Vyhodnocení soutěže se Znovínem Znojmo, a. s.

V soutěži, uveřejněné na str. 17 listopadového vydání Prosperity Fresh Time, se soutěžní otázka týkala názvu viniční tratě několikrát oceněného mešního vína Augustiniánského opatství v Brně – Tramín červený – výběr z bobulí – 2011.
Správná odpověď je:
a) Kamenný vrch.
Ze správných odpovědí vybral los tuto trojici výherců: D. Kotajný, Ostrava-Vítkovice, M. Holečková, Jihlava a Z. Falegová, Poříčany.
Výhercům blahopřejeme a posíláme kolekci šesti vín z produkce společnosti Znovín Znojmo, a. s.