Přímé spojení na české lékaře ze zahraničí

Od června je součástí všech pojistných smluv UNIQA o cestovním pojištění speciální medicínská asistence TravelMedik. Byla doplněna zcela zdarma a umožňuje českým turistům spojit se v cizině v případě potíží s českým lékařem-specialistou, čímž odpadají hledání lokální zdravotní pomoci a jazyková bariéra.
Pokud chce klient novou službu využít, dostane se přes QR kód ze své smluvní dokumentace k pojištění na ověřovací stránku TravelMedik společnosti Click2Claim, kde vyplní potřebné údaje. Tyto údaje následně vyhodnotí lékař s odpovídající specializací, spojí se telefonicky s klientem, prokonzultuje s ním jeho zdravotní problém a doporučí mu další vhodný individuální postup léčby a případně medikaci. UNIQA vychází ze zkušenosti, že řadu běžných potíží lze odstranit i domácí léčbou a nákupem léčiv v lékárně. V případě závažnějšího zdravotního problému ho lékař z TravelMedik instruuje, aby se obrátil na asistenční službu k cestovnímu pojištění, jež mu zprostředkuje odbornou lokální pomoc.

„První zkušenosti ukazují, že turisté vítají možnost probrat potíže s českým lékařem, protože mohou jít snadněji do detailu a důvěřují svým krajanům více, zejména v zemích, kde jsou úroveň a zvyklosti ve zdravotní péči odlišné,“ říká Eva Trajboldová, manažerka produktů pojištění osob v UNIQA.

Služba je dostupná v režimu 24/7. Nárok na využití asistenčních služeb Travel Medik má každý, kdo si sjedná a uhradí cestovní pojištění v UNIQA, on-line na webu nebo přes srovnávač, u cestovní kanceláře, agentury nebo jiného partnera UNIQA pojišťovny.

Postup při využití služeb TravelMedik je uživatelsky jednoduchý a rychlý:

  1. Klient si načte QR kód nebo odkaz z dokumentace k cestovnímu pojištění. Ty ho přímo propojí s chytrým on-line formulářem (tzv. tiráží), jehož úkolem je shromáždit příznaky a aktuální informace o zdravotním problému.
  2. Informace z formuláře zhodnotí zdravotnický personál a posune dle potřebné odbornosti na lékaře. Ten se s výstupem z formuláře seznámí a dá vědět v průběhu několika minut, že je připraven k videohovoru. Klientovi přijde sms zpráva, kde nalezne odkaz do tzv. virtuální čekárny.
  3. Po kliknutí na tento odkaz se klient dostane do virtuální čekárny, kde čeká na spojení s lékařem. Během chvilky se s ním spojí a může s ním napřímo konzultovat zdravotní problém.
  4. Po ukončení konzultace lékař připraví lékařskou zprávu (výstup z tiráže), uloží ji do systému, kde je automaticky archivována, a současně odeslána na klientův e-mail.
  5. Podle konkrétní lokace klienta systém připraví orientační překlad pro případnou potřebu pro místního lékaře. Klient tak bude mít lékařskou zprávu v češtině a orientační překlad do angličtiny a/nebo místního jazyka. Ve většině lokalit klient obdrží i kontakty na místní zdravotnické zařízení (adresa, provozní doba, rozsah služeb) pro případ dalšího řešení přetrvávajícího problému. V takové situaci by klient měl kontaktovat asistenční službu k pojištění UNIQA a dbát jejích pokynů.

V rámci Travelmedik jsou dostupné tyto lékařské specializace: praktický lékař, kardiolog, internista, pediatr, kožní specialista, neurolog a gastroenterolog. Jsou to medicínské profese, které turisté statisticky využijí nejčastěji.

(tz)