tržní segment, výrazně povzbudily zahraniční obchod. Aktuálně vyvážíme do 55 zemí, největší objemy generujeme v Itálii, Polsku, Izraeli a Belgii.

Přesto i na domácí půdě realizujete dosti atraktivních zakázek. Můžete uvést příklad, kde se JAP FUTURE zapsal jako dodavatel luxusních interiérových prvků?

Firma za dobu své existence díky své flexibilitě významně doplnila výrobkové portfolio, od stahovacích půdních schodů, schodišť a zábradlí přes stavební pouzdra pro zasouvací dveře až k designovým dveřním systémům, obkladovému systému EFEKTA a teď nově vchodovému systému LIBERTY. Bohužel žádný příklad neuvedu, protože u top zakázek jsou vyžadovány smlouvy o mlčenlivosti, které respektuji.

Znám váš příběh z Dubaje, všechno zavinil Instagram… Jak to celé bylo? A přesvědčily vás sociální sítě o tom, že mají i v podnikání význam? Jste rád, že jste se vydali také touto cestou?

Je pravdou, že první kontakt byl přes Instagram a pak už šlo vše hladce. Prvním testem kvality produktů, dodržení termínů, bezproblémové montáže nebo úrovně zákaznického servisu byla první objednávka od společnosti Al Hilal Homes, která je jednou z největších realitních společností v Dubaji a spravuje nemovitosti hlavně v oblastech Palm Jumeirah, Dubai Marina a Bluewaters Island, což jsou bašty prémiového bydlení. Realizace proběhla nadmíru úspěšně a nebojím se říci, že jsme získali stabilního partnera pro tento region. Další kontakty se zrodily z naší účasti na stavebním dubajském veletrhu The Big 5, což je největší stavební veletrh v zemích GCC, Afriky a Asie. Je to veletrh s největší tradicí v regionu a pokrývá kompletně všechny stavební sektory.

Jste pragmatik, ale dokážete do nadčasových výrobků promítnout emoce, sázíte na design. Myslíte si, že právě design toho má ještě mnoho před sebou? A že dokáže zkvalitnit život lidí, dát mu novou kulturu, mírnit „blbou“ náladu?

Integrací designu do strategie firmy došlo ke zlepšení hrubých ekonomických výsledků. Určitě jsme se díky tomu prosadili lépe na zahraničních trzích a pomohlo nám to odlišit se od konkurenčních firem. Design tedy pomáhá firmám, a z druhé strany přináší jeho fanouškům a uživatelům, kteří ho ocení, mnoho radosti. Je však otázkou, zda dokáže obrátit všeobecnou náladu ve společnosti. Myslím, že až takový dosah nemá, ostatně to není jeho posláním.

Být špičkovým manažerem a zároveň v roli majitele firmy se nepodaří každému. Ne všichni šéfové dokážou delegovat, ne všichni si umí vybírat správné lidi do týmu. Ne každý unese svou zodpovědnost. Co se vám zatím osvědčilo, jaká metoda práce?

Situace na trhu práce je už dlouho napjatá. Abychom našli ty správné zaměstnance jak pro profese do výroby, tak do řídicích funkcí, rozhodl jsem se nejdříve postavit kvalitní
HR oddělení. Problémy budou vždycky, ale nám se je podařilo minimalizovat, a týmová práce, kterou preferujeme, protože je evidentně zdrojem potřebné motivace a motorem našeho úspěchu, se nám daří.

Říká se, že podnikatel musí být odvážný optimista. Jak to cítíte vy?

Bez odvahy a optimizmu by to opravdu nefungovalo. Na druhou stranu to určitě není dostatečná kvalifikace pro úspěch. Ten se bez rozumné míry rizika a vizionářství dostavuje ztuha. Je zapotřebí se dívat do budoucnosti, tu můžete aktivně spoluvytvářet, být tzv. u toho. Sledovat světové trendy v našem oboru a hledat cesty, jak s těmito trendy u nás pracovat, a dokonce je vylepšovat. Neváhat využívat tržních příležitostí, které jiní nevidí nebo nechtějí vidět.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi