Klienti chtějí kvalitní pojištění, my jim ho chceme nabízet

Prochazka Petr

Více než tři čtvrtiny lidí, kteří si sjednávají životní pojištění, to dělají hlavně kvůli závažným rizikům. A to je podle Petra Procházky, ředitele pojištění osob v pojišťovně Kooperativa, zcela v pořádku. Velmi důležité pro klienty je v průběhu trvání pojistné smlouvy mít i možnost upravovat parametry pojištění podle aktuální životní situace. Co nového pojištění FLEXI letos přináší, o tom jsou následující řádky:

Jaká je pozice a role životního pojištění, a možná pojištění vůbec, v dobách, kdy mají klienti třeba kvůli výdajům za energie „hlouběji do kapsy“?

Jsem přesvědčen, že zásadní. Je to jeden z výdajů či nákladů, které bych považoval spíše za investici, a to velmi důležitou – do vlastního bezpečí a zabezpečení rodiny, ale i firmy. Musíme si uvědomit, že obzvláště v dobách, kdy nemá člověk, rodina či firma finanční rezervy, je pojištění jediným možným způsobem, jak řešit vážné životní obtíže, nehody a havárie.

Jsou pro vás důležité informace o tom, co klienti vlastně od životního pojištění očekávají?

Tyto údaje jsou zcela klíčové pro každou pojišťovnu. Abychom byli na pojistném trhu konkurenceschopní, musíme pravidelně naši nabídku produktů inovovat. A to vždy s ohledem na potřeby a preference samotných klientů. Proto musíme vědět, co je pro lidi v pojištění důležité, na co všechno musí pojistné smlouvy pamatovat. Tyto informace získáváme přirozeně v rámci osobních setkání klientů s našimi poradci, ale také z cílených průzkumů.

Mluvíte o inovaci nabídky, co tedy mohou vaši klienti očekávat za novinky?

FLEXI umí nově nabídnout pojištění pracovní neschopnosti až od 57. dne, a to i ve variantě s plněním od prvního dne. Tato varianta je vhodná pro klienty, které kratší neschopenka finančně neohrozí. Pojištění pracovní neschopnosti jsme rozšířili i pro profesionální sportovce. Přidali jsme další diagnózy, kvůli kterým se rodina může dostat do svízelné situace. Ať už jsou to vrozené vady, narození vícerčat, či třetí asistovaná reprodukce (IVF). Zdravotní pojišťovny například hradí jen tři až čtyři IVF cykly do čtyřiceti let ženy, ale jde jen o základní zákroky. Další metody, které mohou zvýšit šanci na početí, je potřeba platit zvlášť. Díky pojištění FLEXI tak klienti získají možnost úhrady i těchto nákladů, které zdravotní pojišťovny nehradí. Zároveň dále zjednodušujeme proces sjednání, automatizujeme naše vstupní dotazy v návaznosti na informace, které získáváme od žadatelů o pojištění, a minimalizujeme tím dnes obvyklou administrativní zátěž pro poradce i klienty. Zajímavou novinkou oblíbené asistenční služby Maják je možnost vystavení eReceptu na zavolání. Když klient zrovna nemůže navštívit lékaře a potřebuje rychle předepsat lék, zavolá na Maják nebo Maják+ a lékař mu po individuálním posouzení vystaví eRecept.

Určitě nabízí pojištění FLEXI i další výhody…

Unikátní součástí nového FLEXI je bonus Cesta ke zdraví, který přináší až 100 000 Kč
na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient jej může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Atraktivní součástí pojištění je i bonus na prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou. Ten může činit až 3000 Kč každých pět let.

za rozhovor poděkoval Martin Šimek