Jestlipak víte, co je housekeeping?

Jak reaguje host, když otevře dveře hotelového pokoje, kde bude pár nocí přebývat? Nač mu padne oko nejdříve? Co ho především zajímá? Netuším, co říkají nejrůznější průzkumy a co zkušenosti hoteliérů, ale já se nejdříve podívám na lůžko a pak otevírám dveře koupelny… Fascinující je pro mne čistota, hygiena, mísa s ovocem, pocit naprostého soukromí. Vždycky se ptám sama sebe, jak to pracovníci úklidu všechno zvládnou, co všechno musí udělat, abychom měli my, klienti, ten nejlepší dojem a pobyt si pochvalovali. Tajemství perfektně uklizeného pokoje, a nejen na pohled, ale také z hlediska nákladů, celkové efektivity, mi poodhalila publikace, která právě spatřila světlo světa, a na jejímž vydání se mimo jiné podílely pražský hotel Vienna House by Wyndham Diplomat Prague a firma Profesional support.

Nová odborná kniha, Housekeeping komplexně, chytře a efektivně, je první publikací svého druhu vydanou v tuzemsku v českém jazyce, která se věnuje výhradně housekeepingu v ubytovacím zařízení. Je plně interaktivní, pomocí QR kódů odkazuje na názorná videa a návody.

Autorka Jaroslava Vyskočilová, vedoucí housekeepingu ve Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, při jejím sestavování vycházela ze své mnohaleté praxe a příkladů z reálného fungování hotelu. Kniha má za cíl pomoci hoteliérům se lépe zorientovat v této problematice, zatraktivnit samotný obor housekeepingu a samozřejmě má sloužit také studentům cestovního ruchu.

Housekeeping je velmi speciální oddělení v hotelu, které se prolíná celým jeho chodem. Není jen o úklidu, jak se mnozí domnívají. Jenže málokdo si dokáže představit, co vše obnáší, protože ucelené a oborné publikace o tomto oboru v České republice dosud chyběly. Vždyť ani samotné slovo housekeeping nemá v češtině zatím adekvátně správný překlad. A právě proto vznikla tato kniha. A Jaroslavy Vyskočilové jsem se zeptala:

S vaším jménem se pojí jedno báječné prvenství. Jste autorkou knihy, kterou v češtině nikdo jiný nenapsal, nevydal, jejíž téma je u nás stále ještě skoro neznámé. Byla a je to pro vás výzva?

Rozhodně je napsání a vydání knihy velká výzva! Myšlenku na tuto publikaci jsem měla v hlavě už dlouhé roky, jen jsem k rea­lizaci hledala odvahu, ale i čas. Nakonec jsem se do toho pustila hlavně díky lidem, které mám kolem sebe a kteří mě pozitivně ovlivňovali a podporovali.

K čemu by měla publikace posloužit?

Publikace může být užitečným čtením pro všechny, kteří se chtějí o housekeepingu něco dozvědět. Je v podstatě jedno, jestli to budou pedagogové na odborných školách, studenti, majitelé a ředitelé ubytovacích zařízení, nebo pracovníci recepce a housekeepingu. Věřím, že ocení především ukázky z reálné praxe a návodná interaktivní videa.

Při jejím křtu jste naznačila, že by se měla překládat do angličtiny, že o ni mají zájem odborníci z dalších zemí, hotelů, firem…

S vydavatelem plánujeme knihu přeložit určitě minimálně do angličtiny. Na českých školách studuje mnoho zahraničních studentů, kteří anglickou verzi jistě ocení. Věřím, že kniha bude mít i přeshraniční přesah. Například v naší hotelové skupině HR group je více než 200 hotelů. Značka Vienna House by Wyndham patří k americkému řetězci Wyndham, což je dalších zhruba 9000 hotelů. Ale věřím, že kniha najde cestu i mimo naše sítě, především do sousedních zemí, které nám jsou nejblíže. Hotely v různých státech samozřejmě fungují trochu odlišně a mají různá specifika, myslím že většina postupů, pravidel a návodů uvedených v knize je platná všeobecně, a může tudíž pomoci zodpovědět mnohé otázky kolem housekeepingu všem, kdo o to budou mít zájem.

Jste vlastně průkopníkem oboru, který se týká efektivity nákladů na provoz hotelu, penzionu, tréninku personálu, hygieny, spolupráce s dodavateli služeb i řešení. Publikací se pokoušíte vnést do praxe managementu hotelů řád postavený na vědeckém principu. Dá se to tak charak­terizovat?

Vědeckým principem bych to nenazývala. Jde spíše o souhrn poznatků a zkušeností, popis toho, co mi léta v praxi funguje a na co jsem já sama, mnohdy i způsobem „pokus-omyl“, postupně přicházela. V publikaci používám příběhy, které jsem opravdu zažila a které mě nějakým způsobem ovlivnily. Nikomu nechci radit, nikoho nechci o ničem přesvědčovat, jen jsem se snažila poskytnout určité vodítko ke zdárnému řízení a fungování střediska housekeepingu.

Z čeho jste kromě vlastní praxe vycházela?

Zahraniční literaturu na téma house­keeping mi již několik let zprostředkovává kamarádka z USA. Posílá mi vždy novější výtisk americké publikace, protože mě zajímá, jak je středisko housekeeping vnímáno a popisováno v zahraničí. A přestože několik myšlenek z těchto publikací určitě můj pohled na house­keeping ovlivnilo, nenašla jsem literaturu, s níž bych se úplně ztotožnila. Pro mě je spojení teoretických znalostí s těmi praktickými poměrně zásadní a ve zmíněných publikacích jsem bohužel nacházela jen teoretické (ničím nepodložené) rady a postupy.

Bylo to i hodně čísel, počítání, srovnávání?

Housekeeping je nákladové středisko, které se prolíná do všech součástí hotelového businessu. Bez čísel se pochopitelně neobejdete. Ale spíše než složité matematické vzorce použijete sčítání a odčítání. Jde především o hledání cest, jak náklady zefektivnit a snížit.

 

A na jaký příběh, který potvrdil správnost cesty, již jste prošlapala, nejraději vzpo­mínáte?

Posouvali a stále mě dopředu posouvají účastníci seminářů Akademie v rámci Asociace hotelů a restaurací v České republice, kde mám nyní tři volně navazující moduly, a ty vznikaly postupně na žádost zúčastněných.

Posouvají mě kolegové a kolegyně, ale také pozitivní reakce majitelů a ředitelů ubytovacích zařízení, kde jsem nastavovala transparentní systém housekeepingu. Housekeeping je živý mechanizmus, který je ovlivňován mnoha faktory a stále se vyvíjí. Pořád tady zažíváme nové příběhy a každý den máme šanci ověřit si, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná, a že práce, kterou děláme, má smysl. A naopak. Když dojdeme do slepé uličky, musíme se otočit, změnit uvažování, poučit se z chyb a najít nový směr.

Ale pokud mám mluvit o konkrétním příběhu, tak mohu zmínit seminář o housekeepingu v jednom lázeňském komplexu. Účastnice semináře byly pokojské z daného zařízení, které dostaly účast na něm „příkazem“ od vedení. Když jsem je ráno vítala, všechny působily velmi negativně a zcela otevřeně mi řekly, že nechápou, proč tady musí sedět a že je to pro ně ztracený den. Začátek tedy nebyl jednoduchý. Zarazilo mě, že většina z nich tam pracovala více než deset let, a ještě nikdy na žádném školení nebyla. Hodně jsem se tedy snažila, abych je „vtáhla do děje“, nadhazovala jsem témata, o nichž vím, že se řeší v každém ubytovacím zařízení, a později je nechala mluvit o věcech, které se týkaly konkrétně jejich práce a které je zajímaly, nebo dokonce nějakým způsobem trápily.

Bylo velmi povzbuzující vidět, jak se během dne z negativních a pasivních účastníků stával spolupracující tým, který nechtěl seminář ukončit. V závěru dokonce jeho účastnice projevily přání, že by podobný seminář chtěly absolvovat pravidelně, minimálně jednou za rok.

Tato zkušenost mě utvrdila v tom, že moje snažení má opravdu smysl. Málokteré ubytovací zařízení si totiž vyčlení rozpočet na vzdělávání pokojských a pracovníků úklidu. A přitom u těchto pracovníků je motivace stejně důležitá jako na všech jiných pozicích.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi