K pohodě Čecha patří špekáček

Ohýnek, romantický kouř podvečera linoucí se tiše k nebi, praskání větviček, nenapodobitelná vůně táboráku, který nás vrací do dětských let, ať chceme, nebo ne. Na větvi, jíž uhořívá jak na potvoru konec, napíchnutý špekáček, který pomalu rozkvétá, kape z něj šťáva a tuk, syčí, tmavne až černá, pak omylem upadne do ohně… My, Češi, si takové chvíle od jara do podzimu neumíme odpustit. Jsou to okamžiky, kdy nám je dobře, kdy z nás padá stres, radujeme se a jsme ochotni vnímat se navzájem.
Za uplynulé dvacetiletí si trh sám řekl o to, co je ochoten přijmout – diskuze se vedly také o špekáčcích. S pochvalou z nich vyšla firma Prantl Masný průmysl s.r.o. Jeho řediteli Ing. Zdeňku Maškovi jsem slíbila, že se v Žirovnici na Vysočině zjara zastavíme:
Pamatujete se na dětské romantické chvíle u táboráku? A na slastný okamžik, kdy se buřtík na klacku opekl tak akorát a vy jste se už mohl zakousnout?
Kluk, který strávil své dětství na venkově, na to nemůže zapomenout. Ve vzpomínkách z mého dětství se při této zmínce vybavují hezké chvíle, kdy jsme si mohli v místním obchodě koupit špekáčky, už to byl začátek dobrodružství. Samozřejmě ještě týž den jsme si navečer udělali ohýnek a na něm opekli svůj poklad – špekáček. Byl to vždy pro nás opojný okamžik, když se špekáček správně rozevřel a my jsme ho, s  nedočkavostí sobě vlastní, plnými ústy vychutnávali. Krásná vzpomínka…
Přesto, že denně procházíte provozy s tunami masa a uzenin – posedíte také čas od času nad pochoutkami vašeho sortimentu s přáteli? Nebo jdete raději s rodinou do cukrárny?
Je to otázka přímo na tělo. Možnost setkat se přáteli ve svém volném čase rád využívám. Sice jsou z jiného oboru podnikání, ale při našem setkání se v současné době nevyhneme tématům spojeným s výrobou uzenin a jejich kvalitou. Nejlepším argumentem v probíhající diskuzi je předvést některé výrobky z naší výroby. A na mých přátelích nechávám, ať sami posoudí jejich kvalitu a vyjádří se. Samozřejmě i já se této ochutnávky účastním, musím přece testovat, co zákazníkům nabízíme. No a se zadostiučiněním mohu potvrdit, že reakce na naše výrobky je pozitivní. Ani nevíte, jak mi to zlepší náladu. Navíc, jsem přeci ješitný ředitel…
A co se týče sladkostí? Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem vůči nim imunní. Čas od času si rádi s rodinou zajdeme právě do cukrárny. Je to zkrátka jiný chuťový zážitek. A člověk ho k životu také potřebuje.
Grilování se za pár dnů rozběhne naplno, po dlouhé zimě se těšíme dvojnásob. Jak se to projeví v odběru zboží?
Grilovací sezona patří tradičně v našem podniku k jednomu z vrcholů výroby v roce. Její načasování většinou souvisí s příchodem jara, ale u nás začínáme naplno od poloviny dubna a plynule pak tempo přechází do letního období. V tomto časovém úseku se násobně zvyšuje produkce grilovacího sortimentu, zejména právě výběrových špekáčků.
Čeho nejvíce prodáváte na jaře a v létě? Jsou to zmíněné špekáčky, klobásky či speciality? Jak se vyvinula chuť českého zákazníka?
Počátek jara je vždy v našem podniku ve znamení Velikonoc. Pro toto období je charakteristická výroba uzených mas, specialit a šunek. S nástupem hezkého počasí se požadavky mění. Zaznamenáváme zvýšený zájem o prodej výběrových špekáčků a klobás ke grilování. Je to doba, kdy národ vyjíždí po chladné zimě (a ta letošní byla neskutečně dlouhá) více do přírody a na chaty a chalupy, anebo jen tak pod stany. A tam u večerního táboráku nemohou chybět špekáčky, či jiné potraviny určené ke grilování. V tomto období se zvyšuje i poptávka po fermentovaných trvanlivých masných výrobcích (Lovecký salám a trvanlivé klobásy) a také našem salámu Vysočina. A co se týče chuti českého zákazníka? Je náročnější. Požaduje zboží chuťově vyrovnané a kvalitní, ve standardním provedení.
A jak je to s názvoslovím – jíme buřty, nebo špekáčky?
Nelze zaměňovat mezi sebou špekáček a buřt. Buřt je nesprávný výraz používaný souběžně někdy pro špekáček. Vznikl v dřívějším období, jedná se o lidový výraz. Špekáčky vyráběné v ČR musí splňovat požadavky na tento výrobek, uvedené ve Vyhlášce MZe ČR 326/ 2001 v platném znění. V této vyhlášce jsou taxativně vyjmenované požadavky na používanou surovinu a dále jaké smyslové znaky musí tento výrobek splňovat. Česká republika společně se Slovenskem podala žádost Evropské komisi o zapsání výrobku špekáčky do rejstříků zaručených tradičních specialit (ZTS). V roce 2011 byl tento výrobek Nařízením Komise (EU) č. 158/2011 do rejstříku zaručených tradičních specialit zapsán. Subjekt, který chce špekáčky dodávat na trh, tedy uvádět do oběhu a využívat ochranné označení v slovní či grafické podobě, musí splňovat všechny podmínky dané tímto nařízením.
Vaše špekáčky jsou vyhlášené a vy jste na ně také patřičně hrdí. Co tedy dělá špekáček špekáčkem a na čem při jeho výrobě nejvíce záleží?
Základem je výběr suroviny pro výrobu našich špekáčků, dodržování technologických postupů a samozřejmě průběžná a výstupní kontrola během celého procesu výroby. Všichni zaměstnanci si uvědomují, že porušení technologické kázně by znamenalo poškození dobrého jména celého podniku u našich zákazníků, a to by nás přišlo hodně draho. To si nemůžeme dovolit. Při nezávislých hodnoceních špekáčků se pravidelně umisťujeme na předních místech.
Kde si právě ty vaše můžeme koupit?
Naše výběrové špekáčky je možné zakoupit v obchodní síti řetězců Kaufland, Penny, Hruška, Jednota a dále u všech našich odběratelů v rámci nezřetězeného trhu celé ČR. Neváhejte, určitě vám budou chutnat!

Pro letošní grilovací sezonu zůstává základním výrobkem skutečně náš výběrový špekáček, který doplňujeme klobásami ke grilování, například papriková klobása, šunková klobása, svatováclavská klobása. Samozřejmě jsme připraveni na základě požadavků trhu zabezpečit dodávky dalších lahůdek. Kapacity i odhodlání k tomu máme.
ptala se Eva Brixi