U jedné firmy jsem 66 let

Společnost Český porcelán, výrobce porcelánu s modrou krví, slaví letos 100 let nepřetržitého užívání původní tovární značky v Čechách. Před stoletím byla totiž zaregistrována jako oficiální obchodní název (tradice výroby porcelánu v Dubí ale sahá až do roku 1864). V Dubí se však pod ní neprodukuje jen proslulý modrý cibulák, ale třeba i cibulák veselejší, sedmibarevný. V sortimentu najdete rovněž klasický bílý porcelán, který zahrnuje stovku různých tvarů snídaňových hrnků ve třech tisících dekorech. Určitě je možné tvrdit, že cibulák patří ke stálicím na domácím i světovém trhu a vynikajícím způsobem reprezentuje um, zkušenosti i talent všech, kteří se na designu i výrobě podílejí. Český porcelán je ikona. Stejně tak jako jeho generální ředitel Ing. Vladimír Feix:
Jste patrně jediný ředitel firmy v České republice, který je na ředitelské pozici tolik let a určitě jediný, kdo řídí tak dlouho českou společnost. Je to skutečnost hodná přípitku. Mohu se v této souvislosti zeptat, kolik je vám roků?
Myslím, že nejsem jediný, který je na ředitelské pozici 42 let, ale snad budu výjimka v působení u jedné firmy v délce 66 let. Jsem rád, že mi ještě není, ale v červnu letošního roku mi bude 81 let.
O porcelánce toho víte více než historici. Znáte každý vzor, tvar, v paměti máte diskuze o investicích, ruku jste si podal se všemi zaměstnanci, přátelský vztah udržujete s potomky bývalých majitelů, komunikujete s předními českými výtvarníky, kterým jste dal prostor k uplatnění fantazie, sám zvete zahraniční umělce na hrnková sympozia. Jste legendou, k níž jste se však dopracoval optimizmem, kázní a houževnatostí. Z čeho pramení vaše pozitivní energie?
Nechci tvrdit, že stáří a délka praxe z člověka ve stejné branži činí vševědoucího, ale pamětníka se zkušenostmi to každopádně. Ve své otázce konstatujete, že ruku jsem si podal se všemi zaměstnanci. Od roku 1972 si každoročně podávám ruku při předávání květin v souvislosti se dnem matek, žen a dívek Českého porcelánu. Každé z nich zvlášť a přímo na pracovištích v den jejich svátku blahopřeji, podávám ruku a předávám květinu, vše pokračuje slavnostním obědem a předáváním dárků. Od 15 hodin, kdy oficiální část oslav končí, pokračujeme zábavou, kterou již zajišťuje naše odborová organizace. A co muži? Těm organizujeme každý rok Den mužů Českého porcelánu, který se koná zpravidla v některém z našich pivovarů po celý den, kdy jsem vždy s nimi. Tato nevšední záležitost připadá na závěr měsíce dubna, kolem svátku Jaroslava, a tentokrát to bude již 41. ročník; a na všech předešlých jsem s nimi byl vždy od začátku až do konce. V tento slavnostní den jsme všichni oblečení do stejných triček s nápisy a čepicemi s označením Den mužů a letopočet. Za zmínku stojí i to, že v příštím roce uskutečníme již 50. ročník Plesu Českého porcelánu, odehraje se ve všech sálech teplického divadla.
Dalšími neobvyklými setkáními jsou mezinárodní hrnková a malírenská sympozia. Jsou to bionále a konají se nepřetržitě od roku 1989. Většina jejich originálů bude od letošního druhého pololetí vystavena v Dubí, v bezprostřední blízkosti podniku v nově zrekonstruované budově bývalého kina, která ponese název Dům s modrou krví. Tento dům se tak stane součástí „Porcelánové cesty“ ze Selbu, přes Karlovy Vary, Klášterec a Dubí.
Nepřehlédnutelnými akcemi jsou rovněž tzv. Velké porcelánové trhy, při kterých se ve 20 stáncích nabízí zboží v podstatě ze všech českých porcelánek, při kterých činí tržby více než 1 milion korun za 7 prodejních hodin v jeden den.
K dotazu, z čeho pramení moje pozitivní energie, vám odpovím, že patřím ke znamení blíženců… A a ti jsou nestálí, ale plni fantazie. A já tu fantazii dotahuji do konce, nikoli zcela sám, ale přes své spolupracovníky.
Jste osobnost, která přivolává úspěch. Jste vizionář i vynikající obchodník. Mnozí by se rádi přiučili. Co byste doporučil?
Nerad dávám rady, jak co dělat a řídit. Každé odvětví má svá specifika a potřebuje i odlišné formy jak vnitřních vztahů, tak i rozsah a hloubku úkolů. Za obecně důležitou však považuji nejen jejich kontrolu, ale i nepřehlížení jejich nedůsledného plnění. Nedůslednost vedoucího pracovníka plodí několikanásobnou nedůslednost jeho podřízených. Velkou platnost má i ověřená skutečnost, že chcete-li, aby společnost byla úspěšná, musíte se starat o své lidi, kteří v ní pracují!
Světoznámá značka Český porcelán Dubí letos slaví 100. výročí. Co všechno si pod ni můžeme zařadit?
Sto let neměnnosti tovární značky je zvláštností. Mnohdy se za sto let vymění mnoho majitelů firmy a většina z nich změní k obrazu svému nejen název, ale i zobrazení značky, kterou chrání své výrobky. Naše značka zobrazující korunku byla registrována v roce 1913 u OŽK v Liberci a následně 3. 9. 1923 pak jako mezinárodně chráněná s pravidelnou obnovou v Bernu.
Neměnnost a století trvání jí dali všichni ti, kteří ji respektovali, takže je dnes po značce Royal Dux druhou nejstarší značkou v odvětví českých výrobců porcelánu. Tato výrobní značka tak po celou dobu své existence identifikuje, chrání a označuje všechny výrobky, které byly za dobu její existence v porcelánce v Dubí vyrobeny.
Proslavili jste se především cibulákem, vzorem, k němuž se váže pěkný příběh. Jaké jsou jeho mezníky?
Snad každý výrobek má, nebo by měl mít svůj příběh. Cibulák vznikl v letech 1929–1939 v Míšni, kde byl vytvořen v tamější první evropské porcelánce Johanem Davidem Kretschmarem, pro výše postavené měšťany. Ve své podstatě se jedná o stylizované asijské motivy. Na okraji talířů se nachází granátové jablko, které je plodem představující bohatství a plodnost. Mnohým však svou podobou připomínalo cibuli, a tak vznikl název cibulák. To je jeho zkrácený příběh. V porcelánce v Dubí je jeho startovací mezník v roce 1885, kdy byla porcelánka pobočkou firmy C. Teuchert se sídlem v Míšni. Od té doby se označovaly výrobky produkované v Dubí až do roku 1956 nápisem Meissen v oválu. Nyní je mimo korunky na cibuláku v oválu nápis Zwiebelmuster. Počet tvarů v cibuláku v roce 2013 je už 670 druhů.
Exportujete do Jižní Koreje, Německa, Japonska, Ruska, na Ukrajinu. Jaké jsou dnes trendy ve vnímání vašeho porcelánu? Co v jaké zemi zákazníci požadují a proč?
Z pohledu cibuláku jsou pro nás důležití zákazníci v Koreji a Japonsku. Z hlediska hrnků Německo a stolní porcelán v soupravách putuje do Ruska a ostatních zhruba 20 zemí. Trendy silnostěnného porcelánu jsou od německých odběratelů a  tenkostěnný a reliéfně pojednaný porcelán putuje do Ruska.
Domácí trh je pro vás stále zajímavý – kdo kupuje cibulák u nás? Není to úplně levná záležitost, nehodí se také do každého interiéru, ne každý k němu najde vztah.
Myslím, že nemáte pravdu, když myslíte, že cibulák není levná záležitost a že se nehodí do každého interiéru. Naopak! Cibulák můžete mít na chatě, v restauraci, v kanceláři, při všech příležitostech doma, ale i na zámcích. Všude se přizpůsobí na rozdíl od zlatem a leptem bohatě zdobeného porcelánu, v jehož případě by byl takový rozsah použití zcela nevhodný.
Porcelán s cibulovým vzorem je také vysoce reprezentativní – v jakém prostředí se s ním setkají například diplomaté, významní návštěvníci Prahy?
Cibulák lze najít v některých významných pražských restauracích, v církevních rezidencích i zastupitelských úřadech. Bohužel ani cibulák, ani český porcelán vůbec nenajdete na českých obchodních centrech v zahraničí, např. v New Yorku nebo Londýně, které jsou vybaveny porcelánem z Ikea. Navíc mezi oficiální dárky v době, kdy Česká republika předsedala Evropské unii, patřily pozornosti jako například neznačkový čínský porcelán s českým textem. Když se proti takovým pochybením my jako čeští výrobci ohradíme, vždy dostaneme stejnou odpověď: celá akce byla zadaná reklamní agentuře a je její záležitostí jak a s kým to řeší.
A my? My jsme jenom motivováni ke konkurenceschopnosti.
Na březnové oslavě výročí značky v Domě porcelánu jste se zmínil o tom, že chystáte s novoborskou sklárnou soubor nápojového skla také se vzorem cibuláku, aby stolování dostalo další přidanou hodnotu. Jak je projekt daleko?
Sklo a porcelán jsou nejen příbuzné obory, ale také významní společníci při recepcích, rautech i stolování v domácnostech. To vedlo Český porcelán a Crystalex ke společnému jednání o spolupráci, jejíž výsledky lze očekávat již ve druhém pololetí tohoto roku; ale nápojové sklo s cibulovým dekorem v provedení rytiny je již v prodeji.
Sám jste autorem některých hrnků, tvarů i názvů – mohl byste uvést poslední nápad, který spatřil světlo světa?
Daleko největším odběratelem našich hrnků, kterých v současné době vyrábíme 20 000 kusů denně, je sousední Německo. V naší současné době produkujeme 104 druhů různých tvarů hrnků, které svým pojetím jsou orientovány pro tento trh. A máte správné informace, i já sám se podílím na některých tvarech a názvech. Ku příkladu mým posledním modelem je hrnek Erin. Je to tak trochu technologický hrnek, neboť z jeho tvaru jsem eliminoval možnosti všech technologických a pracovních vad, které by mohly nastat. A jméno ERIN? ER = ON a IN = je IN!
Vaše zkušenosti a vaše know-how jsou pokladnicí podnikání u nás. Co byste vzkázal těm, kteří do businessu vstupují? Na čem záleží nejvíce, aby firma prosperovala? Na odvaze, odhodlání, víře? Má se riskovat? I spoléhat na štěstí?
Na tuto otázku není žádná vzorová odpověď. Je diametrální rozdíl mezí řízením podniku, který má tisíc, či několik tisíc zaměstnanců či společností, jako je naše, která má 300 lidí. Vždyť velké podniky s jakýmkoli zaměřením musíte řídit koncepčně a ty malé i střední s převahou operativy, podřízené době, ve které působíte. Uvedu vám příklad. Porcelán je a vždy bude porcelánem se základními parametry ve svém složení. Avšak jeho finální úprava z něj činí běžnost, nebo luxus. Každý ví, že šálek s podšálkem se dá pořídit např. za 60 Kč, avšak také za 600 Kč. A řídíte-li podnik, který spadá do zpracovatelského odvětví, musíte dbát na výrobní program v takovém rozložení, abyste nejen uspokojila všechny ekonomicky saturované skupiny spotřebitelů, ale i věkové skupiny těch, kterým jsou naše výrobky určeny.
Máme šest vlastních prodejen, v nich se snažíme nabízet porcelán, který i v této krizové době cenově vyhovuje těm, kdož mají nízký příjem, ale i u nás musí najít výrobky tzv. středně majetní zákazníci. Máme a prodáváme výrobky pro bohatší, kde 1 ks stojí kolem 3–4 tisíce korun. To je naše výrobková filozofie. Kdyby bylo vše pouze ve vyšších cenových relacích, tak ti z chudších, co k nám přijdou, by řekli: tam již nejdeme, tam je vše předražené. A naopak kdybychom nabízeli vše pouze laciné, dostalo by se nám názoru od těch majetných: tam již nejdu, tam je vše laciné a možná nekvalitní zboží.
Dalším důležitým pohledem pro výrobu a prodej spotřebního sortimentu je věk našich zákazníků. Musíte mít proto k dispozici i širokou nabídku pro dvacetileté, čtyřicetileté a šedesátileté. Pro mladou a střední generaci je nutno dbát na moderní trendy a výtvarnou invenci. A tím i častou výrobkovou inovaci. U starší generace naopak je potřebné dodržovat a posilovat tradice.
A mám-li odpovědět na to, co bych vzkázal těm, kteří vstupuji do businessu? Z toho, co jsem v této otázce již naznačil, je nutno si uvědomit, že prosperita firmy je závislá na pokud možno trvale působících obchodních vztazích, což je v dnešní době nelehké docílit. Rizikovost v podnikání vždy je a bude. Chce to odvahu, dobrou psychiku a pevné zdraví.
otázky připravila Eva Brixi