KOOPILOT: Rok s aplikací v mobilním telefonu

Vloni v květnu představila pojišťovna Kooperativa unikátní aplikaci KOOPILOT, která vyhodnocuje styl jízdy řidiče. Klienti si ji zdarma nainstalují do svého chytrého telefonu při sjednání pojištění vozidla a na základě hodnocení této aplikace mohou získat část zaplaceného pojistného zpět.
„Za rok jsme oslovili už 10 tisíc klientů, kteří si naše nové pojištění sjednali a aplikaci KOOPILOT aktivně využívají. Aplikace vyhodnocuje jejich styl jízdy, například zrychlení, brzdění, ale i dodržování rychlosti nebo používání telefonu za jízdy. Pokud klient dodržuje předpisy a jezdí bezpečně, vrátíme mu část zaplaceného pojistného. To znamená, že klienti dostávají reálné peníze za bezpečnou jízdu,“ představuje největší výhodu aplikace Václav Geletič, vedoucí Odboru vývoje produktů v Kooperativě.
Aplikace se automaticky zapíná při dosažení rychlosti 20 km/h, řidič ji tedy nemusí nijak aktivovat. Používání je tedy velmi jednoduché, stačí mít telefon při sobě. S KOOPILOTem doposud motoristé najezdili úctyhodných 35 milionů kilometrů, v rámci 2,2 milionů jízd. Většina, 80 % jízd, je do 20 km, což ukazuje, že řidiči jezdí převážně kratší vzdálenosti. Pozitivní je, že se snaží jezdit bezpečně. „Z jízdních dat a skóre vidíme, že 69 % řidičů má skóre vyšší než 90 bodů. Maximum je 100 bodů. A dalších 26 % řidičů má výsledky svého jízdního skóre mezi 80-90 body. Asi 10 % řidičů si vyjezdilo maximální výši, 40% cashback. Průměrně klientům kvartálně vracíme 740 Kč, což za rok představuje téměř 3 000 Kč z pojistného zpět na bankovní účty klientů,“ oceňuje chování řidičů Václav Geletič.

Zajímavě také vychází srovnání údajů zjištěných z aplikace a reálných pojistných událostí. Jedním z parametrů, které KOOPILOT sleduje, je používání telefonu za jízdy. „Prokázalo se, že řidiči, které aplikace odhalí, že za jízdy používají telefon, jsou rizikovější, tedy častěji způsobí dopravní nehodu. Podobně na tom jsou řidiči, kteří často agresivně zrychlují nebo brzdí na poslední chvíli a celkově si vyjezdí nižší skóre. Naštěstí je většina z uživatelů aplikace zodpovědná, data nám například ukazují, že 95 % uživatelů za jízdy na mobilní telefon ani nesáhne. To přispívá v bezpečnější jízdě,“ potvrzuje zodpovědnější chování uživatelů aplikace Václav Geletič.

Aplikace ale při jízdě klientům i pomáhá. Zobrazuje oblasti častých nehod a rizikových míst, okolí škol nebo nemocnic. Zároveň jim pomůže v krizových situacích, například když vyhodnotí, že klient měl nehodu, automaticky kontaktuje asistenční službu, operátor klientovi zavolá a ověří situaci, případně vyšle asistenční vozidlo. Následně usnadní nahlášení škody. Díky aplikaci má klient v hlášence předvyplněné osobní údaje, tedy jméno a příjmení, číslo smlouvy, registrační značka, email a telefon. „Zaznamenali jsme již několik desítek automaticky nahlášených nehod, naštěstí se vždy jednalo menší škody, které naše asistence vyřešila,“ doplňuje Václav Geletič.
Obecně uživatelé hodnotí aplikaci KOOPILOT velmi kladně, oceňují i přínos okamžitého hodnocení každé cesty. Mnohdy si až při zpětném pohledu na získané skóre a znázornění cesty uvědomí, že někde překročili rychlost nebo zbytečně prudce akcelerovali. A to je často motivuje k zodpovědnějšímu přístupu při následující jízdě. Ocenil ji i portál Market Vision, který aplikaci KOOPILOT označil jako nejlépe hodnocenou pojišťovací aplikaci v App Store i Google Play.

(tz)