Hyundai, Kia a Samsung Electronics propojují mobilitu a domácnosti

Značky Hyundai a Kia oznámily, že 3. ledna podepsaly s firmou Samsung Electronics smlouvu o partnerství při zajišťování služeb Car-to-Home a Home-to-Car. Cílem spolupráce je rozšířit konektivitu mezi domácnosti a mobilitu.

Zákazníci budou moci díky této dohodě dálkově ovládat digitální zařízení dotykovými a hlasovými povely prostřednictvím informačních a zábavních systémů ve svých vozech. A naopak budou moci na dálku kontrolovat a ovládat svůj vůz a různé jeho funkce pomocí hlasových asistentů s umělou inteligencí a aplikací pro telefony nebo televize.

Výše uvedené funkce umožní dokonalá integrace služeb pro online propojené automobily Hyundai a Kia s platformou internetu věcí Samsung „SmartThings“.

Například při jízdě z práce domů během horkého letního večera může uživatel aktivovat režim „Home“, který uvede v činnost propojenou klimatizaci a čistič vzduchu, zapnout robotický vysavač a rozsvítit světla. Podobně před odchodem z domova může uživatel aktivovat režim „Away“, který vypne nepotřebné osvětlení a zapne robotický vysavač, aby se mohl vrátit do čistého domova. Také může s předstihem aktivovat klimatizaci vozidla a nastavit komfortní teplotu.

V případě služby Car-to-Home si uživatelé mohou zaregistrovat a používat specifické režimy pro každou situaci, které minimalizují nutnost ovládat zařízení za jízdy. Konkrétně bude kromě dotykového displeje a hlasových povelů zavedena také automatická obsluha na základě polohy, která umožní nabízet zákazníkům ještě více pohodlí.

Majitelé elektromobilů mohou navíc používat integrovanou službu platformy SmartThings pro řízení energetických toků v domácnosti. Díky ní si zkontrolují spotřebu elektrické energie ve své domácnosti i u svého vozidla a nastaví si optimální doby nabíjení.

Značky Hyundai a Kia vyvinou za tím účelem informační a zábavní systémy poskytující stabilní služby a následně budou tyto funkce poskytovat dokonce i pro již provozovaná vozidla prostřednictvím aktualizací technologií bezdrátového datového přenosu OTA (Over-The-Air) nebo pomocí rozhraní USB.

„Je to příležitost, jak v různých oblastech zvětšit praktické přínosy služeb Car-to-Home a Home-to-Car pro online propojené automobily,“ řekl Haeyoung Kwon, viceprezident centra pro vývoj informačních a zábavních systémů pro vozy Hyundai a Kia. „Plánujeme urychlení vývoje našich technologií, abychom zákazníkům značek Hyundai a Kia na celém světě poskytovali na jejich cestách ještě větší užitnou hodnotu.“

„Tato spolupráce umožní optimalizovat komunikaci v rámci služeb Home-to-Car a integrovaného řízení energetických toků v domácnosti pro životní styly budoucnosti,“ řekl Chanwoo Park, výkonný viceprezident společnosti Samsung Electronics.

„Propojením platformy SmartThings s vozidly se nám podaří výrazně rozšířit a vylepšit zážitky zákazníků jak v jejich domovech, tak v automobilech.“

Značky Hyundai a Kia již poskytují služby Car-to-Home a Home-to-Car díky spolupráci s telekomunikačními a stavebními společnostmi. Služby Car-to-Home – ta je zatím dostupná v šesti oblastech, mezi něž patří osvětlení, elektrické zásuvky, ventily pro vypnutí plynu, ventilace, klimatizace a kotle – a Home-to-Car pro klimatizaci vozidla a dálkové spuštění a řízení nabíjení budou prostřednictvím tohoto partnerství rozšířeny tak, aby podporovaly propojení s ještě větší škálou zařízení.

(tz)