Nadace Kooperativy se zaměřuje na prevenci a bezpečnost

JUDr. Hana Machačová byla dlouholetou členkou představenstva pojišťovny Kooperativa, v posledních letech pak i náměstkyní generálního ředitele. Po svém odchodu z představenstva i nadále působí jako poradkyně generálního ředitele Martina Diviše a aktivně se zapojuje do charitativních projektů pojišťovny. V současné době je předsedkyní správní rady Nadace Kooperativy, která podporuje nejen charitativní projekty, zaměřuje se i na projekty prevence a bezpečnosti na silnicích.

Co pro vás osobně znamená společenská odpovědnost?

Myslím, že pro každou a úspěšnou společnost by mělo být automatické, že nebude zapomínat na ty, kteří měli méně štěstí. A není to jen otázka finančních darů, měli bychom dostatečné úsilí věnovat i spokojenosti klientů a zaměstnanců, investovat do prevence a celkově dávat najevo, že nám na světě kolem nás záleží. Ostatně naše bezprostřední okolí, ať sociální, nebo klimatické, také ovlivňují naše činy a je na nás, jakou budoucnost si připravíme.

Můžete představit nejzajímavější projekty, kterým se Nadace Kooperativy a Kooperativa samotná věnuje?

Významně jsme pokročili v rozvoji Platformy Vize 0, která sdružuje všechny subjekty se zájmem o bezpečnější silniční provoz. Zásadně jsme se podíleli na změnách ve vzdělávání mladých řidičů promítnuté v novele silničního zákona: Zavedení tzv. řidičského průkazu na zkoušku na dobu dvou let a možnost udělení řidičského oprávnění již v 17 letech, při jízdě s mentorem. Nadace Kooperativy také podpořila projekt Asistence Pátý stupeň, jehož cílem je umožnit lidem tolik osobní asistence, kolik potřebují, nejen na kolik jim vystačí příspěvek od státu. Cílem je prosadit systémovou změnu, která umožní všem klientům s postižením žít svobodněji.

Do charitativní činnosti se významně zapojují i zaměstnanci…

Když se podívám na rok 2023 a shrnu pár čísel, mohu být na kolegyně a kolegy v Kooperativě opravdu hrdá. Loni se zapojil do dobrovolnictví rekordní počet 1527 zaměstnanců. Kooperativa se zavázala k Chartě proti domácímu násilí, která vznikla z iniciativy organizace Rosa Centrum pro ženy, pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Ak­tuálně sdružuje 16 subjektů z řad firem, institucí a organizací, které se zapojily do prevence domácího násilí a pomáhají také obětem z řad svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Děkuji všem, kteří k těmto aktivitám přispěli.

…a zaměstnancům naopak pomáhá Fond pro lepší život. Představila byste nám ho?

Hlavním heslem fondu je „Zaměstnanci zaměstnancům“. Veškeré finanční prostředky fondu jsou dary od zaměstnanců Kooperativy a dceřiných společností pro jejich kolegy. Fond nabízí pomocnou ruku zaměstnancům Kooperativy, kteří se vlastními silami nemohou dostat z tíživé situace z důvodu nejen vlastního hendikepu, ať už fyzického, psychického, nebo sociálního. Fond vznikl na základě zkušenosti ze severních Čech, kde kolegové uspořádali sbírku na invalidní vozík pro syna zaměstnankyně Kooperativy. Od té doby jsme pomohli řadě dalších.

Například?

Myslím, že mnozí z nás mají ve svém týmu někoho, kterému fond významně pomohl. Mě osobně velmi dojalo setkání s kolegyní a její holčičkou. Kolegyni jsme pomáhali při dlouhodobém léčení její malé dcery. Takové chvíle dokazují, že podporovat Fond pro lepší život má smysl. V loňském roce jsme podpořili dalších šest kolegů a kolegyň. Prostředky z Fondu tedy nejen pomáhají, ale díky sdílení zkušeností fungují i jako jistá prevence. Platí samozřejmě jednoduchá rovnice, čím víc dárců, tím víc kolegů v nesnázích můžeme podpořit. V roce 2023 darovali zaměstnanci do fondu více než jeden milión korun. Všem přispěvatelům bych za to chtěla velmi poděkovat.

ptala se Kateřina Šimková